Zondag 29 oktober 2023 “Wat is het eigene van Doopsgezinden?”

In deze dienst zou dhr. Franck Ploum voorgaan, maar helaas is hij verhinderd. Daarom zal onze vroegere predikant, ds. Leuny de Kam, hem vervangen.

Zij zal het die zondag hebben over de zgn. Fundamententekst uit 1 Korinthe 3:  11 “Er is maar één fundament, dat is Jezus Christus”.

Deze tekst was voor Menno Simons een hele belangrijke tekst en deze staat dan ook op zijn monument in Witmarsum.

Monument Menno Simons in Witmarsum

In deze dienst horen we waarom deze tekst zo belangrijk was en welke invloed dit heeft gehad voor de ontwikkeling van de Doperse traditie en waarin zij zich onderscheiden van de andere stromingen van de reformatie.

Zondag 29 oktober om 10 uur, voorganger ds. Leuny de Kam, organist is Martin van der Bent.

Van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *