Komende dienst

11 februari 10 uur : gesprek op de zondagochtend
Op zondag 11 februari is er weer het twee-wekelijks “gesprek op de zondagochtend” in de gemeentekamer van de kerk. Na de ontvangst met koffie houdt een van  de  leden of vrienden van de gemeente  een korte inleiding over een onderwerp op het snijvlak van religie en samenleving. Daarna wisselen we met elkaar van gedachten over het onderwerp, zittend met elkaar om de tafel in de gezellige ruimte van de gemeentekamer. Dit maal is de inleider de heer Reijne . De bijeenkomst begint om 10 uur en is rond 11.15 u afgelopen. Ook hier is het motto: iedereen van harte welkom!

18 februari 10 uur: dienst met Hein Stufkens (zie aankondiging op deze site)