Gesprek over oude wijsheid en moderne wetenschap

Is de aloude spirituele wijsheid van stromingen als soefisme en advaita vedanta te verbinden met nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap? Kan dat leiden tot een andere kijk op ons leven en de mensen om ons heen? De Middelburger Piet Beijer denkt van wel. Hij is te gast in het Gesprek op de Zondagmorgen, dat op 23 juni om 10 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg wordt gehouden. Zijn inleiding heeft daarbij als titel: ‘Zorg voor elkaar: oude wijsheid en moderne wetenschap geven een antwoord’.

Alles is een eenheid.
Twintig jaar geleden kwam Piet Beijer in aanraking met de Soefibeweging, een oude mystieke traditie binnen de Islam. Hij werd geboeid door de wereldbeschouwing van het soefisme en met name het idee van een bestaan-in-harmonie. Door gesprekken met anderen en het lezen van de nodige boeken verdiepte hij voortdurend zijn inzicht met name in het non-dualisme, zoals dat in de filosofische stroming Advaita naar voren komt.
In dit non-dualisme worden de grenzen en scheidingen tussen mij en de ander, lichaam en geest, de micro- en macrokosmos, subject en object, mens en God – beschouwd als aangeleerd en betrekkelijk. In wezen bestaan tegenstellingen niet en is alles een eenheid.
Dingen zijn – net als de polen van een magneet – nooit in conflict met elkaar. Dingen kunnen wel polen van elkaar zijn: het tegenovergestelde van elkaar.

Zorg en mededogen
Deze filosofie van het non-dualisme wordt ook ondersteund door nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap. Piet Beijer verwijst daarbij onder meer naar het boek ‘Wij zijn ons brein’ van prof.dr Dick Swaab.
Beijer zal vertellen hoe het idee van non-dualisme hem helpt beter inzicht te krijgen in zichzelf en in mensen om hem heen, maar ook hoe het kan leiden tot meer zorg en mededogen voor elkaar.
Het Gesprek op Zondagmorgen wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk, ingang Blindenhoek. Iedereen, die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten. De toegang is vrij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *