Verhuur kerk in 2023

Kerk en/of kerkenkamer kunnen worden gehuurd voor concerten of andere bijeenkomsten. Voor informatie over tarieven en voorwaarden of het maken van huurafspraken kunt u contact opnemen met : dhr. B.C. Compeer , tel: (0118) 625581, email: verhuur@dgwalcheren.nl

Op onderstaande kalender kunt u zien wanneer de kerk in 2023 vrij is voor verhuur of gebruik door de gemeente.
Januari
mo
mi
av
ZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXmo
XXXmi
av
Februari
mo
mi
av
WDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
XXXmo
XXXXmi
Xav
Maart
mo
mi
av
WDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXmo
XXXXmi
XXav
April
mo
mi
av
ZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXXXmo
XXXmi
Xav
Mei
mo
mi
av
MDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXmo
XXXmi
av
Juni
mo
mi
av
DVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXXmo
XXXXmi
XXav
Juli
mo
mi
av
ZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXmo
XXmi
av
Augustus
mo
mi
av
DWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXmo
XXmi
av
September
mo
mi
av
VZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXmo
XXmi
av
Oktober
mo
mi
av
ZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXmo
XXmi
av
Novermber
mo
mi
av
WDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXmo
XXmi
av
December
mo
mi
av
VZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Xmo
XXXmi
Xav
Januari
Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
mo
mi
av