Kerstavonddienst met mooie, oude liederen

In de kerstavonddienst op 24 december zullen we in onze kerk in hoofdzaak oude kerstliederen zingen en spelen. Dit om tegemoet te komen aan de wens van diverse kanten om juist op de kerstavond de oude en vertrouwde liederen te zingen. Ook vorig jaar gebeurde dat in een druk bezochte kerkdienst en de reacties hierop waren positief
De samenzang zal dit jaar begeleid worden door de twee trompettisten, Jinty Kleinepier en Peter Slabber en organist Bert Geleijnse.
Trompetten en orgel zullen ook te horen zijn in werken van Arcangelo Corelli en Georg Böhm, componisten uit de 17e eeuw en in een compositie van organist Jan.J.van den Berg.
Ds. Leuny de Kam, predikant van onze gemeente, leidt de dienst met het thema: “Ook Jozef reisde naar Bethlehem”. Wat weten we eigenlijk over Jozef? Welke rol speelt hij in het Kerstverhaal? En heeft hij iets te maken met een ander verhaal over Jozef, in het Oude Testament? We kijken tijdens de dienst ook naar het (moderne) schilderij van Joost Gevaert ‘De droom van Jozef’ waar die beide verhalen heel mooi worden verbeeld.

De dienst in de kerk aan de Lange Noordstraat begint om 19.30 u. De aanwezigen worden uitgenodigd om na afloop met elkaar nog een glas glühwein te drinken.

Eerste Adventszondag

Het donker mag geen reden zijn om niet in het licht te geloven.
Deze uitspraak van A.Valentin is het thema van de dienst op de Eerste Adventzondag, 3 december om 10 uur. Annelies Breugem is de voorganger en het orgel wordt bespeeld door Bert Geleijnse. De liturgie van de dienst is te vinden op de pagina Komende dienst van de website.

26 november : Gesprek op de zondag met Jan Schuurman Hess

 

Op zondag 26 november om 10 uur wordt weer het maandelijks “gesprek op de zondagochtend” gehouden in onze kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Inleider is ditmaal Jan Schuurman Hess, onder meer bekend van zijn voettocht naar het hart van het land en het boek dat hij daarover geschreven heeft.
Zijn inleiding zal gaan over vergeten geschiedenissen, verhalen van nu, macht en onmacht. “Uiteindelijk komt alles te samen” volgens de inleider.
Op deze gespreksochtend is naast de leden en vrienden van de Doopsgezinde gemeente iedereen welkom met belangstelling voor dit onderwerp. De toegang is vrij.

Inleiding over Luther en Karlstadt op 16 november

foto: Andreas Arnstadt

Theoloog Dick Stap uit Terneuzen houdt op donderdag 16 november om 19.30 uur in gemeentekamer van onze  kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg een inleiding over Maarten Luther en zijn relatie met een tijdgenoot en andere hervormer, de hoogleraar Andreas Karlstadt.
Dit jaar wordt 500 jaar Reformatie herdacht met veel aandacht voor leven en leer van de belangrijkste hervormer Maarten Luther. Dick Stap kiest voor zijn inleiding de invalshoek: de haat-liefde verhouding tussen Luther en Andreas Karlstadt. De discussie tussen beide theologen geeft een helder beeld van het gedachtegoed van Maarten Luther als kind van zijn tijd.
Er is volop gelegenheid tot gesprek. De toegang is vrij en er is een collecte ter dekking van de kosten.

zondag 29 oktober: dienst in het Zeeuws Museum

foto: broeder Dieleman zingt in de Museumdienst

Aanstaande zondagmorgen om 10 uur houden we de dienst in het Zeeuws Museum aan het Abdijplein te Middelburg. De aanleiding van deze viering is de recent vernieuwde permanente collectie in het Zeeuws Museum ‘Dit is Zeeland’, wat tevens het thema is van de dienst. Ds. Leuny de Kam, predikant van de Doopsgezinde Kerk, zal in deze dienst voorgaan en dit thema rond identiteit verder uitwerken. Bijzonder is dat broeder Dieleman de muziek zal verzorgen. Deze Zeeuwse troubadour kan als geen ander iets van de ‘Zeeuwse ziel’ verwoorden met zijn muziek en liedjes. Na de dienst is het mogelijk om de vernieuwde permanente collectie o.l.v. een gids te bezoeken. Vanwege beperkt aantal plaatsen aanmelden bij kerk of museum (tel. 06-15622635). Heb je een museumjaarkaart, breng die dan mee en laat hem voor de dienst bij de balie scannen.

Gesprek op 22 oktober met huisarts Albers over vragen rond het levenseinde

In de gespreksdienst van zondag 22 oktober a.s. is huisarts Albers uit Middelburg de inleider.Hij gaat in op vragen rond voltooid leven, euthanasie en palliatieve zorg. De bijeenkomst begint om 10 uur en wordt gehouden in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.  Belangstellenden van harte welkom.

Composities over Stabat Mater op 11 oktober in de Doopsgezinde kerk

Op woensdag 11 oktober organiseren twee Middelburgse kerkelijke gemeenten t.w. de Koorkerkgemeente en de Doopsgezinde gemeente samen een muziekavond rond het Stabat Mater. Op de tekst van dit beroemde middeleeuws -Latijnse gedicht zijn veel composities gemaakt. Een aantal daarvan, waaronder het geliefde Stabat Mater van Pergolesi zal uitgevoerd worden door sopraan Esther Kronenburg, countertenor Peter van Wolferen en organist Cees-Willem van Vliet. De avond begint om 20 uur. Naast leden en vrienden van de beide kerkelijke gemeenten zijn andere belangstellenden hartelijk welkom. De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het Stabat Mater is gebaseerd op het bijbelverhaal over de treurende Maria, staande onder het kruis waaraan haar zoon Jezus hangt. De tekst van het gedicht spreekt zeer tot de verbeelding en is door veel componisten op muziek gezet. Op 11 oktober klinkt het Stabat Mater in composities van Pergolesi, Tartini en Vivaldi en in twee anonieme versies uit de 16e eeuw in volkstaal (Italiaans en Spaans). Het Amar a Dios per Dios van de 17e eeuwse componist Domenico Mazzocchi en Cruxifixus van Vivaldi complementeren het programma. De musici zullen ook iets vertellen over de muziek en de achtergronden van het Stabat Mater.

De uitvoerenden
De vocalisten Esther Kronenburg en Peter van Wolferen specialiseerden zich tijdens hun studie aan het conservatorium te Tilburg in het vertolken van Oude Muziek
Zij zijn betrokken geweest bij diverse concerten en festivals in binnen-en buitenland.
Organist en dirigent
Cees- Willem van Vliet behaalde met grootste onderscheiding zijn masterexamen orgel aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij is werkzaam als cantor-organist in Amersfoort en als concertgever. Hij heeft een voorliefde voor het uitvoeren van oude muziek in de originele context. Zo reconstrueerde hij met succes een Noord-Duitse orgelvesper uit de vroege 17e eeuw.

zondag 1 oktober: Luther en Menno Simons in gesprek

 

Wereldwijd wordt dit jaar de Reformatie van 1517 herdacht. Vooral de naam van Luther wordt hiermee verbonden. Maar er waren in die tijd veel meer stemmen die klonken. Eén daarvan is Menno Simons. Hij werd de leider van de Mennonieten, die in Nederland de Doopsgezinden genoemd worden. Zondagmorgen 1 oktober zal in de Doopsgezinde Kerk aandacht zijn voor het gesprek tussen Luther en Menno. Waar ging hun gesprek over en is dat voor ons nu nog van belang? Ook in de muziek en de liederen zal de Reformatie terug te vinden zijn.   Zondagmorgen 1 oktober 2017 om 10 uur. Voorganger is ds. Leuny de Kam, organist is Bert Geleijnse.

Op Monumentendag is ook onze kerk open

A.s.zaterdag 9 september is ook onze fraaie Doopsgezinde kerk te bezichtigen van 10 – 13.30 u met
– drie orgelbespelingen om 10.15 u, 11, 30 u en 12.30 u
– een dialoog over het thema “verdraagzaamheid” om 11 uur
De kerk heeft een neo-renaissance interieur uit de 19e eeuw, Het monumentale orgel heeft nog pijpwerk uit de 18e eeuw.

In de kerk is ook een kopie van een oorkonde te zien van Willem de Zwijger uit 1577 waarin hij het stadsbestuur van Middelburg tolerantie gelast ten aanzien van de weigering door doopsgezinde burgers om de burgereed af te leggen.

Hartelijk welkom!