Overdenking

februari 2018

Langzaam worden opgelicht…
Ds. Marijn Vermet

Binnenkort begint de 40-dagen tijd weer. De tijd voorafgaande aan het Paasfeest, die duidelijk een bezinnend karakter heeft. De zondagen van de 40-dagentijd hebben ook allemaal een naam met een bezinnend karakter.

De Eerste zondag: Invocabit; In het Latijn: “Hij zal aanroepen” Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”. De Eeuwige zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen ook als het lijden groot is.

De Tweede zondag: Reminiscere, Dit Latijnse woord betekent: “Gedenk” Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.

De Derde zondag: Oculi. Oculi is Latijn voor ‘ogen’. Dit is afkomstig uit Psalm 25, vers 10 waar staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht.

De Vierde zondag: Laetare. Laetare is Latijn voor: “Verheugen” en is ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: “Verheug u, o Jeruzalem”.

De Vijfde Zondag: Judica. Dit woord betekent: “Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft, vragen wij God om recht te doen.

De Zesde Zondag is Palmzondag en dan volgt het hoogfeest van Pasen.

Veel levensmoed en wijsheid zijn er in deze namen bewaard.
De liturgie houdt zo het besef levend, dat je niet zomaar Pasen kunt vieren. Want wat betekent Pasen voor jou persoonlijk? Waar in jouw/ uw leven raakt dat feest van de Overwinning van het Leven op de Dood?

Voor mij maakt het volgende gedicht van Ed Hoornik over ‘Hebben en Zijn’ veel duidelijk over onze ‘opgang’ naar Pasen.

Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed. Hoornik

Een gezegende 40-dagentijd gewenst, met wat minder Hebben en wat meer Zijn….