Verhuur 2017

Kerk en/of kerkenkamer kunnen worden gehuurd voor concerten of andere bijeenkomsten. Voor informatie over tarieven en voorwaarden of het maken van huurafspraken kunt u contact opnemen met : dhr. Bert Compeer, tel: (0118) 625581, email: verhuur@dgwalcheren.nl
In dit overzicht is aangegeven op welke data en dagdelen de kerk en/ of de kerkenkamer in gebruik is.
Het is raadzaam toch te informeren naar de mogelijkheden, ook wanneer het  schema  ‘in gebruik’ aangeeft.

Januari
mo
mi
av
ZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXXXmo
XXXmi
XXXav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Februari
mo
mi
av
WDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
XXXXXXmo
XXXmi
Xav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Maart
mo
mi
av
WDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXXmo
XXXXmi
Xav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
April
mo
mi
av
ZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXXXXXXXXmo
XXXmi
XXXav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Mei
mo
mi
av
MDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXXXmo
XXXXmi
Xav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Juni
mo
mi
av
DVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXXXXXXXXXXXXXmo
XXXXXXXXXXXXmi
XXXXXXXXXXav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Juli
mo
mi
av
ZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXXmo
XXmi
Xav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Augustus
mo
mi
av
DWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXmo
XXXXmi
XXav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
September
mo
mi
av
VZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXXXXXXXmo
XXXXXXmi
XXXXXXav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Oktober
mo
mi
av
ZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXXmo
Xmi
XXXav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
Novermber
mo
mi
av
WDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XXXXXXXmo
mi
Xav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)
December
mo
mi
av
VZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZMDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
XXXXXmo
XXXXmi
Xav
(U kunt schuiven met de balk om alle dagen van de maand te zien.)