zondag 17 februari Viering rond Van Gogh

De creativiteit rond het werk van de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh lijkt onuitputtelijk. Zijn schilderijen zijn te zien in musea over de hele wereld. In Nederland vooral in het Van Goghmuseum te Amsterdam en het Kröller-Müller Museum op de Veluwe.

Wat niet te zien is, zelfs nooit, zijn de vier enige overgebleven schetsboekjes die Vincent bij zich droeg om snel even wat te tekenen of te schetsen. Ze zijn er te kwetsbaar voor en liggen in de kluis van het Van Goghmuseum. In samenwerking met dit museum zijn deze schetsboekjes nu op een bijzondere manier nagemaakt. Vier schetsboekjes, drie cahiers, enkele losse schetsen en een prachtige catalogus met uitleg. Dit alles kan opgeborgen worden in een mooie kubus van walnotenhout.

Een pronkstuk, maar natuurlijk veel te duur voor de gewone burger om te kopen. Maar gedurende drie weken is deze kubus met de schetsboekjes aanwezig in boekhandel De Drukkery te Middelburg en op vraag te bekijken. Prachtig gemaakt materiaal, handmatig, zodat het originele boekje met het gerafelde lint ook bij de kopie een gerafeld lint heeft. Op zondagmorgen 17 februari wordt deze kubus uitgeleend aan de Doopsgezinde Kerk.

Die zondagmorgen zal er in plaats van een gewone kerkdienst een bijzondere viering zijn. Dominee Leuny de Kam heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het leven en werk van Vincent van Gogh. Zij zal door middel van een monoloog iets van de inspiratie van de schilder overbrengen. De schetsboekjes spelen daar natuurlijk een belangrijke rol bij. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden. Zondag 17 februari 2019 van 10-11 uur, aansluitend koffie/thee met een nabespreking. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Avond over Frans van der Lugt, pater te Homs, Syrië, 4 februari, 17.30 uur

Van der Lugt kwam  tijdens de woelingen in Syrië in 2014 in het wereldnieuws. Homs was de stad waar hij woonde. Toen zijn wijk in Homs was omsingeld ene mensen er stierven van honger plaatste hij op You Tube een oproep aan de wereld  om de mensen in de stad Homs niet te laten verhongeren. Hij werd kort nadien in het klooster waar hij verbleef
vermoord. Zijn laatste woorden:

Frans van der Lugt - Wikipedia
Pater Frans van der Lugt

“We bereiden ons voor op Het Feest…het feest van de overgang van de dood naar het leven…het leven ontspringt uit een donkere afgrond en zij die in het duister zijn zien een schitterend licht…wij wensen deze verrijzenis voor Syrië …ilal amam,vooruit! 

Pater Frans van der Lugt s.j. heeft 50 jaar als priester en psychotherapeut in Syrië gewerkt. Hij was daar beroemd vanwege de wandeltochten die hij organiseerde.  Hij heeft drie boekjes geschreven in het arabisch over de werking van Gods liefde in de mens.

Cilia ter Horst (1979) houdt op 4 februari 2019 een lezing over Frans van der Lugt in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62, Middelburg, aanvang 17.30 uur. Ter Horst studeerde Religiestudies en Arabisch aan de UVA  (Amsterdam). In 2004 nam zij in Syrië deel aan wandeltochten en meditatieweekeinden met pater Frans van der Lugt. Cilia ter Horst heeft in 2004 voor het eerst Van der Lugt ontmoet. Zij heeft de boekjes van Van der Lugt in het Nederlands vertaald. Het werk met de titel Wie ben jij o liefde? zal zij  op 4 februari a.s. inleiden. Met ingang van 5 februari a.s. is het boek in de boekhandel verkrijgbaar.


Thema-avond over leven en denken van Henri Nouwen

Op donderdag 17 januari organiseert de Doopsgezinde Gemeente Walcheren weer een thema-avond in de kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Laurent Nouwen, broer van de in 1996 overleden Henri Nouwen, zal een inleiding houden over leven en gedachtegoed van deze bevlogen priester , hoogleraar en schrijver, die twintig jaar na zijn dood nog steeds veel mensen inspireert. 

Radicaal
Henri Nouwen wordt in 1932 te Nijkerk geboren. Na zijn priesteropleiding aan het grootseminarie wordt Nouwen in 1957 tot priester gewijd.

Vervolgens studeert hij in 1964 cum laude af in de psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij zich in Amerika verder bekwaamt in de psychologie van het pastoraat. In dat vak is hij ook een aantal jaren professor in Amerika. Vanaf 1968 werkt en studeert Nouwen in Nederland, maar in 1971 keert hij terug naar Amerika om daar hoogleraar pastorale psychologie te worden aan de Yale University. Vanuit zijn betrokkenheid bij het leed van andere mensen woont hij een tijdlang onder de allerarmsten in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière breekt hij in 1986 radicaal met roem en aanzien en gaat als pastor werken in een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapten in Canada. Daar neemt hij ook de zorg op zich voor Adam, een meervoudig gehandicapte jonge man. In 1996 overlijdt hij onverwacht.

Enorme impact
Henri Nouwen werd naast professor in de religie en psychologie ook wereldwijd bekend als schrijver. Hij schreef meer dan veertig christelijke boeken die over de hele wereld werden gelezen. Ze werden in alle grote wereldtalen vertaald. Zijn broer Laurent zegt dat hij na de dood van Henri beseft heeft welke enorme impact diens leven en boeken hebben gehad: 
“Henri wist een diepe snaar te raken bij zijn lezerspubliek. Hij toonde zijn kwetsbare kant in zijn boeken; daarin zat zijn kracht vermoed ik. Lezers vonden herkenning. Hij was er diep van doordrongen dat ieder mens breekbaar is, eenzaamheid kent en liefde nodig heeft. Onverschilligheid kende hij niet, over niets in het leven. Hij was een gevoelig mens. Altijd bleef hij met grote nieuwsgierigheid en verbazing naar deze wereld kijken” 

Vrachtwagenchauffeur
Voor Laurent betekende de dood van zijn broer eveneens een omwenteling in zijn leven. Hij stopte als advocaat en werd vrachtwagenchauffeur om hulpgoederen naar de Oekraïne te brengen. Ook richtte hij de Henri Nouwen Stichting op met als doel bekendheid te geven aan het gedachtegoed van Henri Nouwen en om maatschappelijke initiatieven in de lijn van diens spiritualiteit te ondersteunen.

Laurent Nouwen zal dan ook op de thema-avond het accent leggen op de actuele betekenis van deze spiritualiteit 

De avond in de gemeentekamer van Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 19.30 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. 


Nieuwjaarsdienst 6 jan 16 u

Een nieuw begin

Welkom aanstaande zondagmiddag voor de Nieuwjaarsdienst.
2019 is voor ons allemaal weer ‘een nieuw begin’.
Omdat het zondag 6 januari is, precies het feest van de drie koningen/wijzen, zullen we dat verhaal ook met elkaar lezen (en natuurlijk zijn er ook Driekoningen-verkleedkleren aanwezig!). Voorganger is ds. Leuny de Kam.
We zijn allemaal over de drempel van 2018 naar 2019 gestapt, maar zondag zal een 12-jarige nog over een andere drempel stappen!
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar ‘nieuwjaar te wensen’
bij een glaasje.

La grande famille van René Magritte

Kinderkerstviering 23 december om 11 uur

Speciaal voor kinderen is deze viering, ook zij hebben behoefte aan spiritualiteit. De kerk is prachtig versierd, de lichtjes in de kerstboom branden en de kerstliedjes wachten om gezongen te worden. 

Wanneer kinderen zin hebben om mee te doen met een klein toneelspel, kunnen ze zaterdagmorgen 22 december naar de kerk komen om van 10 tot 11 uur te oefenen.

Iedereen is van harte welkom bij de Kinderkerstviering!

Kerstavond met oude muziek en Leonardo da Vinci


Kerstavonddienst in de Doopsgezinde kerk: elk jaar proberen we met de muziek zo goed mogelijk aan te sluiten bij de intieme sfeer van onze betrekkelijk kleine kerk. Dit jaar gaan de acht zangers van het ensemble GGS uit Middelburg dat doen en ze gaan ver terug in de tijd: kerstmuziek uit de zestiende eeuw van Praetorius, Byrd, Talli en Guerraro. Verfijnde,  bijna ‘kleine’ muziek, waarin alle stemmen hun eigen melodische lijn en ritme hebben, maar wonderwel  in elkaar passen in een prachtig weefsel  van stemmen.  
Ds Leuny de Kam zoekt eveneens naar verrassende invalshoeken voor het  kerstevangelie.  Ook zij gaat terug naar kunst rond 1500: in haar overdenking  zal zij namelijk het schilderij Maria met Kind en St.Anna van Leonardo da Vinci betrekken.   
Natuurlijk zal er ook samen gezongen worden: oude vertrouwde liederen 
met orgelbegeleiding door Bert Geleijnse. 
U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.

Komende zondag: 1e Advent in de Doopsgezinde kerk

Komende zondag, 1 december om 10 uur vieren we de Eerste Zondag van Advent. Marijn Vermet, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, leidt ditmaal de dienst. Het thema is : ‘Wat ons toekomt….”
Ds. Vermet zal ingaan op de Bijbelse figuur Zacharias, de man die letterlijk met stomheid geslagen werd toen hem een niet-te geloven wonder werd aangezegd. Lezingen uit Lucas I en adventmuziek op het orgel van Bach, Buxtehude, Bijster en Bresgen. Welkom.

Gesprek op de Zondagmorgen met Jan Schuurman Hess

Op zondag 25 november om 10 uur organiseert de Doopsgezinde Gemeente Walcheren weer het Gesprek op de Zondagmorgen, ditmaal met schrijver en oud-journalist Jan Schuurman Hess. Enkel jaren geleden legde hij zijn indrukken en ervaringen van een wandeltocht door Nederland vast in het boek “Voettocht naar het hart van het land”. Daarbij was zijn vraag,  hoe sociaal en democratisch Nederland nog was.
Binnenkort verschijnt het  nieuwe boek van deze sociaal-democratische wandelaar, weer met portretten over en gesprekken met mensen en zaken die hen bezig houden: hun zorgen en teleurstellingen, maar ook hun idealen en inzet voor de samenleving. Zo ontstaat een beeld van wat zich afspeelt in onze huidige maatschappij.
Ook nu reisde Schuurman Hess  door het hele land en geeft hij treffende beschrijvingen, niet alleen van het  landschap maar ook  van de sociale omgeving van zijn gesprekspartners.
In het Gesprek op de Zondagmorgen deelt hij graag deze verhalen met de aanwezigen.
Het gesprek wordt gehouden in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage in de dekking van de kosten is zeer welkom.

Gedachtenisdienst zondag 18 november 2018

We kijken terug en noemen de namen van hen die ons ontvielen.

Woorden van Kris Gelaude klinken:

Beel van A. György

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven
met verdriet
en wachten,
zeer geduldig,
tot je weer
schoonheid ziet
en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn
in je ziel,
dat die zere plekken
kunnen overgroeien.

De jonge harpiste Dagmar Vollenberg zal spelen tijdens de dienst.

Voorganger is ds. Leuny de Kam, organist is dhr. Bert Geleijnse.