Thema-avond over leven en denken van Henri Nouwen

Op donderdag 17 januari organiseert de Doopsgezinde Gemeente Walcheren weer een thema-avond in de kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Laurent Nouwen, broer van de in 1996 overleden Henri Nouwen, zal een inleiding houden over leven en gedachtegoed van deze bevlogen priester , hoogleraar en schrijver, die twintig jaar na zijn dood nog steeds veel mensen inspireert. 

Radicaal
Henri Nouwen wordt in 1932 te Nijkerk geboren. Na zijn priesteropleiding aan het grootseminarie wordt Nouwen in 1957 tot priester gewijd.

Vervolgens studeert hij in 1964 cum laude af in de psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij zich in Amerika verder bekwaamt in de psychologie van het pastoraat. In dat vak is hij ook een aantal jaren professor in Amerika. Vanaf 1968 werkt en studeert Nouwen in Nederland, maar in 1971 keert hij terug naar Amerika om daar hoogleraar pastorale psychologie te worden aan de Yale University. Vanuit zijn betrokkenheid bij het leed van andere mensen woont hij een tijdlang onder de allerarmsten in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière breekt hij in 1986 radicaal met roem en aanzien en gaat als pastor werken in een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapten in Canada. Daar neemt hij ook de zorg op zich voor Adam, een meervoudig gehandicapte jonge man. In 1996 overlijdt hij onverwacht.

Enorme impact
Henri Nouwen werd naast professor in de religie en psychologie ook wereldwijd bekend als schrijver. Hij schreef meer dan veertig christelijke boeken die over de hele wereld werden gelezen. Ze werden in alle grote wereldtalen vertaald. Zijn broer Laurent zegt dat hij na de dood van Henri beseft heeft welke enorme impact diens leven en boeken hebben gehad: 
“Henri wist een diepe snaar te raken bij zijn lezerspubliek. Hij toonde zijn kwetsbare kant in zijn boeken; daarin zat zijn kracht vermoed ik. Lezers vonden herkenning. Hij was er diep van doordrongen dat ieder mens breekbaar is, eenzaamheid kent en liefde nodig heeft. Onverschilligheid kende hij niet, over niets in het leven. Hij was een gevoelig mens. Altijd bleef hij met grote nieuwsgierigheid en verbazing naar deze wereld kijken” 

Vrachtwagenchauffeur
Voor Laurent betekende de dood van zijn broer eveneens een omwenteling in zijn leven. Hij stopte als advocaat en werd vrachtwagenchauffeur om hulpgoederen naar de Oekraïne te brengen. Ook richtte hij de Henri Nouwen Stichting op met als doel bekendheid te geven aan het gedachtegoed van Henri Nouwen en om maatschappelijke initiatieven in de lijn van diens spiritualiteit te ondersteunen.

Laurent Nouwen zal dan ook op de thema-avond het accent leggen op de actuele betekenis van deze spiritualiteit 

De avond in de gemeentekamer van Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 19.30 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. 


Kerstavond met oude muziek en Leonardo da Vinci


Kerstavonddienst in de Doopsgezinde kerk: elk jaar proberen we met de muziek zo goed mogelijk aan te sluiten bij de intieme sfeer van onze betrekkelijk kleine kerk. Dit jaar gaan de acht zangers van het ensemble GGS uit Middelburg dat doen en ze gaan ver terug in de tijd: kerstmuziek uit de zestiende eeuw van Praetorius, Byrd, Talli en Guerraro. Verfijnde,  bijna ‘kleine’ muziek, waarin alle stemmen hun eigen melodische lijn en ritme hebben, maar wonderwel  in elkaar passen in een prachtig weefsel  van stemmen.  
Ds Leuny de Kam zoekt eveneens naar verrassende invalshoeken voor het  kerstevangelie.  Ook zij gaat terug naar kunst rond 1500: in haar overdenking  zal zij namelijk het schilderij Maria met Kind en St.Anna van Leonardo da Vinci betrekken.   
Natuurlijk zal er ook samen gezongen worden: oude vertrouwde liederen 
met orgelbegeleiding door Bert Geleijnse. 
U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.

Komende zondag: 1e Advent in de Doopsgezinde kerk

Komende zondag, 1 december om 10 uur vieren we de Eerste Zondag van Advent. Marijn Vermet, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, leidt ditmaal de dienst. Het thema is : ‘Wat ons toekomt….”
Ds. Vermet zal ingaan op de Bijbelse figuur Zacharias, de man die letterlijk met stomheid geslagen werd toen hem een niet-te geloven wonder werd aangezegd. Lezingen uit Lucas I en adventmuziek op het orgel van Bach, Buxtehude, Bijster en Bresgen. Welkom.

Gesprek op de Zondagmorgen met Jan Schuurman Hess

Op zondag 25 november om 10 uur organiseert de Doopsgezinde Gemeente Walcheren weer het Gesprek op de Zondagmorgen, ditmaal met schrijver en oud-journalist Jan Schuurman Hess. Enkel jaren geleden legde hij zijn indrukken en ervaringen van een wandeltocht door Nederland vast in het boek “Voettocht naar het hart van het land”. Daarbij was zijn vraag,  hoe sociaal en democratisch Nederland nog was.
Binnenkort verschijnt het  nieuwe boek van deze sociaal-democratische wandelaar, weer met portretten over en gesprekken met mensen en zaken die hen bezig houden: hun zorgen en teleurstellingen, maar ook hun idealen en inzet voor de samenleving. Zo ontstaat een beeld van wat zich afspeelt in onze huidige maatschappij.
Ook nu reisde Schuurman Hess  door het hele land en geeft hij treffende beschrijvingen, niet alleen van het  landschap maar ook  van de sociale omgeving van zijn gesprekspartners.
In het Gesprek op de Zondagmorgen deelt hij graag deze verhalen met de aanwezigen.
Het gesprek wordt gehouden in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage in de dekking van de kosten is zeer welkom.

Zondag 11 november gespreksdienst met Dick Stap.


De opzet van de gespreksdienst  is eenvoudig maar betekenisvol:  rond de tafel, eerst de verwelkoming om 10 uur bij de koffie, daarna laat de de inleider -doorgaans een van  de leden of vrienden- een lied zingen, spreekt een tekst, gedicht of gebed uit en leidt het thema in. Daarover raken we in gesprek en om 11 uur sluiten we af met een lied of tekst.

Zondag 7 november om 10 uur is theoloog Dick Stap, de inleider. Dick was onder meer ziekenhuispastor. Eerder ontving hij de KOK Theologie prijs 1996 en won hij de prijs voor de Preek van het Jaar 2000, uitgeloofd door het dagblad Trouw. Voor het manuscript van Ziek zijn en God werd hem de Henri Nouwen Manuscript Prijs 2004 toegekend.
Ongetwijfeld zal hij de aanwezigen een verrassend gezichtspunt aanreiken. Iedere belangstellende zeer welkom in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg

Ds.Herman Heijn over ‘Het Sublieme’ op 15 november

Op donderdag 15 november om 19.30 u is Herman Heijn de inleider op de maandelijkse thema-avond in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg Ditmaal is het thema ‘Het Sublieme” Heijn (1955) is doopsgezind predikant in Haarlem. Eerder was hij werkzaam in Antwerpen en Amersfoort. Zijn hele leven is hij betrokken bij processen en projecten van kerkvernieuwing, zowel in Nederland als daar buiten. Hij bereidt momenteel aan de V.U. een proefschrift voor over de rol die kerken in een post-christelijke samenleving spelen dan wel zouden kunnen spelen. Heijn is ervan overtuigd dat juist de kunstenaars en kerken de huidige, geglobaliseerde maatschappij een menselijk gezicht kunnen geven.
Vanuit de samenleving gezien doen kerken er dus wel degelijk toe en zouden kunstenaars meer gekoesterd moeten worden. Hoe hijzelf tot deze overtuiging is gekomen wil hij op deze thema-avond toelichten en daarover in gesprek gaan met de deelnemers.
De thema-avonden van de Doopsgezinde Gemeente zijn voor iedereen vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage aan het einde van de avond om de kosten te dekken is zeer welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprek op de Zondagmorgen met filosoof Aldo Houterman

Op zondag 28 oktober om 10 uur is filosoof Aldo Houterman (1981) de gast in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Thema van het gesprek is “Zorg”, zowel als maatschappelijke voorziening als kenmerk van menselijke relaties. Houterman is namelijk van mening dat de zorg in Nederland staat of valt met een goed begrip van wat zorg is. Daarnaast ziet hij hoe de ‘medische blik’ doorsijpelt in  ons dagelijks leven en de omgang met elkaar. Beide gezichtspunten zullen aan bod komen naast de onderwerpen, die de deelnemers aan het gesprek kunnen inbrengen.

De geboren Walchenaar Aldo Houterman (1981) studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert Ethiek en Filosofie bij Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en bij Fysiotherapie aan  de Hogeschool Utrecht. Hij werkt aan een populair boek over de filosofie van sport en beweging en doet promotie-onderzoek naar de betekenis van ons lichaam voor ons zelf- en wereldbeeld. Volgens hem is het lichaam geen instrument van het brein of de geest, maar geeft het actief vorm aan ons bestaan en dagelijkse ervaring.
In het Gesprek op de Zondagmorgen, dat elke vierde zondag van de maand in de Doopsgezinde kerk wordt gehouden, komen onderwerpen aan bod op het snijvlak van levensbeschouwing, ethiek en samenleving. Iedereen met belangstelling daarvoor, is van harte welkom om aan het gesprek deel te nemen, actief of als luisteraar. |
De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten is zeer welkom.

Thema-avond met Alain Verheij op 18 oktober a.s.

Op donderdagavond 18 oktober spreekt theoloog en schrijver Alain Verheij in de Doopsgezinde kerk van Middelburg over zijn dit
jaar 
verschenen boek “God en ik” Dit boek heeft als ondertitel ‘wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’ en beschrijft de omzwervingen van Verheij door kerken en bijbel.

Persoonlijk en kritisch
Alain Verheij behoort tot een nieuwe generatie kritische theologen. Hij noemt zichzelf onafhankelijk en publiek theoloog. De spraakmakende Verheij is regelmatig in de media te vinden onder meer als huistheoloog bij het radioprogramma De Ochtend op Radio Een en als lid van het Theologisch Elftal in dagblad Trouw. Alain Verheij is blogger en maakt intensief gebruik van Facebook en Twitter om zijn gedachten te delen over de plaats van religie in deze seculiere samenleving. In ‘God en ik’ schrijft hij persoonlijk en kritisch over zijn geloof en zijn omzwerving door de kerken, waarvan hij nu min of meer los is komen testaan. Hij analyseert onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Aan de hand van deze oude verhalen werpt zijn boek licht op hedendaagse levensvragen.

Kerkdienst
Belangstellenden zijn op 18 oktober om 19.30 u van harte welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de avond is zeer welkom. Het thema van het boek zal ook centraal staan de in de dienst van zondag 21oktober, waarin Alain Verheij voorgaat. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 10 uur.