Zondag 11 november gespreksdienst met Dick Stap.


De opzet van de gespreksdienst  is eenvoudig maar betekenisvol:  rond de tafel, eerst de verwelkoming om 10 uur bij de koffie, daarna laat de de inleider -doorgaans een van  de leden of vrienden- een lied zingen, spreekt een tekst, gedicht of gebed uit en leidt het thema in. Daarover raken we in gesprek en om 11 uur sluiten we af met een lied of tekst.

Zondag 7 november om 10 uur is theoloog Dick Stap, de inleider. Dick was onder meer ziekenhuispastor. Eerder ontving hij de KOK Theologie prijs 1996 en won hij de prijs voor de Preek van het Jaar 2000, uitgeloofd door het dagblad Trouw. Voor het manuscript van Ziek zijn en God werd hem de Henri Nouwen Manuscript Prijs 2004 toegekend.
Ongetwijfeld zal hij de aanwezigen een verrassend gezichtspunt aanreiken. Iedere belangstellende zeer welkom in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *