Waardering voor gemeente en predikant

Op 16 mei 2018 werden in Middelburg de Lokale Vier Vrijheden Awards uitgereikt aan Zeeuwen die iets bijzonders doen voor de Zeeuwse maatschappij. Daarbij ontvingen wij als gemeente en predikant de award “Vrijheid van Godsdienst”.
Uit het juryrapport:
De prijs voor Vrijheid van Godsdienst gaat naar dominee Leuny de Kam en Doopsgezinde Gemeente Walcheren. Zij slagen er op bijzondere wijze in om andere geluiden naar binnen te vragen. Ook leggen zij verbindingen met cultuur, politiek en natuur, bijvoorbeeld met diensten en lezingen rond kunst of in het Zeeuws Museum.”
Wij zijn erg blij en trots dat ons werk en onze inzet zo gewaardeerd worden door de samenleving, waarbinnen wij gemeente mogen zijn.

Fortissimo zingt bij ons tijdens “VOLkorendienst”

Een spirituele opmaat van tweede Volkorendag

dirigente Kristin Roland


Als een spirituele opmaat van de tweede dag  van VOLkoren Middelburg 2018 wordt op zondag 3 juni in de Doopsgezinde kerk een speciale kerkdienst gehouden, waaraan het mannenkoor Fortissimo uit Bergen op Zoom medewerking verleent. Fortissimo is een van de deelnemende koren aan VOLkoren Middelburg. Ook op twee andere plaatsen, de Koorkerk en het Abdijplein, wordt een dienst met medewerking van een of meer koren gehouden.
De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat begint om 10 uur. Menno Hofman uit Voorburg leidt de dienst en houdt een korte overdenking. Organist is Bert Geleijnse.
Fortissimo zal in de dienst onder meer spirituals en liturgische werken van Albert de Klerk zingen. Ook zal het koor een bijdrage leveren aan de gemeentezang. Dirigente van Fortissimo, dat dit jaar 60 jaar bestaat is Kristin Roland. Zij leidt niet alleen diverse koren, maar is ook actief als zangpedagoge en zangeres. |
Ieder, die deze speciale dienst wil meemaken, is van harte welkom.

Pinksterdienst met dr.Egbert Rooze


A.s. zondag 10 uur bent u welkom in onze Pinksterdienst. Een dienst met eigentijdse teksten en gebeden rond Pinksteren en feestelijke muziek door Theo de Jonge, cornet en Bert Geleijnse, orgel. Ze spelen werken van o.a. Purcell, Clarke, Mendelssohn en Haydn, Voorganger is dr.Egbert Rooze uit Antwerpen, die ongetwijfeld een inspirerende uitleg bij het Pinksterverhaal zal geven.

A.s. zondag: gesprek op de zondagmorgen

A.s. zondagmorgen 11 maart houden weer ons ‘gesprek op de zondagmorgen’ Ditmaal is de aangever dhr. Alex Verstegen, lid van de Doopsgezinde gemeente. Hij reikt zijn gedachte aan over een onderwerp op het snijvlak van kerk, religie en samenleving. Daarna praten we daarover, gezeten om de tafel van de gemeentekamer in de Doopsgezinde kerk. Wilt u meedoen aan dit gesprek , u bent welkom om 10 uur bij de koffie.

Dick Wursten in kerkdienst van 18 maart

Op zondagmorgen 18 maart hebben wij een speciale kerkdienst. In deze dienst zal de nadruk liggen op de zelfstandige liturgische functie van muziek als weg naar verdieping en concentratie.Voorganger is de bekende theoloog en publicist dr. Dick Wursten uit Antwerpen.
Dick Wursten studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang
predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur, waarbij de ontwikkeling van religieuze muziek ten tijde van Renaissance en Reformatie zijn speciale belangstelling heeft.
Medewerking aan de dienst verleent het ensemble Tredici uit Antwerpen, dat muziek zal spelen van Purcell, Bach en Gabrieli. Organist is Bert Geleijnse. De dienst begint om 10 uur en iedereen is van harte welkom.
Publicaties van Dick Wursten zijn te vinden op
www.dick.wursten.be

Zondag 4 maart met Marianne Zandbergen

In de komende dienst van 4 maart gaat Marianne Zandbergen voor. Zij is pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan  de Lange Noordstraat 62 begint om 10 uur.  De liturgie is te lezen op de pagina Komende dienst van de site
Het thema is “Wie luistert, wordt wijzer”. Daarover zegt Marianne Zandbergen: “Er wordt veel geklaagd over anderen, over onrecht, te hoge werkdruk, of over de gezondheid. Merkwaardig is, dat als we zelf een klacht hebben, dat we die klacht dan onderdrukken. Daar wordt een mens niet beter van.Vanmorgen gaat het over de onrechtvaardige rechter, die niet bereid was om te luisteren.En het gaat over de wijsheid van Winnie de Poeh”.
U bent hartelijk welkom!