Aanstaande zondag kerkdienst met ds. Tom Rijken. Thema: “Loslaten”

Aanstaande zondag, 17 oktober om 10 uur, is ds.Tom Rijken onze gastvoorganger. Tom Rijken is bij ons, maar ook op Walcheren geen onbekende: Tien jaar lang was hij predikant van onze gemeente.
Het thema van zijn overdenking is “Loslaten om te groeien: wat houd(t) je vast ?”
Daarbij zal ook het gedicht “Kinderen“ uit “de Profeet” van Kahlil Gibran gelezen worden.
Na de overdenking is er gelegenheid om te reageren op het thema, waarbij we ons de vraag kunnen stellen “Wat nemen wij als belangrijkste dingen mee in onze rugzak ?”
Van harte welkom.

Monumentendag in Doopsgezinde kerk: geweldloosheid, muziek, expositie

Het thema van de komende Monumentendag op Walcheren is: De slag om de Schelde. Bij veel monumenten zal op 11 september aandacht zijn voor deze gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg staat die dag niet oorlog maar geweldloosheid als andere weg naar vrede centraal. Er is een kleine expositie ingericht en bezoekers kunnen deelnemen aan een korte workshop. Ook worden twee miniconcerten gegeven. De kerk is open van 10 uur tot 16.30 uur.

Expositie en workshop
De expositie gaat over het werk van het ruim 100-jarige Mennonite Central Committee (MCC) Het MCC is de hulpwerkorganisatie van de doopsgezinden in Noord-Amerika, maar heeft altijd samengewerkt met doopsgezinde hulpwerk- en vredesorganisaties in Europa. De werkwijze en houding van het MCC worden bepaald door geweldloosheid, een belangrijk element in de Doopsgezinde traditie.
Over geweldloosheid en de vraag hoe je dat kunt toepassen in het leven van alle dag houdt Leuny de Kam, predikante van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren, een workshop van 15 minuten. Dit gebeurt om 14, 15 en 16 uur.

Muziek
Om 11 uur en 15.30 u geven de violisten Michelle Pritchard en Marco van Pagee een miniconcert met werken van o.a. Bach en Vivaldi. Medewerking verleent Bert Geleijnse, organist van de Doopsgezinde kerk. Marco van Pagee emigreerde in 1976 van Middelburg naar Australië en speelde daar in vele grote orkesten als eerste violist. Sinds 2018 woont hij weer in Middelburg met zijn partner, Michelle Pritchard. Zij hoopt begin volgend jaar haar masterdiploma te halen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
De in neo-renaissancestijl ontworpen kerk en het orgel zijn rijksmonument en dateren uit de 19e eeuw. In de kerk is behalve het fraaie interieur ook
textielwerk van Laura Ottenhof en keramiek van Marjan Barkhuijsen be bezichtigen.

Zondag 29 augustus 10 uur: dienst met Franck Ploum

Zondag 29 augustus a.s. om 10 uur is Franck Ploum de voorganger in onze kerkdienst. Het thema is Psalm 139. Zelf zegt Franck daarover :
Psalm 139 is een geliefde psalm. Een lied of gedicht vol geborgenheid en intimiteit: ‘uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend’. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat ‘geliefd en gekend zijn’ je gaan en staan in het leven beïnvloed. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?
Franck Ploum is theoloog, tekstschrijver en auteur. Sinds 2007 is hij directeur/eigenaar van Bureau Mamre en sinds 2010 voorganger en theologisch inspirator van de Ekklesia Breda, een zelfstandige gemeente die samenkomt rond Schrift en Tafel, en het bijbehorende Leerhuis Zinsverband. Hij studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast Journalistiek&Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.
Franck is een zeer gewaardeerde gastpredikant bij onze gemeente. Dit vanwege zijn heldere wijze van spreken en de vaak verrassende invalshoeken, waarmee hij de waarde en actualiteit van teksten uit de Bijbel belicht.

Dienst 15 augustus met Marianne Zandbergen. Thema: “Worden als een kind”

Op zondag 15 augustus zal Marianne Zandbergen voorgaan.
Zii vervangt ds. Nel van Doorn, die aanvankelijk de dienst zou leiden, maar onverwacht verhinderd is.
In haar werkzame leven was Marianne Zandbergen pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis.
Het thema van de dienst is: Worden als een kind. Daarover zegt Marianne:
Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament. Hij werd op vele schilderijen afgebeeld.
Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen?
In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen. Dat is ook te lezen in het – aan koning Salomo toegeschreven – Bijbelboek Spreuken. Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen.
Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?
Leden, vrienden en belangstellenden zijn op 15 augustus om 10 uur van harte welkom. In de kerk worden de coronamaatregelen opgevolgd.

Open donderdagmiddagen Doopsgezinde kerk Middelburg

In de maanden juli en augustus is de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg open voor bezichtiging. De openingstijd is elke donderdagmiddag van 13.45 tot 15.30 u.
De kerk werd in 1889 gebouwd in een neo-stijl naar de mode van de tweede helft van de 19de eeuw, De architect was Klaas Stoffels. Het interieur met het monumentale orgel is in 2002 zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke staat hersteld.
Tijdens de open middagen zal gemusiceerd worden en er is een kleine kunstexpositie met textielwerk van Laura Ottenhof en keramiek van Marjan Barkhuijsen.
Gastvrouwen en -heren zijn aanwezig om desgevraagd iets te vertellen over het gebouw en de Doopsgezinde gemeente. Ook is er een informatietafel.
De toegang is vrij.
foto: Kees Tempelaar

20 juni : weer een kerkdienst, van harte welkom

Aanstaande zondag, 20 juni om 10 uur, is het zover: onze eerste ‘echte’ kerkdienst sinds december 2020. Voorganger zal zijn de heer Jan Meeusen uit Goes. Hij is geestelijk verzorger , zowel in het Algemeen Ziekenhuis te Antwerpen als in Emergis te Goes. Ook heeft hij een uitgebreide ervaring op het terrein van godsdienst en evensbeschouwing in het onderwijs.
Zijn overdenking heeft als thema “Deert het u niet?” naar aanleiding van het verhaal over de storm op het meer uit Marcus 4. Het vocaal kwartet van de gemeente zingt een aantal liederen en Bert Geleijnse speelt op het orgel werken van Bach en Mozart.
Omdat onze gemeente klein in aantal is, kunnen wij – ook als we gastbezoekers hebben- de voorzorgsmaatregelen met her oog op corona goed in acht nemen. U bent dan ook van harte welkom.

Gesprek op de Zondagmorgen: de zee als voedingsbron


Op zondag 25 oktober om 10 uur is
Jouke Heringa gastspreker in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is “ het belang van de zee als voedingsbron voor ons mensen en de bedreigingen van die voedingsbron”

Aquacultuur
Jouke Heringa is sinds 1995 werkzaam bij de opleiding Water Management – Aquatische Ecotechnologie van de Hogeschool Zeeland. Zijn hoofdwerkzaamheden zijn onderzoeken en adviseren van de projectmedewerkers en onderzoekers, het onderhouden van het externe netwerk van toegepast aquacultuur onderzoek en het verbinden van initiatieven in de Zuidwestelijke Delta regio.  Hij is betrokken bij de start van diverse projecten met aquacultuur (schelpdieren en wier)

Duurzame samenleving
Het Gesprek op de Zondagmorgen met een gastspreker wordt maandelijks gehouden in de Doopsgezinde kerk. Dit seizoen gaat het over de actuele noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Het thema wordt van verschillende kanten door gastsprekers belicht. Iedereen met belangstelling voor het thema is van harte welkom. De toegang is vrij, een bijdrage ter dekking van de onkosten is zeer welkom. Om de passende corona-maatregelen te kunnen hanteren worden de bijeenkomsten in de kerkzaal gehouden. Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Expositie “Twisted” in de kerk van 1 t/m 31 oktober

