Zondag 4 juni: afscheidsdienst van ds. Leuny de Kam

Na ruim 12 jaar predikant geweest te zijn van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren gaat onze predikant, ds. Leuny de Kam met emeritaat. Op zondag 4 juni om 9.30 uur zal  in een bijzondere dienst afscheid van haar als predikant genomen worden.

De dienst heeft als thema ‘Hineni’, wat Hebreeuws is voor ‘Hier ben ik’. Er zijn meerdere verhalen in de Bijbel waarin dit zinnetje terugkomt, zoals bij Abraham, Mozes, Samuël en Maria. En het is altijd een antwoord op een vraag of een antwoord op iemand die je naam roept.

En dat is ook wat samen gemeente-zijn is: je hoeft het niet zelf te bedenken, je hoeft alleen antwoord te geven.

In deze dienst geen preek. Verschillende gemeenteleden lezen teksten uit de bijbel, afgewisseld met bijpassende liederen en gedichten. De Bijbel legt zichzelf deze ochtend uit!

Muzikale medewerking wordt  verleend door Bert Geleijnse, orgel , Petra Schot, viool en Els de Kam, fluit. Er wordt muziek gespeeld van Bach en Corelli

Van harte welkom.

Hebreeuwse letters ‘Hineni’, = Hier ben ik

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *