weer diensten in juli en augustus

 

Zondag 5 juli: ds.Leuny de Kam Drempelviering

Zondag 19 juli: ds. Tom Rijken
Tom Rijken is oud-predikant van onze gemeente en nu
predikant in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.

Zondag 2 augustus: ds. Graddie Meijer.
ds.Graddie Meijer is voorganger in verschillende
Doopsgezinde Gemeenten in het Noorden van het land, waaronder Meppel en Hindelopen-Workum.

Zondag 16 augustus: ds. Graddie Meijer

Zondag 30 augustus: dhr.Franck Ploum van de Ekklesia Breda

 

 

 

 

Alle diensten beginnen om 10 uur

Ds.Dick Wursten over Het Lam Gods op zondag 1 maart

De bekende theoloog en publicist dr.Dick Wursten uit Antwerpen is zondagmorgen 1 maart de voorganger in onze dienst, die om 10 uur begint. Het thema van zijn overdenking is “Zie, het lam Gods, het kijkt je aan” Dit naar aanleiding van de tentoonstelling  over het beroemde altaarstuk van de gebroeders Van Eyck.
Tijdens deze dienst speelt het ensemble Tredici barokmuziek. Tredici wordt gevormd door
Jetty Janssen, orgel, Jeongsun Goo, viool en Carin Brouwer, cello.
Dick Wursten studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang predikant te Antwerpen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur, waarbij de ontwikkeling van religieuze muziek ten tijde van Renaissance en Reformatie zijn speciale belangstelling heeft. Wursten benadrukt de zelfstandige liturgische functie van muziek als weg naar verdieping en concentratie en ruimt daarvoor in de diensten, waarin hij voorgaat, veel plaats in. Organist is Bert Geleijnse.

Over Bonhoeffer in Doopsgezinde kerk Middelburg

Zondagmorgen 16 februari om 10 uur:
Dienst in het kader van het Bonhoefferjaar met ds. Gert Jan Smit

Dinsdagavond 11 februari om 19.30 :
lezing door ds. Gert Jan Smit over leven en werk van Bonhoeffer,

In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door het naziregime om het leven werd gebracht, vandaar dat 2020 uitgeroepen is tot Bonhoefferjaar.
In de oorlogsjaren schreef hij vanuit de gevangenis indrukwekkende brieven aan familie, vrienden en verloofde. Van zijn hand zijn ook verhalen, essays en gedichten waarin hij nadenkt op welke manier je als christen kunt leven in een samenleving van god-los. Hij was eigenlijk zijn tijd ver vooruit en is uiterst actueel.

Van harte welkom in de Doopsgezinde kerk van Middelburg!

 

Gesprekken over een duurzame samenleving

In de serie Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk te Middelburg zal het in de komende periode gaan over de actuele noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Dit thema zal van verschillende kanten door gastsprekers belicht worden.De eerste keer is op zondag 26 januari om 10 uur. De inleider is dan Leo Leijnse. Hij zal spreken over de energietransitie binnen de Zeeuwse industrie.

Leo Leynse is senior beleidsmedewerker Duurzaam Ondernemen bij de Provincie Zeeland. Onder ‘industrie’ worden in dit verband grote bedrijven bedoeld zoals Yara, Dow, North Sea Port. Leynse zal ingaan op vragen als : welke consequenties hebben de regel- en wetgeving op het terrein van milieu/klimaat voor deze bedrijven en hoe is daarbij de werkgelegenheid voor de toekomst veilig te stellen?
Op zondag 23 februari belicht Tjeerd Blauw dan het thema “Water bergen,water weren”. In zijn werkzame leven als coordinator Deltawater management bij de Provincie Zeeland stond water centraal. Daarbij ging het vooral om de vraag hoe je economie, natuur en veiligheid met elkaar in evenwicht kunt brengen
Theanne Boer uit Driewegen is de inleider op zondag 22 maart. Zij is schrijfster van onder meer het boek ‘Hoe kan ik groener leven?’ Ze omschrijft zichzelf als zich bewegend tussen journalistiek en het schrijven van teksten.

Snijvlak
In het Gesprek op de Zondagmorgen, dat elke vierde zondag van de maand om 10 uur in de Doopsgezinde kerk wordt gehouden, komen onderwerpen aan bod op het snijvlak van levensbeschouwing, ethiek en samenleving. Iedereen met belangstelling daarvoor, is van harte welkom om aan het gesprek deel te nemen, actief of als luisteraar. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten is zeer welkom.

Ds Ineke de Feijter over Tijd-Geest van Hoop op Eerste Adventzondag

Op zondag 1 december, de eerste zondag van Advent is ds. Ineke de Feijter onze gastpredikant. Het thema van de dienst “Tijd-Geest van Hoop”. Op de orde van dienst staat de Eindeloze trap van Max Bill. De wenteltreden vertegenwoordigen het Prinzip Hoffnung van Ernst Bloch. Ds. De Feijter zal daaraan aandacht geven in de dienst. Organist Bert Geleijnse speelt voorafgaand aan de dienst Nun komm der Heiden Heiland BWV 659 van J.S.Bach. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat begint om 10 uur. Welkom.

A.s. zondag : Franck Ploum over ‘de onbekende god’

Aanstaande zondag, 29 september om 10 uur, is theoloog Franck Ploum van de Ekklesia Breda onze voorganger. Hij was van 2011-2014 directeur van De Nieuwe Liefde / Het Leerhuis in Amsterdam en werkte daar nauw samen met Huub Oosterhuis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de diensten, waarin hij  voorgaat, vooral liederen van Oosterhuis klinken. Dus ook in de dienst van aanstaande zondag.  Zo zullen we het prachtige Hoe is uw naam (Psalm 103) zingen in beurtzang van cantors en gemeente. Ook een lied van Franck Ploum zelf komt aan bod: het Lied om Zegen.
De liederen worden gezongen rond de lezing van Handelingen 17, waarin Paulus op de Aresheuvel in Athene in gesprek is met inwoners over ‘de onbekende god’ . Dit is ook het thema van de toespraak van Franck Ploum. Na afloop is er koffie en gelegenheid om met Franck en elkaar nog even in gesprek te zijn over deze dienst.

Zondag 15 september: dienst met Marga Haas

Komende zondag , 15 september  om 10 uur, gaat Marga Haas voor in de dienst .
Het thema is: ‘Wie zich vernedert zal verhoogd worden’
Daarover zegt ze:
‘Wie zich verhoogt, zal vernederd worden en wie zich vernedert, zal verhoogd worden.’ Jezus gebruikt vaak dit soort tegenstellingen en dat doet hij niet voor niets. Deze kan op mijn weerstand rekenen. Ik moet me vernederen? Dat hoor ik niet graag! In de overweging bij deze woorden probeer ik deze tegenstelling op een nieuwe manier te verstaan.’
www.margahaas.nl

 

Plezier in muziek op Monumentendag in Doopsgezinde kerk

Op Open Monumentendag 14 september is de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg open van 10 tot 17 uur. Iedereen met belangstelling voor het fraaie 19e eeuwse interieur en het monumentale orgel is van harte welkom.
Plekken van Plezier is het thema van Monumentendag. Bij een kerkgebouw lijkt dat op het eerst gezicht minder te passen, maar de muziek in de Doopsgezinde kerk zal die dag voor het nodige genoegen kunnen zorgen.
Zo opent Martin van der Bent, organist van de Koorkerk, om 10.30 u met een miniconcert waarin hij laat horen, dat er genoeg vrolijke orgelmuziek is.
Om 12 uur speelt Bert Geleijnse, organist van de Doopsgezinde kerk, een programma, met lichtvoetige muziek van Sweelinck tot Haydn. Hij gebruikt dan alleen de vijf oudste, 18e eeuwse registers van het orgel, waaronder de vier fluitregisters.
Om 13.30 uur is het de beurt aan de kinderen: ieder kind dat een muziekinstrument bespeelt is welkom boven bij het orgel. Spelen op je instrument en horen hoe mooi het klinkt in de kerkruimte of zelf een keer het orgel proberen.

Om 16 uur wordt het programma afgesloten met een concertje van 30 minuten op het orgel of de piano. De kerk blijft dan nog open tot 17 uur.
Foto: Kees Tempelaar