Van 1 t/m 31 oktober kunt u in onze kerk  de expositie TWISTED bezoeken met werk van Inge de Belder en Corine Kisling. Te zien zijn fotoprints van houtskooltekeningen en computercollages evenals originele tekeningen van Inge de Belder. De expositie is geopend op donderdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is vrij. Dit zegt Corine Kisling over de expositie:
“Hoewel we een totaal verschillende achtergrond hebben (Inge is beeldhouwer en grafisch kunstenaar en ik oorspronkelijk auteur en vertaler), hebben we wederom een gemene deler gevonden, een gemeenschappelijke inspiratiebron: deze keer is dat de grillige structuur van bomen, schorsen en wortels.
Interessant daarbij is dat we er elk een totaal andere invulling aan geven. Inge maakt houtskooltekeningen op papier. Ik “hertaal” foto’s tot wonderlijke computercollages.
Maar niet alleen onze techniek verschilt, ook de uitwerking, de interpretatie. Inge streeft niet naar herkenbaarheid, maar naar mogelijkheid. Bij mij is het precies andersom. Mijn vervreemdende computercollages dragen juist wel een duiding mee, een herkenning of symboliek.Ik ben per slot van rekening een verhalenverteller, een beeldenvertaler.
De expositie bestaat uit professionele fotoprints van de houtskooltekeningen en de computercollages. Ook zullen er enkele van de grote originele tekeningen van Inge te zien zijn. Zo bereikt deze expositie een grote “eenheid in verschil”, een eenheid met een “twist”.

 

 

Gesprek op de zondagmorgen: Theanne Boer over groener leven


Op zondag 27 september is tekstschrijver en journalist Theanne Boer de gastspreker in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is “Hoe kan ik groener leven” , de titel van haar in 2019 verschenen boek, waarmee ze wil bijdragen aan een een groter bewustzijn van en meer respect voor de natuur om ons heen.

Leefbaar houden
Theanne Boer is als tekstschrijver en eindredacteur betrokken bij vele publicaties over groen en duurzaam leven. Haar droom is dat christenen hun plaats in de schepping kennen: zij staan er niet boven maar leven erìn, zijn er afhankelijk van. God heeft de mens pas geschapen na al het andere, dat moet onze houding bepalen: bescheidener en zorgzamer. Als we meer kennis over onze omgeving krijgen, groeit het respect voor de natuur om ons heen. Theanne Boer: “We weten allemaal dat het allemaal een tandje minder moet, groener, duurzamer. Om deze planeet voor àlle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons leven aanpassen.Maar weten en doen zijn twee heel verschillende dingen. Want waar begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd en hou je koppig vol, ook al lijkt het niet veel te helpen?”

Snijvlak
Het Gesprek op de Zondagmorgen met een gastspreker wordt maandelijks gehouden in de Doopsgezinde kerk. De thema’s bewegen zich op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving. De aanvang is 10 uur en iedereen met belangstelling voor het thema is van harte welkom. De toegang is vrij, een bijdrage ter dekking van de onkosten is zeer welkom. Om de passende corona-maatregelen te kunnen hanteren worden de bijeenkomsten in de kerkzaal gehouden. Er is plaats voor 30 personen.

 

Aanstaande zondag dienst met Franck Ploum. Thema: Levensadem inblazen.

Zondag 30 augustus om 10 uur is Franck Ploum voorganger in onze dienst. Hij is theoloog, tekstschrijver en auteur en is als voorganger en inspirator verbonden aan de Ekklesia  Breda.
Het thema is ” Levensadem inblazen, schepping en herschepping in de bijbel”. Als bijbelteksten staan centraal Genesis 1 en 2 en Ezechiel 37.
Diensten met Franck Ploum zijn altijd inspirerend door zijn toespraken en door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis, die hij in de liturgie opneemt. Bijzonder is dat het ditmaal ook liederen van Franck Ploum zelf zijn. Zij worden gezongen door Corrie Geleijnse en Alex Verstegen. Bert Geleijnse omlijst de dienst met orgelmuziek van Louis Vierne, Francois Couperin en Theodore Salome.
Jammer genoeg moeten we i.v.m.corona het aantal plaatsen beperken tot 30. Binnen dat maximum bent u echter van harte welkom!