Gesprek op de Zondagmorgen over een vitale revolutie

Op zondag  28 april om 10 uur is er weer een Gesprek op de Zondagmorgen in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is ditmaal “Een vitale revolutie” .Gedoeld wordt hierbij op het belangwekkende project van de gemeente Middelburg om de wijk Dauwendale te revitaliseren door het ombouwen van een stadswijk naar een dorpskern. Een project dat past in de tendens om weer te zoeken naar kleinschaligheid in het samenleven en -wonen.
Het gesprek zal worden ingeleid door de waarnemend project-begeleider Simon Jongepier. Iedereen die meer wil weten over deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *