Zondag 29 augustus 10 uur: dienst met Franck Ploum

Zondag 29 augustus a.s. om 10 uur is Franck Ploum de voorganger in onze kerkdienst. Het thema is Psalm 139. Zelf zegt Franck daarover :
Psalm 139 is een geliefde psalm. Een lied of gedicht vol geborgenheid en intimiteit: ‘uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend’. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat ‘geliefd en gekend zijn’ je gaan en staan in het leven beïnvloed. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?
Franck Ploum is theoloog, tekstschrijver en auteur. Sinds 2007 is hij directeur/eigenaar van Bureau Mamre en sinds 2010 voorganger en theologisch inspirator van de Ekklesia Breda, een zelfstandige gemeente die samenkomt rond Schrift en Tafel, en het bijbehorende Leerhuis Zinsverband. Hij studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast Journalistiek&Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.
Franck is een zeer gewaardeerde gastpredikant bij onze gemeente. Dit vanwege zijn heldere wijze van spreken en de vaak verrassende invalshoeken, waarmee hij de waarde en actualiteit van teksten uit de Bijbel belicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *