22 april: gesprek op de zondagmorgen met Jan Zwemer over het Stadsklooster

Op de tweede en vierde zondag van de maand is er in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg geen reguliere kerkdienst maar een  ‘ gesprek op de zondagmorgen’ of zoals wij het noemen: ‘de gespreksdienst’ .
Een uur van bezinning op en gesprek over een onderwerp op het snijvlak van geloof , cultuur en samenleving. Het onderwerp wordt ingeleid door een lid of vriend van de gemeente of een gast.
Aanstaande zondag 22 april om 10 uur is er weer zo’n gespreksdienst met ditmaal als gastspreker: de heer Jan Zwemer over het onderwerp ‘Stadsklooster’
Jan Zwemer is docent ethiek en pedagogiek aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Hij is actief binnen de Protestantse gemeente in Nieuw- en Sint Joosland en bovendien betrokken bij de opbouw van het Stadsklooster in het Simpelhuys in Middelburg.
Over het stadsklooster gaat het dus deze ochtend en aan de orde komen vragen als:  wat houdt een stadsklooster in,  is het een nieuw concept, van wie gaat het uit, is het een model voor  samenwerking van meerdere christelijke stromingen , hoe steekt de beoogde organisatie in elkaar, wie nemen deel aan de organisatie, zijn er definitieve toezeggingen?
U bent zeer welkom om aan dit gesprek rond de tafel deel te nemen. We houden de bijeenkomst in de gemeentekamer van de kerk, u kunt deze bereiken via de zij-ingang van de kerk aan de Blindenhoek.

Requiem voor de bomen op zondag 29 april om 11 uur

Bomen doen er lang over om groot te worden.
Het doet pijn om ook dit voorjaar weer de kaalslag te zien van de boomkap in ons Zeeuwse land.
Daarom een “Requiem voor de bomen”. Een initiatief van de zanger broeder Dieleman, in samenwerking met de Doopsgezinde Kerk.
Ook Anja Kopmels zal liedjes laten horen en Marleen Blommaert vertolkt een column.
Leuny de Kam van de Doopsgezinde Kerk zal een wijze woorden zoeken die iets zeggen over ons rentmeesterschap t.o.v. de natuur.
Van harte welkom op zondagmorgen 29 april om 11 uur, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

 

Thema-avond rond Etty Hillesum op maandag 9 april 2018

De maandelijkse thema-avond op maandag 9 april verzorgd door ds. Gert Jan Smit.
Hij zal vertellen op welke manier de biografische gegevens van Etty Hillesum haar denken hebben beïnvloed. Een mooi avond om (opnieuw) kennis te maken met het leven en denken van deze bijzondere vrouw, Etty Hillesum. Hieronder een citaat uit haar dagboek:
“Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aan komt: een stukje van jou in onszelf, God.”

De avond begint om 19.30 uur, graag een bijdrage in de onkosten. Aanmelding is niet nodig.

Feestelijke Paasdienst met cantorij en jongeren

Zondagmorgen 1 april 2018 om 10 uur: Welkom voor de Paasdienst!
Een feest om samen te vieren dat het Licht sterker is dan de duisternis.
Vòòr in de kerk is een tuin gemaakt, met een schaal met doopwater en de nieuwe Paaskaars.
Kinderen lezen verhalen over de tuin waar je veilig bent, waar je kunt groeien en bloeien. Maar ook verhalen over verloren lopen, dwars door het water moeten gaan.
En natuurlijk ook het Opstandingsverhaal wat ook in de tuin plaats heeft.
De cantorij heeft haar best gedaan op de mooiste Paasliederen en een kwartet zingt het bijzondere ‘You raise me up’.
Muzikale begeleiding door Bert Geleijnse, ds. Leuny de Kam is de voorganger.

 

Witte Donderdag 29 maart om 19.30 uur, ingetogen viering

Bij Witte Donderdag hoort het verhaal over de voetwassing. De Engelse kunstenares Dinah Roe Kendall heeft dit verhaal op een bijzondere wijze verbeeld, een groep mensen in een Engelse pub, met Jezus als een soort stevige wasvrouw.

Wat wil zij ons hiermee vertellen?

Het tweede verhaal wat centraal staat is Jezus’ delen van brood en wijn, wat wij met elkaar in navolging ook willen doen: ‘Ubi caritas’!

Ds. Leuny de Kam is de voorganger. Muziek wordt gemaakt door Bert Geleijnse op het orgel en Annemarie Hoekman met de blokfluit.

Zowel Händel als Bach worden gespeeld.

Van harte welkom, we beginnen om 19.30 uur.

Palmzondag 25 maart 2018 om 10 uur: Aria’s en Koralen uit de Matteüs Passion

Op Palmzondag klinkt het Passieverhaal van Jezus. Aanstaande zondag zal de sopraan Maartje Stroo aria’s en koralen zingen uit de Matteüs Passion. We volgen de lijn die Bach heeft uitgezet. Tussen de koralen en aria’s klinkt een deel het verhaal uit Matteüs 26 en 27. De Matteüs Passion is ontstaan vanuit de lutherse traditie, maar heeft ook sporen van middeleeuwse mystiek. Ds. Leuny de Kam zal deze mystieke perspectieven in de aria’s en koralen duiden. Het belooft een mooie, muzikale en ingetogen viering te worden.

Zondagmorgen 25 maart 2018 om 10 uur

Sopraan Maartje Stroo

A.s. zondag: gesprek op de zondagmorgen

A.s. zondagmorgen 11 maart houden weer ons ‘gesprek op de zondagmorgen’ Ditmaal is de aangever dhr. Alex Verstegen, lid van de Doopsgezinde gemeente. Hij reikt zijn gedachte aan over een onderwerp op het snijvlak van kerk, religie en samenleving. Daarna praten we daarover, gezeten om de tafel van de gemeentekamer in de Doopsgezinde kerk. Wilt u meedoen aan dit gesprek , u bent welkom om 10 uur bij de koffie.

Dick Wursten in kerkdienst van 18 maart

Op zondagmorgen 18 maart hebben wij een speciale kerkdienst. In deze dienst zal de nadruk liggen op de zelfstandige liturgische functie van muziek als weg naar verdieping en concentratie.Voorganger is de bekende theoloog en publicist dr. Dick Wursten uit Antwerpen.
Dick Wursten studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang
predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur, waarbij de ontwikkeling van religieuze muziek ten tijde van Renaissance en Reformatie zijn speciale belangstelling heeft.
Medewerking aan de dienst verleent het ensemble Tredici uit Antwerpen, dat muziek zal spelen van Purcell, Bach en Gabrieli. Organist is Bert Geleijnse. De dienst begint om 10 uur en iedereen is van harte welkom.
Publicaties van Dick Wursten zijn te vinden op
www.dick.wursten.be

Zondag 4 maart met Marianne Zandbergen

In de komende dienst van 4 maart gaat Marianne Zandbergen voor. Zij is pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan  de Lange Noordstraat 62 begint om 10 uur.  De liturgie is te lezen op de pagina Komende dienst van de site
Het thema is “Wie luistert, wordt wijzer”. Daarover zegt Marianne Zandbergen: “Er wordt veel geklaagd over anderen, over onrecht, te hoge werkdruk, of over de gezondheid. Merkwaardig is, dat als we zelf een klacht hebben, dat we die klacht dan onderdrukken. Daar wordt een mens niet beter van.Vanmorgen gaat het over de onrechtvaardige rechter, die niet bereid was om te luisteren.En het gaat over de wijsheid van Winnie de Poeh”.
U bent hartelijk welkom!