Ds.Herman Heijn over ‘Het Sublieme’ op 15 november

Op donderdag 15 november om 19.30 u is Herman Heijn de inleider op de maandelijkse thema-avond in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg Ditmaal is het thema ‘Het Sublieme” Heijn (1955) is doopsgezind predikant in Haarlem. Eerder was hij werkzaam in Antwerpen en Amersfoort. Zijn hele leven is hij betrokken bij processen en projecten van kerkvernieuwing, zowel in Nederland als daar buiten. Hij bereidt momenteel aan de V.U. een proefschrift voor over de rol die kerken in een post-christelijke samenleving spelen dan wel zouden kunnen spelen. Heijn is ervan overtuigd dat juist de kunstenaars en kerken de huidige, geglobaliseerde maatschappij een menselijk gezicht kunnen geven.
Vanuit de samenleving gezien doen kerken er dus wel degelijk toe en zouden kunstenaars meer gekoesterd moeten worden. Hoe hijzelf tot deze overtuiging is gekomen wil hij op deze thema-avond toelichten en daarover in gesprek gaan met de deelnemers.
De thema-avonden van de Doopsgezinde Gemeente zijn voor iedereen vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage aan het einde van de avond om de kosten te dekken is zeer welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *