Zondag 5 december kerkdienst met ds.Marga Haas

Zondag 5 december om 10 uur is ds.Marga Haas de voorganger in onze dienst. De bijbellezingen zijn Handelingen 20:35 en Lukas 1:26-38.
Over haar overdenking zegt Marga Haas: “In de Bijbel staat ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Maar Maria, die de geboorte van Jezus aangekondigd krijgt, laat zien dat het misschien wel andersom is: het is zaliger te ontvangen dan te geven! In deze dienst verkennen we beide bewegingen kort.”
De overdenking is in drieën geknipt en omdat het nabespreken na de dienst vervalt, krijgt u na de eerste twee delen de gelegenheid om kort te reageren.

I.v.m.corona worden de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Omdat de gemeente bescheiden in aantal is, is aanmelding vooraf niet nodig. Wel wordt u verzocht bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand ten opzichte van elkaar te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *