Gesprek op de Zondagmorgen: de zee als voedingsbron


Op zondag 25 oktober om 10 uur is
Jouke Heringa gastspreker in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is “ het belang van de zee als voedingsbron voor ons mensen en de bedreigingen van die voedingsbron”

Aquacultuur
Jouke Heringa is sinds 1995 werkzaam bij de opleiding Water Management – Aquatische Ecotechnologie van de Hogeschool Zeeland. Zijn hoofdwerkzaamheden zijn onderzoeken en adviseren van de projectmedewerkers en onderzoekers, het onderhouden van het externe netwerk van toegepast aquacultuur onderzoek en het verbinden van initiatieven in de Zuidwestelijke Delta regio.  Hij is betrokken bij de start van diverse projecten met aquacultuur (schelpdieren en wier)

Duurzame samenleving
Het Gesprek op de Zondagmorgen met een gastspreker wordt maandelijks gehouden in de Doopsgezinde kerk. Dit seizoen gaat het over de actuele noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Het thema wordt van verschillende kanten door gastsprekers belicht. Iedereen met belangstelling voor het thema is van harte welkom. De toegang is vrij, een bijdrage ter dekking van de onkosten is zeer welkom. Om de passende corona-maatregelen te kunnen hanteren worden de bijeenkomsten in de kerkzaal gehouden. Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Van Eyck en het Lam Gods opnieuw onder de aandacht

Van Eyck en het Lam Gods op donderdag 8 oktober!

Heel veel wordt nu afgeblazen vanwege Corona…. Deze avond gaat wel door: met een kleine groep mensen op anderhalve meter afstand, in een grote ruimte, eventueel mondkapje op, geen interactie, en kijken naar mooie beelden.

Wat dit voorjaar de grootste Van Eyck-tentoonstelling in Gent had moeten worden, is helaas door de Coronacrisis in het water gevallen. Velen hebben de tentoonstelling niet kunnen bezoeken. Daarom wordt de lezing, die afgelopen januari, toen ter voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling, gehouden werd, nog een keer herhaald.

Wat ‘de Nachtwacht’ is voor Nederland, is het schilderij ‘Het Lam Gods’ voor België.  Wellicht is dit het meest invloedrijke schilderij ooit gemaakt en het is ook nog eens het meest gestolen kunstwerk aller tijden!

Gemaakt door Jan van Eyck in 1432 voor een kapel in de St. Baafskerk te Gent. Het bijzondere is dat men dit schilderij sinds 2012 aan het restaureren is en dat de restauratie zijn voltooiing nadert. België heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot Jan van Eyckjaar en in Gent was er dus een grote expositie georganiseerd, die helaas maar een paar weken open geweest is.

Op donderdag 8 oktober 2020 geeft Leuny de Kam een avond over deze grote kunstenaar. Zij heeft zich al jaren verdiept in kunst en nu in het bijzonder in de achtergronden van Jan van Eyck en dit schilderij. Zij zegt: ‘Een kunstwerk gaat pas voor je leven als je het verhaal er achter kent. Wat heeft de kunstenaar ermee willen zeggen? In welke tijd is het gemaakt?’ Met veel foto’s en beelden wordt het een avond om van te genieten.

Op zondagmorgen is het (rekening houdend met de strenge, pas aangescherpte regels) toegestaan om in de Doopsgezinde Kerk 30 mensen te ontvangen, met anderhalve meter afstand. Deze avond is dan ook toegankelijk voor maximaal 30 personen. Reservering is dus noodzakelijk. De toegang is € 5, leden en vrienden van de kerk gratis. Alle preventieve maatregelen worden gerespecteerd (handen ontsmetten bij binnenkomst en vertrek, eventueel mondkapje dragen, geen heen en weer geloop, anderhalve meter afstand), en er zal om die reden dan ook geen koffie of thee worden geschonken. De verwarming wordt net voor het begin van de lezing uitgezet, om luchtcirculatie te vermijden. Het zal dus aan het eind van de avond wat kouder worden in de kerk, hou hier dus rekening mee met uw kledingkeuze!

Van harte welkom op donderdag 8 oktober 2020 om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Reservering: leunydekam@zeelandnet.nl of 06-15622635.

Expositie “Twisted” in de kerk van 1 t/m 31 oktober

Van 1 t/m 31 oktober kunt u in onze kerk  de expositie TWISTED bezoeken met werk van Inge de Belder en Corine Kisling. Te zien zijn fotoprints van houtskooltekeningen en computercollages evenals originele tekeningen van Inge de Belder. De expositie is geopend op donderdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is vrij. Dit zegt Corine Kisling over de expositie:
“Hoewel we een totaal verschillende achtergrond hebben (Inge is beeldhouwer en grafisch kunstenaar en ik oorspronkelijk auteur en vertaler), hebben we wederom een gemene deler gevonden, een gemeenschappelijke inspiratiebron: deze keer is dat de grillige structuur van bomen, schorsen en wortels.
Interessant daarbij is dat we er elk een totaal andere invulling aan geven. Inge maakt houtskooltekeningen op papier. Ik “hertaal” foto’s tot wonderlijke computercollages.
Maar niet alleen onze techniek verschilt, ook de uitwerking, de interpretatie. Inge streeft niet naar herkenbaarheid, maar naar mogelijkheid. Bij mij is het precies andersom. Mijn vervreemdende computercollages dragen juist wel een duiding mee, een herkenning of symboliek.Ik ben per slot van rekening een verhalenverteller, een beeldenvertaler.
De expositie bestaat uit professionele fotoprints van de houtskooltekeningen en de computercollages. Ook zullen er enkele van de grote originele tekeningen van Inge te zien zijn. Zo bereikt deze expositie een grote “eenheid in verschil”, een eenheid met een “twist”.

 

 

Avond rond Kunst en Geloof met Kick Bras

Kick Bras is emeritus predikant en heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen kunst en geloof. Deze avond zal hij dieper ingaan op zijn prachtige boek ‘Oog in oog’.

Een soort pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Beslist een aanrader!

De bijeenkomst vindt plaats in de kerk, er is dus voldoende ruimte om alle coronamaatregelen te respecteren.

Reserveren hiervoor is echter wel noodzakelijk: leunydekam@zeelandnet.nl of een berichtje naar 06-15622635.

Heel sympathiek wanneer je een bijdrage geeft voor de onkosten. Van harte welkom!

Gesprek op de zondagmorgen: Theanne Boer over groener leven


Op zondag 27 september is tekstschrijver en journalist Theanne Boer de gastspreker in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is “Hoe kan ik groener leven” , de titel van haar in 2019 verschenen boek, waarmee ze wil bijdragen aan een een groter bewustzijn van en meer respect voor de natuur om ons heen.

Leefbaar houden
Theanne Boer is als tekstschrijver en eindredacteur betrokken bij vele publicaties over groen en duurzaam leven. Haar droom is dat christenen hun plaats in de schepping kennen: zij staan er niet boven maar leven erìn, zijn er afhankelijk van. God heeft de mens pas geschapen na al het andere, dat moet onze houding bepalen: bescheidener en zorgzamer. Als we meer kennis over onze omgeving krijgen, groeit het respect voor de natuur om ons heen. Theanne Boer: “We weten allemaal dat het allemaal een tandje minder moet, groener, duurzamer. Om deze planeet voor àlle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons leven aanpassen.Maar weten en doen zijn twee heel verschillende dingen. Want waar begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd en hou je koppig vol, ook al lijkt het niet veel te helpen?”

Snijvlak
Het Gesprek op de Zondagmorgen met een gastspreker wordt maandelijks gehouden in de Doopsgezinde kerk. De thema’s bewegen zich op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving. De aanvang is 10 uur en iedereen met belangstelling voor het thema is van harte welkom. De toegang is vrij, een bijdrage ter dekking van de onkosten is zeer welkom. Om de passende corona-maatregelen te kunnen hanteren worden de bijeenkomsten in de kerkzaal gehouden. Er is plaats voor 30 personen.

 

Startzondag met Trees van Montfoort ‘Groene Theologie’

Op zondag 6 september 2020 is het de Startzondag van de drie Zeeuwse Doopsgezinde Gemeenten, in Middelburg. De dienst begint om 10.30 uur (let op, ander tijdstip dan normaal!). Die dag is ds. Trees van Montfoort onze gast. Zij heeft recent het boek ‘Groen Theologie’ geschreven. Een belangwekkend boek over de relatie tussen kerk, geloven en verantwoordelijkheid t.a.v. klimaatverandering en milieu. Heel bijzonder dat zij naar Middelburg komt! Zij zal meewerken aan de kerkdienst, maar ’s middags zal ze om 13.30 uur een lezing geven en is er gelegenheid om vragen aan haar te stellen. Deze lezing is ook toegankelijk voor mensen buiten de gemeente. Wel even aanmelden, in verband met de coronamaatregelen. Een financiële bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld!

PROGRAMMA:

  • 10.30 uur Kerkdienst met ds. Marijn Vermet en ds. Leuny de Kam. Ook ds. Trees van Montfoort zal hierbij aanwezig zijn.
  • Na de dienst koffie en thee (wel in aangepaste vorm, niet te veel heen en weer lopen)
  • Daarna lunch: MAAR BRENG JE LUNCHPAKKET ZELF MEE!
  • 13.30 uur Lezing door ds. Trees van Montfoort over haar boek ‘Groene Theologie’ (ook afzonderlijk bij te wonen)
  • Rond 15 uur afsluiting

Voor de Startzondag is het nodig om je op te geven (dit kan bij één van de predikanten: marijnvermet@gmail.com of leunydekam@zeelandnet.nl). Het is ook mogelijk om alleen naar de lezing van Trees van Montfoort te komen. Ook dan is het nodig om je op te geven. De kosten om de lezing apart te volgen zijn € 5, te voldoen bij de ingang.

We houden anderhalve meter afstand, blijft u zoveel mogelijk op uw plaats zitten, bij aankomst en vertrek handen ontsmetten.

Aanstaande zondag dienst met Franck Ploum. Thema: Levensadem inblazen.

Zondag 30 augustus om 10 uur is Franck Ploum voorganger in onze dienst. Hij is theoloog, tekstschrijver en auteur en is als voorganger en inspirator verbonden aan de Ekklesia  Breda.
Het thema is ” Levensadem inblazen, schepping en herschepping in de bijbel”. Als bijbelteksten staan centraal Genesis 1 en 2 en Ezechiel 37.
Diensten met Franck Ploum zijn altijd inspirerend door zijn toespraken en door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis, die hij in de liturgie opneemt. Bijzonder is dat het ditmaal ook liederen van Franck Ploum zelf zijn. Zij worden gezongen door Corrie Geleijnse en Alex Verstegen. Bert Geleijnse omlijst de dienst met orgelmuziek van Louis Vierne, Francois Couperin en Theodore Salome.
Jammer genoeg moeten we i.v.m.corona het aantal plaatsen beperken tot 30. Binnen dat maximum bent u echter van harte welkom!

dienst 16 augustus: liefde en harmonie vs hebzucht en hoogmoed

Komende zondag om 10 uur is ds. Graddie Meijer voorganger in onze dienst. Haar overdenking zal gaan over liefde en harmonie tegenover hebzucht en hoogmoed. De bijbellezingen zijn uit Prediker 2, Lucas 12 en Kolossenzen 3.  Cantrix is Corrie Geleijnse – de Oude, cantor Hans Baljeu. Ze worden  op het orgel begeleid door Bert Geleijnse, die onder meer een Ricercar van Steigleder speelt.
Jammer genoeg kunnen we in verband met corona niet voluit de gastvrije gemeente zijn, die we willen zijn: we moeten het aantal plaatsen beperken tot 30. Binnen dat maximum bent u uiteraard van harte welkom als bezoeker van onze dienst.  Meldt u zich daarvoor  even aan met een mailtje naar bertgeleijnse@gmail.com

Weer diensten in juli en augustus

 

Zondag 5 juli: ds.Leuny de Kam Drempelviering

Zondag 19 juli: ds. Tom Rijken
Tom Rijken is oud-predikant van onze gemeente en nu
predikant in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.

Zondag 2 augustus: ds. Graddie Meijer.
ds.Graddie Meijer is voorganger in verschillende
Doopsgezinde Gemeenten in het Noorden van het land, waaronder Meppel en Hindelopen-Workum.

Zondag 16 augustus: ds. Graddie Meijer

Zondag 30 augustus: dhr.Franck Ploum van de Ekklesia Breda

 

 

 

 

Alle diensten beginnen om 10 uur

Zondag 5 juli 2020: voor de 1e keer weer een kerkdienst!

Voorzichtig beginnen we weer! Met de anderhalve meter-afstand, met ontsmettingsgel bij binnenkomst en weggaan, gemarkeerde

plaatsen, geen koffiedrinken, niet zingen…. Zo veilig mogelijk!

Maar wel een bijzondere viering: een Drempelviering! Voor kinderen die een nieuwe fase in hun leven beginnen: de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de predikant, ds. Leuny de Kam (leunydekam@zeelandnet.nl)

Zondagmorgen 5 juli om 10 uur. Je hoeft je niet van te voren op te geven!

Tevens wordt er ook een nieuw project gelanceerd: ‘Happy Stones’. In de afgelopen tijd heeft iedereen ervaren hoe belangrijk kleine gebaren zijn.

HAPPY STONES:

Wie heeft er nooit een mooie steen mee naar huis genomen, die je zomaar ergens onderweg zag liggen? Zo’n zwerfkei? Meestal doe je daar verder niets mee. Maar mensen die de zgn. Happy Stones maken versieren die stenen thuis, met een stift of verf. Met een vrolijke kleur of een positief woord ziet de steen er meteen heel anders uit. Een beetje lak erover en dan kan de steen ‘op reis’. Je kunt hem op een bewust gekozen plek leggen, bijvoorbeeld bij de ingang van een ziekenhuis of een bushalte. Mensen die hem vinden zullen glimlachen en hem dankbaar meenemen. De gevonden steen kun je een poosje houden,  maar de bedoeling is dat de vinder de steen ook weer op een andere plek neerlegt, zodat de stenen gaan reizen en mensen laten glimlachen! Doe je ook mee? Kijk op Facebookpagina ‘Happy Stones Walcheren’.