Komende zondag: dienst met Janny Blankenstijn

Op zondag 20 maart is Janny Blankenstijn voorganger in onze dienst. Zij is theologe en als geestelijk verzorger werkzaam bij Gors, ’s Heeren Loo en Philadelphia in Zeeland.

In deze dienst zullen de gebeden en liederen gekleurd zijn door de situatie in Oekraïne en de roep om vrede voor de door oorlog zo geteisterde bevolking.
De overdenking gaat over het bijbelgedeelte Lukas 13: 1-9 met daarin het verhaal van de vijgenboom zonder vijgen.
Organist Bert Geleijnse speelt het koraalvoorspel Wenn wir in höchsten Nöten sein van Joh.Seb.Bach en verder verleent de zanggroep van de gemeente weer medewerking. De collecte is bestemd voor giro 555 t.b.v.Oekraïne. Na afloop is er ontmoeting bij de koffie in de gemeentekamer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *