Overdenking

april 2018

De uitnodiging van Pasen

ds.Leuny de Kam

Altijd weer laat Pasen ons nadenken over de vraag: ‘Is Jezus nu echt opgestaan? Is dat echt gebeurd?’ Deze vraag hoort bij een andere vraag die altijd weer gesteld wordt: ‘Bestaat God’?

Op Goede Vrijdag zijn wij allen gelijk, of je nu gelovig of niet gelovig bent. Samen zijn we in de donkere nacht, de nacht van het lijden, het moment van godverlatenheid, van de dood van God, ‘God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?’

De vraag die Goede Vrijdag eigenlijk stelt is: heeft liefde zin? Had dat leven van Jezus zin, waarin hij zich met een onvoorwaardelijke en allesomvattende liefde gaf? Pasen nodigt ons uit iets met dìe vraag te doen.

Je zou kunnen zeggen dat God ons uitnodigt om iets met die vraag te doen. God die op die manier niet tot ons komt als een feit, maar als een mogelijkheid, als een uitnodiging. God is geen antwoord, maar een vraag: ‘Heeft liefde zin?
De vragen ‘bestaat God’ en ‘heeft liefde zin’ zijn eigenlijk hetzelfde. Ik ken geen betere uitleg van de uitspraak ‘God bestaat’ dan: ‘liefde heeft zin’.Het antwoord kunnen we niet bewijzen, we kunnen het slechts met ons leven laten zien.

Jezus vraagt van zijn leerlingen geen theorieën over de opstanding, maar hij vraagt ze om òòk uit de dood op te staan en hier en nu te beginnen met nieuw leven. Het nieuwe van dat leven bestaat uit liefde. Liefde tot de anderen, de wereld, het leven en tot God.

God die de wereld door de liefde in beweging brengt. Hij nodigt jou uit voor de dans van de liefde waarin de hemel en de aarde, het goddelijke en het menselijke in elkaar opgaan. En zo dansen wij met Pasen de liefdesdans!

Bron: Tomás Halík ‘Ik wil dat jij bent’.

Dan vraagt de morgen

mij ten dans

op witte vleugels

van het Licht.

Ik mag mijn graf te buiten gaan,

gemachtigd

door het Licht,

van nu aan

door de Zon geraakt.

De stralen weven mij een mantel

van ongebroken Licht

en God bekleedt mij

met de luister van zijn Licht.

S. de Vries