Marian Geurtsen over liefde in verwarring

‘ Liefde in tijden van verwarring’ is het thema van de ontmoetingsavond met theologe Marian Geurtsen op donderdag 16 mei om 19.30 u in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg, ingang Blindenhoek. Marian Geurtsen zal ook voorgaan in de dienst op zondagmorgen 19 mei.
Dat menselijke liefde periodes van grote verwarring en onzekerheid kan kennen, weet Marian Geurtsen uit eigen ervaring. Haar wereld stond op zijn kop, toen haar man na 17 jaar huwelijk vertelde verder te willen leven als vrouw . Ondanks de zware tijd die ze beiden doormaakten, bleek hun liefde sterker en hield hun relatie stand.
Het heeft bij Marian bovendien tot een dieper inzicht in en beleving van de liefde geleid, ook van de manier waarop mensen in liefde kunnen groeien. Zelf spreekt ze graag van ‘liefde als een spirituele weg’ . Daarbij past ook dat je zekerheden op durft te geven en tot een onvoorwaardelijke acceptatie van anderen en anders-zijn mag komen. Ze wil daarover op 16 mei graag in gesprek met de aanwezigen.  Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is vrij.

Liturgie en rituelen
Marian Geurtsen  is van huis uit vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze studeerde theologie in Heerlen en Utrecht, is geïnspireerd door de oecumenische vrouwenbeweging en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Ook volgde ze opleidingen koordirectie en zang en verdiepte zich in christelijke meditatie. Als freelancer is ze beschikbaar voor cursuswerk en voor advies en projectontwikkeling op het gebied van liturgie, rituelen, christelijke tradities, zingeving en religie. Binnenkort hoopt ze te promoveren.

Hooglied
Ook in de dienst op zondagmorgen 19 mei in de Doopsgezinde kerk zal het thema ‘liefde centraal staan. Dan zal Marian Geurtsen spreken over het bijbelboek Hooglied.
Het Hooglied is een getuigenis van de liefde tussen twee personen, waarbij hunkering, verlangen en liefde – zowel de hartstochtelijke als de tere, kwetsbare kant ervan – een plaats hebben. De gezongen liederen en de gespeelde muziek zullen verwijzen naar dit bijzondere bijbelboek. De dienst begint om 10 uur. Ook nu is ieder van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *