Pinksterzondag in de Doopsgezinde kerk van Middelburg

Ook komende zondag is Richard van der Keur uit Rotterdam gastvoorganger in onze dienst.
Vorige week zondag hield hij een boeiende toespraak over Hemelvaart, aanleiding voor een geanimeerd gesprek met hem bij de koffie na afloop van de dienst.
Dit keer- op Pinksterzondag- is de titel van zijn overdenking” in de Geest van beweging” , ongetwijfeld weer met verrassende gedachten.
Met: pinksterliederen uit het Nieuwe Liedboek en pinkster-orgelmuziek van Johann Gottfried Walther,  Andreas Armsdorff en Johann Christian Kittel.
De dienst aan de Lange Noordstraat 62 begint om 10 uur en u bent van harte welkom!

Komende zondag ‘Hemelstaren’ met Richard van der Keur in Doopsgezinde kerk Middelburg

Zondag 21 mei  gaat Richard van der Keur voor in onze dienst. Hij is voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen en vanaf 1 mei 2023 ook van de geloofsgemeenschap Vrijzinningen Schiedam-Rotterdam
Het thema van zijn overdenking  is “Hemelstaren”  of zoals hij zelf zegt: “een meditatie over zien wat verborgen is.”
Van der Keur is naast voorganger tekstschrijver, zanger en liedschrijver. Zijn teksten, overwegingen en korte schetsen liggen op het vlak van levensbeschouwing en spiritualiteit, zowel in taal als in beeld. Altijd vanuit een zekere verwondering voor de diepere dimensie van het bestaan, met respect voor mens, dier en natuur.
Het is de eerste keer dat Richard van der Keur voorgaat in onze gemeente. We heten hem welkom en wensen elkaar een zinvolle dienst toe.
Organist is Bert Geleijnse . Hij speelt muziek van Simon Lohet, Hendrik van ’t Kruijs en Georg Philip Telemann. De dienst begint om 10 uur. Welkom!

Komende zondag 7 mei: dienst met Marianne Zandbergen

Komende zondag, 7  mei om 10 uur gaat Marianne Zandbergen voor in onze dienst. Het thema van haar overdenking is: ” de weg naar bevrijding begint…. bij jezelf”

Organist is Bert Geleijnse. Verder verleent violiste Astrid van Waas medewerking. Zij speelt muziek van Bach, Vivaldi en Ravel.

Van harte welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.

 

 

 

30 april 10 uur, Kerkdienst rond Kunst uit het museum

Vier keer per jaar is er een vijfde zondag in de maand.
Elke vijfde zondag is er ruimte voor experimentele vormen!
De plannen voor de Museumdienst zijn veranderd en de dienst op zondag 30 april is gewoon in onze eigen kerk.
U hoeft dus niet meer aan te melden!
Het thema is: “Ode aan het Paeremes, of: hoe versier je het gewone leven”.
Met het boek Prediker, een mooie psalm en liederen van Oosterhuis, zoals het lied “Lieve Boetseerder, trek me uit de klei….” wat je hoort bij het onderstaande filmpje!
Van harte welkom!

 

Zondag 19 maart: dienst met Janny Blankenstijn


Zondag 19 maart aanstaande is Janny Blankenstijn de voorganger in onze dienst. Zij was jarenlang als geestelijk verzorger in dienst van . Nu is zij verbonden als pastor aan de PKN  gemeente te Vlissingen en hoopt ze binnenkort haar opleiding tot gemeentepredikant af te ronden. De overdenking heeft als thema: “Kom!” Lezingen uit Ezechiel 37 en  uit Johannes 11 het verhaal van de opwekking van Lazarus. Er worden fraaie, bekende en wat minder bekende liederen uit het Nieuwe Liedboek gezongen. Bert Geleijnse speelt orgelmuziek van Johan Seb.Bach (O Mensch bewein’ dein Sunde gross), Albert de Klerk en Felix Mendelssohn. De dienst begint om 1o uur. Welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg

zondag 19 februari: ds. Gert Jan Smit over ‘Der Stern der Erlösung‘

Aanstaande zondag om 10.00 uur is ds.Gert Jan Smit onze gastpredikant. In zijn overweging zal hij stil staan bij het boek ‘Der Stern der Erlösung ‘ van Franz Rosenzweig, geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Belangrijk daarbij is het verzet tegen tirannen.
“Der Stern der Erlösung”  is een boek over de grote thema’s: God, wereld en mens. Zij vormen als het ware een eerste driehoek. Schepping, openbaring en verlossing vormen de tweede. In elkaar geschoven, in het derde deel, vormen ze een davidsster: de ster van de verlossing.
Gert Jan Smit heeft dat met iets andere bewoordingen verbeeld op de voorkant van het liturgieblad. Gelezen wordt uit Numeri 24 en Matteus 2.
Orgelmuziek van Jacob Praetorius, Carl Philipp Emanuel Bach en Léon Boëllmann. Van harte welkom.

 

Jan Meeusen voorganger in de dienst van aanstaande zondag

Komende zondag, 5 februari, om 10 uur is de heer Jan Meeusen uit Goes voorganger in onze dienst. Jan Meeusen heeft een jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in een ziekenhuis en was daar betrokken bij patientenbegeleiding, pastoraat en vieringen.
Bij het Centrum voor het Katholiek Vormingsonderwijs in het openbaar primair onderwijs is hij adviseur en geeft hij begeleiding aan docenten.
Het thema van de dienst is “Een weersproken teken”. Er wordt gelezen uit de Naardense Bijbel en wel uit Lucas 2. Daarin staat het verhaal van  de ouders van Jezus, die hem voor de eerste keer meenemen naar de tempel om hem  aan God op te dragen, zoals bij elk eerstgeboren Joods jongetje gebeurde. Daar ontmoeten ze de oude Simeon, die ook naar de tempel is gekomen….
Er is orgelmuziek van Heinrich Rinck, Frescobaldi en Pachelbel. Na afloop is er koffiedrinken en kan nagepraat worden over de dienst. Welkom!

afbeelding: schilderij van Guido da Siena, 13e eeuw. Voorkant liturgieblad

Zondag 30 oktober: dienst met Franck Ploum.Thema: : De schreeuw van de aarde.

Aanstaande zondag 30 oktober om 10 uur is Franck Ploum uit Breda voorganger in onze dienst. Het thema van de dienst ” De schreeuw van de aarde”, de titel van zijn onlangs verschenen boek.
Over dit thema zegt Franck Ploum:
In onze tijd kunnen we niet meer om het thema klimaat heen. Klimaat, of beter: klimaatcrisis, houdt ons bijna allemaal bezig. We maken ons zorgen over de toekomst van de generaties na ons. We beseffen meer en meer dat alles wat wij doen en laten gevolgen heeft voor onze leefomgeving, gevolgen die gedragen worden door wie na ons komen. Nodig is een radicaal andere omgang met onze leefomgeving. We kunnen en mogen ons niet langer heer en meester, bezitter en eigenaar voelen van de aarde, het land en de bronnen, we zijn geroepen de aarde te dienen en te beheren. Wij leven niet op deze aarde, wij zijn van de aarde. 

De theoloog Franck Ploum is voorganger van de Ekklesia Breda. Van zijn hand verschenen diverse publicaties, waaronder dus ” De schreeuw van de aarde”. Dit boek zal na de dienst verkrijgbaar zijn.

Kerkdienst komende zondag met ds. Gert Jan Smit

op foto: Jochen Klepper, dichter van lied 445

Komende zondag, 16 oktober om 10 uur is ds. Gert Jan Smit voorganger in onze dienst.
Waarover zal het dan gaan?

Onze actualiteit is dat vrede en veiligheid, welvaart en gezondheid onder grote druk staan, een situatie die we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. ‘Het is allemaal niet vanzelfsprekend, het leven’ zegt Gert Jan Smit. Dat zal de invalshoek zijn van zijn overdenking, waarin hij onder meer stilstaat bij de situatie van de dissidenten in Rusland.
Zij hebben de moed om zich te verzetten tegen de duisternis van het regime, want duisternis kan niet anders dan gevolgd worden door het licht van de morgen. Lied 445 -dat we na de overdenking zullen zingen – verwoordt dit indringend. De tekst is van Jochen Klepper, de Duitse schrijver en dichter, die te maken kreeg met een ander regime, het nazi-regime. Hij trouwde een Joodse vrouw en toen deportatie dreigde, koos hij met zijn vrouw en dochter op 11 december 1942 vrijwillig voor de dood.
De lezing is uit Jona 2. Organist Bert Geleijnse zal aan begin en einde van de dienst muziek van Johann Pachelbel en Cesar Franck laten horen.

Bijeenkomst rond boek ‘Niet te geloven’

Op woensdag 9 november 2022 om 17 uur wordt de zgn. Rochus-bijeenkomst gehouden o.l.v. ds. Leuny de Kam. We lezen en bespreken het boek van Rochus Zuurmond ‘Niet te geloven’. Hierin neemt hij aan de hand van een geloofsbelijdenis alle ‘heilige huisjes’ onder de loep. Iedereen is van harte welkom. Er is soep, brood en gesprek volop aanwezig!

Rochus Zuurmond