Komende zondag dienst rond Novalis met ds.Gert Jan Smit

Zondag 20 februari om 10 uur is ds. Gert Jan Smit uit Middelburg de voorganger in onze dienst.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst, waarin aandacht wordt gegeven aan leven en denken van Novalis, alias Friedrich von Hardenberg (1772-1801).
Hij wordt beschouwd als de meest romantische en poëtische dichter van de Duitse Romantiek.

Zelf zegt Gert Jan Smit over de komende dienst:
“Novalis was een diep denker en een groot dichter. Iemand om niet te vergeten. De dienst van zondag is een korte kennismaking met zijn bewogen leven. Liefde voert daarin de boventoon. De grondtoon is het zoeken naar wijsheid, met hart en ziel.”

Over dat zoeken naar wijsheid zal de overdenking gaan, waarbij Job 28 gelezen wordt, een hoofdstuk met hetzelfde thema. We zingen samen met de eigen cantorij enkele liederen van Novalis uit het nieuwe liedboek. Organist Bert Geleijnse speelt muziek van drie componisten uit de Romantiek: César Franck, Frédéric Chopin en Felix Mendelssohn Bartholdy.

Zondag 5 december kerkdienst met ds.Marga Haas

Zondag 5 december om 10 uur is ds.Marga Haas de voorganger in onze dienst. De bijbellezingen zijn Handelingen 20:35 en Lukas 1:26-38.
Over haar overdenking zegt Marga Haas: “In de Bijbel staat ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Maar Maria, die de geboorte van Jezus aangekondigd krijgt, laat zien dat het misschien wel andersom is: het is zaliger te ontvangen dan te geven! In deze dienst verkennen we beide bewegingen kort.”
De overdenking is in drieën geknipt en omdat het nabespreken na de dienst vervalt, krijgt u na de eerste twee delen de gelegenheid om kort te reageren.

I.v.m.corona worden de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Omdat de gemeente bescheiden in aantal is, is aanmelding vooraf niet nodig. Wel wordt u verzocht bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand ten opzichte van elkaar te houden.

Kerkdienst rond J.P. Sweelinck

MIDDELBURG – Ds Leuny de Kam leidt zondag 7 november 2021 om 10 uur in onze Doopsgezinde kerk (Lange Noordstraat) in Middelburg een speciale kerkdienst rond componist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Dit jaar wordt in heel Nederland het 400ste sterfjaar van Sweelinck herdacht met concerten en andere culturele activiteiten. De kerkdienst is de afsluiting van het Sweelinckweekend in Middelburg. (klik hier)
Leuny de Kam zal in haar overdenking ingaan op de religieuze aspecten in de muziek van Sweelinck en diens plaats in de godsdienstige veelkleurigheid van Amsterdam eind 16e, begin 17e  eeuw. Hing hij de ‘nieuwe leer’ aan of bleef hij katholiek?

Een vocaal ensemble onder leiding van Aleida Post zingt van Sweelinck ‘Christe qui lux est et dies’ (gregoriaans) en vijf psalmbewerkingen. Organist is Bert Geleijnse, die ook enkele werken van Sweelinck zal spelen.

Bezoekers van de kerkdienst kunnen zich van te voren per mail aanmelden via verstegena@zeelandnet.nl of telefonisch via 06 22953385.

5 t/m 7 nov: weekend en kerkdienst rond Sweelinck

Ds. Leuny de Kam leidt op zondag 7 november om 10 uur de Sweelinckdienst in onze Doopsgezinde kerk. Zij zal ingaan op de religieuze aspecten in de muziek van Sweelinck en diens plaats in de godsdienstige veelkleurigheid van Amsterdam eind 16e, begin 17e eeuw. Hing hij ‘de nieuwe leer’ aan of bleef hij katholiek? Het vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post zingt in deze dienst een aantal psalmen van Sweelinck, die 400 jaar geleden overleed. Met deze dienst wordt het Sweelinck-weekend afgesloten, dat op vrijdag 5 november om 20 uur begint met een openingsconcert.

Cultureel klimaat
In dat openingsconcert in de St. Augustinuskerk aan de Zuidsingel te Middelburg wordt de muziek afgewissel met teksten en beelden van Marjolijn van Leeuwen over het culturele klimaat in Amsterdam, waar Sweelinck leefde en werkte. Orgel- en koorwerken van Sweelinck worden uitgevoerd door resp. André Poortvliet en een vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post.

Op zaterdag 6 november start om 11 uur een stadswandeling onder leiding van Marjolijn van Leeuwen. De tocht voert langs monumenten en andere historische punten, die Sweelinck ook aangedaan kan hebben tijdens zijn bezoek aan Middelburg in 1603. Sweelinck was namelijk een expert op het gebied van de orgelbouw en hem was gevraagd om een oordeel te geven over het instrument in de toenmalige Nieuwe Kerk. Als afsluiting van de stadswandeling speelt André Poortvliet om 12.15 uur als lunchconcert klavecimbelmuziek van Sweelinck in de Engelse kerk.

Masterclass
Orgelstudenten en amateur-organisten die de muziek van Sweelinck beter en met meer inzicht willen spelen, kunnen zich opgeven voor een masterclass van Léon Berben ‘s middag op het orgel van de St. Augustinuskerk.
Berben is specialist in de uitvoering van oude muziek en legde in het afgelopen jaar de klavierwerken van Sweelinck integraal op de cd vast.
De masterclass begint om 13.30 uur en is ook toegankelijk voor luisteraars. Léon Berben zal ook iets vertellen over de uitvoering van orgelmuziek van Sweelinck en vragen uit het publiek beantwoorden.
Om 19.30 uur sluit Léon Berben deze Sweelinckdag af met een orgelconcert in de St. Augustinuskerk. Hij speelt naast werken van Sweelinck composities van diens leerlingen Scheidemann, Scheidt en Schildt.

De organisatoren – Stichting de Rijckere-orgel 1776 en afdeling Zeeland van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici ( KVOK) – hopen op deze manier naast organisten en andere muziekliefhebbers mensen te bereiken met interesse voor de kunst en cultuur van de Gouden Eeuw, de tijd waarin Sweelinck lee

Meer informatie
Op de site van de Stichting de Rijckere-orgel 1776 www.derijckereorgel.nl is een volledig programma van het weekend te vinden inclusief de toegangsprijzen. Via deze site kan men zich ook opgeven voor de masterclass o.l.v. Léon Berben en kaarten reserveren voor de concerten.
Stichting de Rijckere-orgel spant zich in om het monumentale de Rijckere-orgel uit Beek aan te kopen en te laten restaureren en plaatsen in de St. Augustinuskerk.
De afdeling Zeeland van de KVOK organiseert voor haar leden orgelexcursies en cursusmiddagen.

Monumentendag in Doopsgezinde kerk: geweldloosheid, muziek, expositie

Het thema van de komende Monumentendag op Walcheren is: De slag om de Schelde. Bij veel monumenten zal op 11 september aandacht zijn voor deze gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg staat die dag niet oorlog maar geweldloosheid als andere weg naar vrede centraal. Er is een kleine expositie ingericht en bezoekers kunnen deelnemen aan een korte workshop. Ook worden twee miniconcerten gegeven. De kerk is open van 10 uur tot 16.30 uur.

Expositie en workshop
De expositie gaat over het werk van het ruim 100-jarige Mennonite Central Committee (MCC) Het MCC is de hulpwerkorganisatie van de doopsgezinden in Noord-Amerika, maar heeft altijd samengewerkt met doopsgezinde hulpwerk- en vredesorganisaties in Europa. De werkwijze en houding van het MCC worden bepaald door geweldloosheid, een belangrijk element in de Doopsgezinde traditie.
Over geweldloosheid en de vraag hoe je dat kunt toepassen in het leven van alle dag houdt Leuny de Kam, predikante van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren, een workshop van 15 minuten. Dit gebeurt om 14, 15 en 16 uur.

