Zondag 19 juni dienst met Marian Geurtsen

Op zondag 19 juni is de voorganger in onze dienst Marian Geurtsen. Het thema van de dienst is “Dans om de Wijsheid van God”

Marian zegt over dit thema ” In deze dienst gaan we nog even verder met de ontdekking van Pinksteren: nu wij vervuld zijn van de Geest, verkennen we wat het mysterie van God-in-drievoud betekent. In Spreuken 8 horen we hoe de Wijsheid betrokken is op God de Schepper vanaf het begin van de tijden. Wat heeft Vrouwe Wijsheid te maken met de toespraak die Johannes Jezus in de mond legt, over hoe de leerlingen met elkaar om moeten blijven gaan? We zingen,we luisteren, we verkennen de Wijsheid als bron van plezier.”

Over Marian Geurtsen
Van huis uit is Marian Geurtsen vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze heeft theologie gestudeerd in Heerlen en Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Voor veel mensen is de christelijke traditie met daarin een schat aan wijsheid een gesloten kist met vreemde schatten die ze niet kunnen plaatsen. In dat verband zegt Marian “Mijn beroep is schatgraver. Mijn passie is het verborgen en vergeten schatten op te diepen en te bekijken hoe deze – afgestoft en in een nieuw raamwerk geplaatst – in de huidige tijd mensen kunnen helpen om hun eigen weg te vinden in het leven. Om zo steeds meer de mens te worden zoals God hen bedoeld heeft.” www.mariangeurtsen.nl

De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg begint om 10 uur. Van harte welkom.

Zondag 15 mei: dienst met Marianne Zandbergen

Aanstaande zondag 15 mei zal Marianne Zandbergen in onze dienst voorgaan.
In haar werkzame leven was Marianne Zandbergen pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis.
Het thema van de dienst is: Mijn naam is Haas … ik weet van niets. Daarover schrijft Marianne:
Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd. Dat was niet voor iedere Nederlander een feest.
NSB’ers hadden ons land verraden en er waren vrouwen die een relatie gehad hadden met een Duitser. In de geschiedenisboekjes stond ongeveer 15 of 20 jaar later dat er geen ‘Bijltjesdag’ geweest was. Dat was zo te prijzen in het Nederlandse volk.
Alleen klopte die informatie niet helemaal. Er werd wel wraak genomen.”

Gelezen wordt het verhaal uit Johannes 8 over de vrouw, die op overspel betrapt was en daarvoor gestenigd moest worden volgens de schriftgeleerden. Jezus reageert echter anders..


Leden, vrienden en belangstellenden zijn op 15 mei om 10 uur van harte welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg

Zondag 3 april dienst met Marga Haas

Komende zondag om 10 uur is Marga Haas de voorganger in onze dienst. Zij is geestelijk verzorger in het hospice en publiciste. Ook geeft zij lezingen en leidt retraites rond mystiek en spiritualiteit.
Voor Marga vormen de preken en traktaten van Meester Eckhart, mysticus uit de dertiende eeuw, een bron van inspiratie.
In de dienst van a.s. zondag worden psalm 1 en een gedeelte uit Lucas 6 gelezen. Daarin gaat het over een boom, die je aan zijn vruchten kunt kennen. Het thema van de dienst is “Ik ben een boom”

Marga Haas gaat regelmatig in onze dienst voor, waarbij ze bijbelteksten vanuit een verrassende invalshoek benadert. Ongetwijfeld zal dat ook nu het geval zijn.
Alle liederen, die zondag worden gezongen, hebben betrekking op de boom als symbool van leven. Bert Geleijnse speelt orgelmuziek van Joh. Seb. Bach, Margreeth de Jong en César Franck.

Komende zondag: dienst met Janny Blankenstijn

Op zondag 20 maart is Janny Blankenstijn voorganger in onze dienst. Zij is theologe en als geestelijk verzorger werkzaam bij Gors, ’s Heeren Loo en Philadelphia in Zeeland.

In deze dienst zullen de gebeden en liederen gekleurd zijn door de situatie in Oekraïne en de roep om vrede voor de door oorlog zo geteisterde bevolking.
De overdenking gaat over het bijbelgedeelte Lukas 13: 1-9 met daarin het verhaal van de vijgenboom zonder vijgen.
Organist Bert Geleijnse speelt het koraalvoorspel Wenn wir in höchsten Nöten sein van Joh.Seb.Bach en verder verleent de zanggroep van de gemeente weer medewerking. De collecte is bestemd voor giro 555 t.b.v.Oekraïne. Na afloop is er ontmoeting bij de koffie in de gemeentekamer.

Komende zondag dienst rond Novalis met ds.Gert Jan Smit

Zondag 20 februari om 10 uur is ds. Gert Jan Smit uit Middelburg de voorganger in onze dienst.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst, waarin aandacht wordt gegeven aan leven en denken van Novalis, alias Friedrich von Hardenberg (1772-1801).
Hij wordt beschouwd als de meest romantische en poëtische dichter van de Duitse Romantiek.

Zelf zegt Gert Jan Smit over de komende dienst:
“Novalis was een diep denker en een groot dichter. Iemand om niet te vergeten. De dienst van zondag is een korte kennismaking met zijn bewogen leven. Liefde voert daarin de boventoon. De grondtoon is het zoeken naar wijsheid, met hart en ziel.”

Over dat zoeken naar wijsheid zal de overdenking gaan, waarbij Job 28 gelezen wordt, een hoofdstuk met hetzelfde thema. We zingen samen met de eigen cantorij enkele liederen van Novalis uit het nieuwe liedboek. Organist Bert Geleijnse speelt muziek van drie componisten uit de Romantiek: César Franck, Frédéric Chopin en Felix Mendelssohn Bartholdy.

Zondag 5 december kerkdienst met ds.Marga Haas

Zondag 5 december om 10 uur is ds.Marga Haas de voorganger in onze dienst. De bijbellezingen zijn Handelingen 20:35 en Lukas 1:26-38.
Over haar overdenking zegt Marga Haas: “In de Bijbel staat ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Maar Maria, die de geboorte van Jezus aangekondigd krijgt, laat zien dat het misschien wel andersom is: het is zaliger te ontvangen dan te geven! In deze dienst verkennen we beide bewegingen kort.”
De overdenking is in drieën geknipt en omdat het nabespreken na de dienst vervalt, krijgt u na de eerste twee delen de gelegenheid om kort te reageren.

I.v.m.corona worden de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Omdat de gemeente bescheiden in aantal is, is aanmelding vooraf niet nodig. Wel wordt u verzocht bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand ten opzichte van elkaar te houden.

Kerkdienst rond J.P. Sweelinck

MIDDELBURG – Ds Leuny de Kam leidt zondag 7 november 2021 om 10 uur in onze Doopsgezinde kerk (Lange Noordstraat) in Middelburg een speciale kerkdienst rond componist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Dit jaar wordt in heel Nederland het 400ste sterfjaar van Sweelinck herdacht met concerten en andere culturele activiteiten. De kerkdienst is de afsluiting van het Sweelinckweekend in Middelburg. (klik hier)
Leuny de Kam zal in haar overdenking ingaan op de religieuze aspecten in de muziek van Sweelinck en diens plaats in de godsdienstige veelkleurigheid van Amsterdam eind 16e, begin 17e  eeuw. Hing hij de ‘nieuwe leer’ aan of bleef hij katholiek?

Een vocaal ensemble onder leiding van Aleida Post zingt van Sweelinck ‘Christe qui lux est et dies’ (gregoriaans) en vijf psalmbewerkingen. Organist is Bert Geleijnse, die ook enkele werken van Sweelinck zal spelen.

Bezoekers van de kerkdienst kunnen zich van te voren per mail aanmelden via verstegena@zeelandnet.nl of telefonisch via 06 22953385.

5 t/m 7 nov: weekend en kerkdienst rond Sweelinck

Ds. Leuny de Kam leidt op zondag 7 november om 10 uur de Sweelinckdienst in onze Doopsgezinde kerk. Zij zal ingaan op de religieuze aspecten in de muziek van Sweelinck en diens plaats in de godsdienstige veelkleurigheid van Amsterdam eind 16e, begin 17e eeuw. Hing hij ‘de nieuwe leer’ aan of bleef hij katholiek? Het vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post zingt in deze dienst een aantal psalmen van Sweelinck, die 400 jaar geleden overleed. Met deze dienst wordt het Sweelinck-weekend afgesloten, dat op vrijdag 5 november om 20 uur begint met een openingsconcert.

Cultureel klimaat
In dat openingsconcert in de St. Augustinuskerk aan de Zuidsingel te Middelburg wordt de muziek afgewissel met teksten en beelden van Marjolijn van Leeuwen over het culturele klimaat in Amsterdam, waar Sweelinck leefde en werkte. Orgel- en koorwerken van Sweelinck worden uitgevoerd door resp. André Poortvliet en een vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post.

Op zaterdag 6 november start om 11 uur een stadswandeling onder leiding van Marjolijn van Leeuwen. De tocht voert langs monumenten en andere historische punten, die Sweelinck ook aangedaan kan hebben tijdens zijn bezoek aan Middelburg in 1603. Sweelinck was namelijk een expert op het gebied van de orgelbouw en hem was gevraagd om een oordeel te geven over het instrument in de toenmalige Nieuwe Kerk. Als afsluiting van de stadswandeling speelt André Poortvliet om 12.15 uur als lunchconcert klavecimbelmuziek van Sweelinck in de Engelse kerk.

Masterclass
Orgelstudenten en amateur-organisten die de muziek van Sweelinck beter en met meer inzicht willen spelen, kunnen zich opgeven voor een masterclass van Léon Berben ‘s middag op het orgel van de St. Augustinuskerk.
Berben is specialist in de uitvoering van oude muziek en legde in het afgelopen jaar de klavierwerken van Sweelinck integraal op de cd vast.
De masterclass begint om 13.30 uur en is ook toegankelijk voor luisteraars. Léon Berben zal ook iets vertellen over de uitvoering van orgelmuziek van Sweelinck en vragen uit het publiek beantwoorden.
Om 19.30 uur sluit Léon Berben deze Sweelinckdag af met een orgelconcert in de St. Augustinuskerk. Hij speelt naast werken van Sweelinck composities van diens leerlingen Scheidemann, Scheidt en Schildt.

De organisatoren – Stichting de Rijckere-orgel 1776 en afdeling Zeeland van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici ( KVOK) – hopen op deze manier naast organisten en andere muziekliefhebbers mensen te bereiken met interesse voor de kunst en cultuur van de Gouden Eeuw, de tijd waarin Sweelinck lee

Meer informatie
Op de site van de Stichting de Rijckere-orgel 1776 www.derijckereorgel.nl is een volledig programma van het weekend te vinden inclusief de toegangsprijzen. Via deze site kan men zich ook opgeven voor de masterclass o.l.v. Léon Berben en kaarten reserveren voor de concerten.
Stichting de Rijckere-orgel spant zich in om het monumentale de Rijckere-orgel uit Beek aan te kopen en te laten restaureren en plaatsen in de St. Augustinuskerk.
De afdeling Zeeland van de KVOK organiseert voor haar leden orgelexcursies en cursusmiddagen.

Monumentendag in Doopsgezinde kerk: geweldloosheid, muziek, expositie

Het thema van de komende Monumentendag op Walcheren is: De slag om de Schelde. Bij veel monumenten zal op 11 september aandacht zijn voor deze gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg staat die dag niet oorlog maar geweldloosheid als andere weg naar vrede centraal. Er is een kleine expositie ingericht en bezoekers kunnen deelnemen aan een korte workshop. Ook worden twee miniconcerten gegeven. De kerk is open van 10 uur tot 16.30 uur.

Expositie en workshop
De expositie gaat over het werk van het ruim 100-jarige Mennonite Central Committee (MCC) Het MCC is de hulpwerkorganisatie van de doopsgezinden in Noord-Amerika, maar heeft altijd samengewerkt met doopsgezinde hulpwerk- en vredesorganisaties in Europa. De werkwijze en houding van het MCC worden bepaald door geweldloosheid, een belangrijk element in de Doopsgezinde traditie.
Over geweldloosheid en de vraag hoe je dat kunt toepassen in het leven van alle dag houdt Leuny de Kam, predikante van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren, een workshop van 15 minuten. Dit gebeurt om 14, 15 en 16 uur.

Muziek
Om 11 uur en 15.30 u geven de violisten Michelle Pritchard en Marco van Pagee een miniconcert met werken van o.a. Bach en Vivaldi. Medewerking verleent Bert Geleijnse, organist van de Doopsgezinde kerk. Marco van Pagee emigreerde in 1976 van Middelburg naar Australië en speelde daar in vele grote orkesten als eerste violist. Sinds 2018 woont hij weer in Middelburg met zijn partner, Michelle Pritchard. Zij hoopt begin volgend jaar haar masterdiploma te halen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
De in neo-renaissancestijl ontworpen kerk en het orgel zijn rijksmonument en dateren uit de 19e eeuw. In de kerk is behalve het fraaie interieur ook
textielwerk van Laura Ottenhof en keramiek van Marjan Barkhuijsen be bezichtigen.