Zondag 4 november: 50 jaar Karl Barth door ds. Gert Jan Smit

Karl Barth, 1886-1968

Toen de ‘rooie dominee’ aan het begin van de Eerste Wereldoorlog zag hoe nationalisme en populisme huishielden, wist hij dat het tijd was voor nieuwe theologie. Hij ging te rade bij Paulus, net zo’n ontmaskeraar als hijzelf.
En zo ontstond een theologie die groeide tot verzet tegen het fascisme.
Karl Barth, want over hem gaat het, werd daardoor een fenomeen, een boegbeeld.
Zijn denken en invloed groeiden, ook na de Tweede Wereldoorlog.
Hij stond aan de wieg van de Wereldraad van Kerken, zijn denken gaf de stoot tot bevrijdingstheologie, ook tot feministische theologie.
Maar de feministen vonden hem te patriarchaal, de bevrijdingstheologen vonden hem te veel horen bij het establishment en de Wereldraad sloeg snel andere wegen in. Zo moest hij aan den lijve ervaren hoe zijn denken werd genoemd: dialectische theologie, een benadering van twee kanten, van enerzijds en anderzijds.
50 jaar geleden overleed hij en liet een enorm oeuvre na. Met veel krenten in de pap, die ook vandaag nog gloeiend actueel zijn.

Welkom op zondagmorgen om 10 uur, kerkdienst met ds. Gert Jan Smit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *