Donderdag 3 en zondag 6 februari met Theo Witkamp over Thomas Merton

Helaas, Theo is ziek en kan niet komen….. maar…. we laten de avond doorgaan, dan kunnen we ons alvast voorbereiden, uitstel is geen afstel! Want wees nu eerlijk: velen onder ons weten niet zo heel veel over Thomas Merton, toch??

Klik hier op deze link en bekijk het filmpje over 3 februari: https://www.youtube.com/watch?v=7sjPBk4IIBc

‘God volgen in zijn mysterieuze, kosmische dans’ – De  spiritualiteit van Thomas Merton

Thomas Merton

Thomas Merton (1915-1968) maakte in 1948 diepe indruk maakte met zijn spirituele autobiografie De Louteringsberg (The Seven Storey Mountain), waarin hij vertelde hoe hij ertoe kwam ‘de wereld te verzaken’ en monnik en priester te worden. In de jaren daarna keerde hij opmerkelijk genoeg juist helemaal terug in de wereld, terwijl hij toch niet minder monnik werd. Zelf zei hij dat hij had geleerd met meer medeleven naar de wereld te kijken: ‘Ik beschouw de mensen in de wereld niet als vreemden tegenover mij, niet als bijzondere of afgedwaalde wezens, maar ik identificeer me met hen.’ Daarom onderhield hij intense relaties met tal van mensen over de hele wereld en er kwam een stroom van gloeiende geschriften uit zijn pen over sociale, politieke, religieuze en theologische kwesties. Hij verzette zich even krachtig tegen de atoombom als dat hij zich enthousiast verdiepte in Zen-Boeddhisme en christelijke mystiek. Zijn ‘nee’ tegen alle negatieve krachten in de wereld was gegrond in een ruim en diep ‘ja’ tegen de warme aanwezigheid van het Al, van God, in de wereld, in de mensen, in de natuur. De Dalai Lama zei zo’n twintig jaar na hun ontmoeting over Merton, dat hij de eerste christen was bij wie hij zo’n groot gevoel van spiritualiteit had ervaren en dat hij het was die hem de werkelijke betekenis van het woord ‘Christen’ had leren kennen. Wie vandaag Merton leest ontmoet een warm mens met grote spirituele verbeeldingskracht, die werkelijk inspiratie biedt, omdat hij met een scherpe blik en een groot hart de onzekerheid van zijn eigen tijd en van zichzelf intens doorleefde en doordacht.

In de presentatie op donderdagavond 3 februari om 19.30 uur staan we stil bij Mertons levensloop en bij enkele kerngedachten uit de laatste tien jaren van zijn leven.

Zondagochtend 6 februari om 10 uur zullen we in lijn met Merton’s denken een tekst uit Gal. 2:20 centraal stellen: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ en deze woorden in verband brengen met de verborgen Wijsheid over wie in Spreuken 8:22-36 gezegd wordt dat zij Gods lieveling en bron van vreugde was, aanwezig in heel de schepping. Waar gaat dan om? ‘Als wij alleen onszelf maar zouden zien zoals wij werkelijk zijn en als wij elkaar steeds maar zo zouden zien!’

Theo Witkamp was lange tijd verbonden als docent aan het Seminarium Hydepark in Utrecht, later Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit genoemd, de opleiding voor predikanten. Het is dus bijzonder om hem hier in Middelburg te mogen ontvangen. Hij heeft zich jaren verdiept in het werk en leven van Thomas Merton, een monnik, schrijver en hedendaags mysticus. Deze avond heeft ook een muzikale component die verzorgd wordt door de partner van Theo, Marianne Verkade.

Theo Witkamp

Na de lange lockdown wordt dit weer een mooie, inspirerende avond! Aanmelding is nodig! Dat kan via deze website onder het kopje ‘Reserveren’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *