22 april: gesprek op de zondagmorgen met Jan Zwemer over het Stadsklooster

Op de tweede en vierde zondag van de maand is er in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg geen reguliere kerkdienst maar een  ‘ gesprek op de zondagmorgen’ of zoals wij het noemen: ‘de gespreksdienst’ .
Een uur van bezinning op en gesprek over een onderwerp op het snijvlak van geloof , cultuur en samenleving. Het onderwerp wordt ingeleid door een lid of vriend van de gemeente of een gast.
Aanstaande zondag 22 april om 10 uur is er weer zo’n gespreksdienst met ditmaal als gastspreker: de heer Jan Zwemer over het onderwerp ‘Stadsklooster’
Jan Zwemer is docent ethiek en pedagogiek aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Hij is actief binnen de Protestantse gemeente in Nieuw- en Sint Joosland en bovendien betrokken bij de opbouw van het Stadsklooster in het Simpelhuys in Middelburg.
Over het stadsklooster gaat het dus deze ochtend en aan de orde komen vragen als:  wat houdt een stadsklooster in,  is het een nieuw concept, van wie gaat het uit, is het een model voor  samenwerking van meerdere christelijke stromingen , hoe steekt de beoogde organisatie in elkaar, wie nemen deel aan de organisatie, zijn er definitieve toezeggingen?
U bent zeer welkom om aan dit gesprek rond de tafel deel te nemen. We houden de bijeenkomst in de gemeentekamer van de kerk, u kunt deze bereiken via de zij-ingang van de kerk aan de Blindenhoek.

A.s. zondag: gesprek op de zondagmorgen

A.s. zondagmorgen 11 maart houden weer ons ‘gesprek op de zondagmorgen’ Ditmaal is de aangever dhr. Alex Verstegen, lid van de Doopsgezinde gemeente. Hij reikt zijn gedachte aan over een onderwerp op het snijvlak van kerk, religie en samenleving. Daarna praten we daarover, gezeten om de tafel van de gemeentekamer in de Doopsgezinde kerk. Wilt u meedoen aan dit gesprek , u bent welkom om 10 uur bij de koffie.

Dick Wursten in kerkdienst van 18 maart

Op zondagmorgen 18 maart hebben wij een speciale kerkdienst. In deze dienst zal de nadruk liggen op de zelfstandige liturgische functie van muziek als weg naar verdieping en concentratie.Voorganger is de bekende theoloog en publicist dr. Dick Wursten uit Antwerpen.
Dick Wursten studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang
predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur, waarbij de ontwikkeling van religieuze muziek ten tijde van Renaissance en Reformatie zijn speciale belangstelling heeft.
Medewerking aan de dienst verleent het ensemble Tredici uit Antwerpen, dat muziek zal spelen van Purcell, Bach en Gabrieli. Organist is Bert Geleijnse. De dienst begint om 10 uur en iedereen is van harte welkom.
Publicaties van Dick Wursten zijn te vinden op
www.dick.wursten.be

Zondag 4 maart met Marianne Zandbergen

In de komende dienst van 4 maart gaat Marianne Zandbergen voor. Zij is pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan  de Lange Noordstraat 62 begint om 10 uur.  De liturgie is te lezen op de pagina Komende dienst van de site
Het thema is “Wie luistert, wordt wijzer”. Daarover zegt Marianne Zandbergen: “Er wordt veel geklaagd over anderen, over onrecht, te hoge werkdruk, of over de gezondheid. Merkwaardig is, dat als we zelf een klacht hebben, dat we die klacht dan onderdrukken. Daar wordt een mens niet beter van.Vanmorgen gaat het over de onrechtvaardige rechter, die niet bereid was om te luisteren.En het gaat over de wijsheid van Winnie de Poeh”.
U bent hartelijk welkom!