Komende dienst

Liturgie van de dienst op 18 maart a.s. Voorganger: dr. Dick Wursten

 

Orgelmuziek voor de dienst:
Grave en Adagio uit Tweede Sonate
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Welkomstwoord
Toonzetting: Ricercar à 4 van Giovanni Gabrieli (circa 1555-1612) orgel
Votum en groet
Toelichting op de dienst|
Zingen:Lied 536: 1, 2 (gemeente), 3 (orgel), 4 (gemeente)

Kyrie en Gloria:
Sonata in g: Adagio – moderato,
Henry Purcell (1659-1695) viool, cello en orgel

Dienst van de Schrift
Gebed
Schriftlezing: Johannes 12: 12-36 (delen)
Schriftlied:
Psalm 119: 47 (gemeente), 48 (orgel), 49 (gemeente)
Uitleg

Meditatie: Adagio
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
viool en piano

Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader

Collecte
Muziek tijdens de collecte
Sonata in g: Adagio -vivace, Henry Purcell viool ,cello en orgel

Slotlied:
Lied 650: 1,2 (gemeente), 3 (orgel), 4, 5 (gemeente),
6 (solozang), 7 (gemeente)

Heenzending en zegen
Lied 416:1

Sortie:
Fuga uit Tweede Sonate van Mendelssohn

De muziek van Gabrieli, Purcell en Bach wordt gespeeld door: Jetty Janssen, orgel en piano; Jeongsun Goo, viool
en Carin Brouwer, cello.

Begeleiding gemeentezang en orgelspel voor en na de dienst: Bert Geleijnse