Komende dienst

3 december 10 uur – 1e Advent

Het donker mag geen reden zijn om niet in het licht te geloven. A.Valentin,
Voorganger: mevr. Annelies Breugem, Zierikzee
Organist: Bert Geleijnse

Orgelspel voor de dienst: Nun komm der Heiden Heiland Joh.Seb.Bach

Welkomstwoord

Inleidend orgelspel: Adventpreludium van Cesar Bresgen

Zingen: Lied van het licht, nr 287 vers 1, 2, 5

1. Rond het licht dat leven doet,….. 2. Rond het boek van zijn verbond,.. 5. Rond het licht dat leven doet,….

Woord van bemoediging en groet

Zingen: Lied 421, Vrede voor jou

Aansteken van de eerste Adventskaars

Gedicht voor Advent, Sytze de Vries, te zingen op de melodie van lied 469

Diep in mij koester ik een licht, een onuitwisbaar vergezicht dat steeds weer mijn verlangen voedt en mij de morgen opendoet.

Vaak wankelt onderweg dit licht en raken doel en zin uitzicht. Dan vind ik mensen op mijn weg, waarin Hij mij nieuw vuur aanzegt.

Moment van stilte met aansluitend gebed

Zingen: Lied 281 vers 1,2, 3

1 Wij zoeken hier Uw aangezicht,… 2 Wanneer het donker ons verrast,…. 3 Verschijn ons als de dageraad,….

Het verhaal van Rachab en Sophie

Zingen: Lied 598 Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft…..

We lezen uit het evangelie naar Mattheus 1: 1-5a

Zingen: lied 647 vers 3, 4

3. Voor mensen die vragend, wachtend en wakend…. 4. Voor mensen die hopend, wankel gelovend….

Overdenking

Orgelspel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn Johann Gottfried Walther

Zingen:Lied 454 vers 1, 2, 3

  1. De mensen die gaan in het duister,…
  2. Zij zullen weer zingen van vreugde,…
  3. De stok die hen sloeg is gebroken,…

Dankgebed– voorbedenstil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: Gezang 441 vers 1, 10 1. Hoe zal ik U ontvangen,… 10. Hij zal de wereld richten, …

Afscheid en zegenbede

Zingen: Lied 416 vers 1 1. Ga met God en Hij zal met je zijn…..

Uitleidend orgelspel: Fantasia in C  BWV 570 Joh.Seb.Bach

Ik hoop op mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik bid om mensen die risico’s nemen, die vol blijven houden met het geloof van een kind’.

( Paul van Vliet)