Muziek
Om 11 uur en 15.30 u geven de violisten Michelle Pritchard en Marco van Pagee een miniconcert met werken van o.a. Bach en Vivaldi. Medewerking verleent Bert Geleijnse, organist van de Doopsgezinde kerk. Marco van Pagee emigreerde in 1976 van Middelburg naar Australië en speelde daar in vele grote orkesten als eerste violist. Sinds 2018 woont hij weer in Middelburg met zijn partner, Michelle Pritchard. Zij hoopt begin volgend jaar haar masterdiploma te halen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
De in neo-renaissancestijl ontworpen kerk en het orgel zijn rijksmonument en dateren uit de 19e eeuw. In de kerk is behalve het fraaie interieur ook
textielwerk van Laura Ottenhof en keramiek van Marjan Barkhuijsen be bezichtigen.

Zondag 29 augustus 10 uur: dienst met Franck Ploum

Zondag 29 augustus a.s. om 10 uur is Franck Ploum de voorganger in onze kerkdienst. Het thema is Psalm 139. Zelf zegt Franck daarover :
Psalm 139 is een geliefde psalm. Een lied of gedicht vol geborgenheid en intimiteit: ‘uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend’. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat ‘geliefd en gekend zijn’ je gaan en staan in het leven beïnvloed. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?
Franck Ploum is theoloog, tekstschrijver en auteur. Sinds 2007 is hij directeur/eigenaar van Bureau Mamre en sinds 2010 voorganger en theologisch inspirator van de Ekklesia Breda, een zelfstandige gemeente die samenkomt rond Schrift en Tafel, en het bijbehorende Leerhuis Zinsverband. Hij studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast Journalistiek&Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.
Franck is een zeer gewaardeerde gastpredikant bij onze gemeente. Dit vanwege zijn heldere wijze van spreken en de vaak verrassende invalshoeken, waarmee hij de waarde en actualiteit van teksten uit de Bijbel belicht.

Dienst 15 augustus met Marianne Zandbergen. Thema: “Worden als een kind”

Op zondag 15 augustus zal Marianne Zandbergen voorgaan.
Zii vervangt ds. Nel van Doorn, die aanvankelijk de dienst zou leiden, maar onverwacht verhinderd is.
In haar werkzame leven was Marianne Zandbergen pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis.
Het thema van de dienst is: Worden als een kind. Daarover zegt Marianne:
Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament. Hij werd op vele schilderijen afgebeeld.
Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen?
In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen. Dat is ook te lezen in het – aan koning Salomo toegeschreven – Bijbelboek Spreuken. Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen.
Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?
Leden, vrienden en belangstellenden zijn op 15 augustus om 10 uur van harte welkom. In de kerk worden de coronamaatregelen opgevolgd.

Open donderdagmiddagen Doopsgezinde kerk Middelburg

In de maanden juli en augustus is de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg open voor bezichtiging. De openingstijd is elke donderdagmiddag van 13.45 tot 15.30 u.
De kerk werd in 1889 gebouwd in een neo-stijl naar de mode van de tweede helft van de 19de eeuw, De architect was Klaas Stoffels. Het interieur met het monumentale orgel is in 2002 zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke staat hersteld.
Tijdens de open middagen zal gemusiceerd worden en er is een kleine kunstexpositie met textielwerk van Laura Ottenhof en keramiek van Marjan Barkhuijsen.
Gastvrouwen en -heren zijn aanwezig om desgevraagd iets te vertellen over het gebouw en de Doopsgezinde gemeente. Ook is er een informatietafel.
De toegang is vrij.
foto: Kees Tempelaar

20 juni : weer een kerkdienst, van harte welkom

Aanstaande zondag, 20 juni om 10 uur, is het zover: onze eerste ‘echte’ kerkdienst sinds december 2020. Voorganger zal zijn de heer Jan Meeusen uit Goes. Hij is geestelijk verzorger , zowel in het Algemeen Ziekenhuis te Antwerpen als in Emergis te Goes. Ook heeft hij een uitgebreide ervaring op het terrein van godsdienst en evensbeschouwing in het onderwijs.
Zijn overdenking heeft als thema “Deert het u niet?” naar aanleiding van het verhaal over de storm op het meer uit Marcus 4. Het vocaal kwartet van de gemeente zingt een aantal liederen en Bert Geleijnse speelt op het orgel werken van Bach en Mozart.
Omdat onze gemeente klein in aantal is, kunnen wij – ook als we gastbezoekers hebben- de voorzorgsmaatregelen met her oog op corona goed in acht nemen. U bent dan ook van harte welkom.