16 juli: dienst rond de kunst van Omer Gielliet

Zondag 16 juli 2017 is onze jaarlijkse dienst in de kerk rond kunst. Deze keer is dat de kunst van de onlangs overleden Breskense priester-beeldhouwer Omer Gielliet. In de houten beelden die hij maakte is zijn grote compassie en gevoel voor rechtvaardigheid te zien. Ook zijn gedichten en andere teksten zijn gebundeld en zullen klinken bij de beelden. Voorganger is ds. Leuny de Kam, organist Bert Geleijnse.

Kerk open voor bezichtiging

In de maanden juli en augustus is de Doopsgezinde kerk op donderdagmiddag open voor publiek . Het eenvoudige, maar fraaie en sfeervolle 19e eeuwse interieur is dan te bezichtigen. Ook is het monumentale orgel te beluisteren. Vrijwilligers uit de gemeente zijn aanwezig om desgevraagd iets over de kerk en de gemeente te vertellen. De kerk is op de donderdag open van 13.45 – 15.30 u.CRT_15885
foto: Kees Tempelaar

Wie helpt ons?

Wie helpt onze kleine gemeente als vrijwilliger-beheerder van ons  prachtige kerkgebouw?
In dat gebouw gebeurt veel: kerkdiensten, gespreksgroepen, lezingen, concerten, exposities….
We kunnen echter  niet meer beschikken over een enthousiaste en energieke beheerder. Bent u dat misschien?
Lees meer op http://www.welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk/vacatures/vrijwillige-beheerder-kerkgebouw

Lezing door Prof.dr. Den Heyer: beelden en dogma’s over Jezus

Op zondag 18 juni spreekt prof.dr.Cees den Heyer in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Hij zal ingaan op het thema van zijn nieuwe boek, dat in het najaar zal uitkomen: “Wat hebben wij de afgelopen jaar 2000 jaar met Jezus gedaan?”. De bijeenkomst zal om 11.15 u beginnen en niet om 10 uur, de gebruikelijke aanvangstijd van diensten in de Doopsgezinde kerk.
Den Heyer was tot 1 januari 2002 hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen. De publicatie in 1997 van zijn boek over de verzoeningsleer zorgde voor veel commotie binnen de Gereformeerde kerken. In dit boek kwam hij tot de conclusie, dat de verzoeningsleer als dogma van de kerken niet strookt met de teksten in de evangeliën uit het Nieuwe Testament: de verzoenende betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus zou niet terug te vinden zijn in de Bijbelse geschriften.
Professor Den Heyer is nu werkzaam als docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam.
Op 18 juni zal hij ingaan op vragen als: waarom geven de evangeliën al verschillende beelden van Jezus, waarom ontstonden dogma’s rond Jezus, hoe kijken we vandaag naar Jezus? Er zal gelegenheid zijn om met de inleider in gesprek te gaan.

Pinksterdienst met koperkwartet en muziek van Bach

Op zondag 4 juni vieren we Pinksteren met een feestelijke dienst. Ds. Dick Stap geeft drie korte overwegingen bij het Pinksterverhaal. Deze overdenkingen  worden omlijst door gemeentezang en veel muziek van Bach. Aan de dienst wordt meegewerkt door het bekende koperkwartet-Jongepier.  Het kwartet zal niet alleen een aantal  stukken spelen maar ook samen met organist Bert Geleijnse de gemeentezang begeleiden . Voor en na de dienst klinken enkele orgelkoralen van Bach en de bekende Toccata en Fuga in d van Bach in een bewerking voor koperkwartet. Iedereen van harte welkom in de dienst die begint om 10 uur.

Eleonora Hof en het geheim van een veerkrachtige gemeente in dienst 21 mei

Op zondag 21 mei om 10 uur is dr. Eleonora Hof uit Amersfoort onze gastpredikante
De kerkdienst heeft dan een bijzonder karakter, omdat theologe Hof onder het motto: “Het geheim van een veerkrachtige gemeente” zal spreken over de inhoud van haar proefschrift uit 2016. Dat proefschrift ging over de theologie van de hedendaagse missie d.w.z. over de vraag hoe je kerk kunt zijn in een andere/veranderende context.
Eleonora Hof zal een aantal cEleonora Hofoncrete punten benoemen, die bijdragen aan een veerkrachtige en aantrekkelijke gemeente. Ze wil laten zien hoe de Doopsgezinde Gemeente Walcheren zich kan verdiepen in de eigen situatie als kleine gemeente om daarin perspectief te ontdekken.
Na afloop van de dienst zal er gelegenheid zijn om bij de koffie samen met de Eleonora Hof door te praten over het thema.Iedereen is van harte welkom bij kerkdienst en nagesprek.

Franck Ploum: ‘Het angstslot verbroken’

Op zondag 30 april om 10 uur is theoloog Franck Ploum uit Breda de voorganger in de dienst.  Het thema is: “Het angstslot verbroken” n.a.v. Johannes 20: 19- 31.
U bent van harte welkom.

Franck Ploum is voorganger van de Ekklesia Breda, een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. In de Ekklesia wordt het Bijbelse verhaal gelezen als een bevrijdingsverhaal, vrij van dogmatiek of kerk institutionele kwesties. Dat uitgangspunt wordt vertaald in vieringen, activiteiten, gemeenschapsopbouw en pastoraat.
Ploum is tevens directeur van “Zinsverband” , een initiatief vanuit de Ekklesia Breda. Zinsverband organiseert activiteiten zoals lezingen, vieringen en cursussen waarin getracht wordt vanuit de bijbels traditie antwoorden te vinden op zingevingsvragen, levensvragen en actuele gebeurtenissen.

Goede Vrijdag en Pasen

Onze diensten in de komende week.
Allereest de avond van Goede Vrijdag , delen van brood en wijn. Enkele mooie orgelkoralen van Bach. Voorganger: ds.Leuny de Kam.

passion (gesleept)En dan Paaszondag met ons kleine, maar enthousiaste projectkoor en ds.Egbert Rooze uit Antwerpen, Ongetwijfeld weer een bevlogen uitleg van het Paasverhaal , omlijst door vrolijke gezangen uit het Nieuwe Liedboek.

passion

Palmzondagdienst met Madrigaalkoor o.l.v. Anton de Kort

KomenAnton de Kortde Palmzondag is de zondag met  twee gezichten: het vreugdevol verhaal van de intocht van Jezus en de poort naar de Goede of Stille Week. In de dienst van zondag laat het Madrigaalkoor o.l.v Anton de Kort (foto) dit ook horen: de vreugde van de intocht met Ehre sei Gott van Schubert en Gloria sei dir gesungen van Bach en de verstilling van het lijden met onder meer Antifonen van Schubert en het O Crux ave van Rihards Dubra. Ook zingt het koor de bekende koralen Jesu, bleibet meine Freude en Zion, hört die Wächter singen uit de cantates van Bach. De dienst begint om 10 uur, Ds. Leuny de Kam is de voorganger en Bert Geleijnse de organist.