26 mei, Gesprek op de Zondagmorgen: van toen naar nu

Komende zondag, 26 mei, organiseert de Doopsgezinde Gemeente Walcheren weer het Gesprek op de Zondagmorgen in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het Gesprek op de Zondagmorgen, waarbij een gast wordt uitgenodigd, wordt maandelijks gehouden en de thema’s bewegen zich op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving.
Op 26 mei is onze gast de heer Hoessein en het thema is “Van toen naar nu”
Hoesein is destijds vanuit Irak naar Nederland gekomen. In het gesprek zal hij niet alleen ingaan op zijn proces van inburgering in onze samenleving maar ook op de veranderingen die zich in deze samenleving voordoen. Hoe ervaart hij deze als als niet- Nederlander, welke zorgen heeft hij daarover, maar ook welke hoopvolle gedachten koestert hij?
Het gesprek begint om 10 uur en iedereen met belangstelling voor dit thema is van harte welkom. De kerk is toegankelijk via de ingang aan de Blindenhoek en de toegang is vrij.

Marian Geurtsen over liefde in verwarring

‘ Liefde in tijden van verwarring’ is het thema van de ontmoetingsavond met theologe Marian Geurtsen op donderdag 16 mei om 19.30 u in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg, ingang Blindenhoek. Marian Geurtsen zal ook voorgaan in de dienst op zondagmorgen 19 mei.
Dat menselijke liefde periodes van grote verwarring en onzekerheid kan kennen, weet Marian Geurtsen uit eigen ervaring. Haar wereld stond op zijn kop, toen haar man na 17 jaar huwelijk vertelde verder te willen leven als vrouw . Ondanks de zware tijd die ze beiden doormaakten, bleek hun liefde sterker en hield hun relatie stand.
Het heeft bij Marian bovendien tot een dieper inzicht in en beleving van de liefde geleid, ook van de manier waarop mensen in liefde kunnen groeien. Zelf spreekt ze graag van ‘liefde als een spirituele weg’ . Daarbij past ook dat je zekerheden op durft te geven en tot een onvoorwaardelijke acceptatie van anderen en anders-zijn mag komen. Ze wil daarover op 16 mei graag in gesprek met de aanwezigen.  Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is vrij.

Liturgie en rituelen
Marian Geurtsen  is van huis uit vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze studeerde theologie in Heerlen en Utrecht, is geïnspireerd door de oecumenische vrouwenbeweging en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Ook volgde ze opleidingen koordirectie en zang en verdiepte zich in christelijke meditatie. Als freelancer is ze beschikbaar voor cursuswerk en voor advies en projectontwikkeling op het gebied van liturgie, rituelen, christelijke tradities, zingeving en religie. Binnenkort hoopt ze te promoveren.

Hooglied
Ook in de dienst op zondagmorgen 19 mei in de Doopsgezinde kerk zal het thema ‘liefde centraal staan. Dan zal Marian Geurtsen spreken over het bijbelboek Hooglied.
Het Hooglied is een getuigenis van de liefde tussen twee personen, waarbij hunkering, verlangen en liefde – zowel de hartstochtelijke als de tere, kwetsbare kant ervan – een plaats hebben. De gezongen liederen en de gespeelde muziek zullen verwijzen naar dit bijzondere bijbelboek. De dienst begint om 10 uur. Ook nu is ieder van harte welkom.

5 mei Bevrijdingsdienst met monoloog van Bonhoeffer

“Vrijheid woont niet in de vlucht van gedachten, alleen in de daad”.

Dit zijn woorden van Dietrich Bonhoeffer. Hij was een Duitse dominee tijdens de 2e Wereldoorlog. Bonhoeffer werd op 9 april 1945, drie weken voor de bevrijding geëxecuteerd, vanwege hulp aan Joden wat gelijk stond aan hoogverraad. Vanuit de gevangenis in Berlijn schreef hij gedichten en brieven die bewaard zijn gebleven. Vandaag zijn ze voor ons nog een inspiratiebron om na te denken over vrijheid.

Op basis van deze brieven en gedichten heeft ds. Leuny de Kam een monoloog geschreven die ze zondag ten gehore brengt. Dichterbij het leven van Bonhoeffer kun je bijna niet komen!

De monoloog wordt onderbroken door het lied wat we kennen van zijn hand: ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ (lied 511). Corrie Geleijnse zal een deel van het lied solo zingen, zodat het goed tot zijn recht komt. Organist Bert Geleijnse heeft muziek uitgezocht die Bonhoeffer na aan het hart lag: van Johann Sebastian Bach. Verder worden er liederen gezongen die Bonhoeffer graag zong, van de Duitse dichter Paul Gerhardt.

Het wordt een bijzondere Bevrijdingsdienst en u bent van harte welkom om deze mee te maken.

Zondag 5 mei 2019 om 10 uur.

In de dienst gaat ds. Leuny de Kam voor en Bert Geleijnse zorgt voor de muzikale begeleiding.

 

Gesprek op de Zondagmorgen over een vitale revolutie

Op zondag  28 april om 10 uur is er weer een Gesprek op de Zondagmorgen in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is ditmaal “Een vitale revolutie” .Gedoeld wordt hierbij op het belangwekkende project van de gemeente Middelburg om de wijk Dauwendale te revitaliseren door het ombouwen van een stadswijk naar een dorpskern. Een project dat past in de tendens om weer te zoeken naar kleinschaligheid in het samenleven en -wonen.
Het gesprek zal worden ingeleid door de waarnemend project-begeleider Simon Jongepier. Iedereen die meer wil weten over deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is van harte welkom.

Passie en Pasen meevieren

PALMZONDAG 10 uur
Deze zondag is de poort naar de Stille Week. Een zondag met twee gezichten: de vreugde van de intocht èn het passieverhaal. Beiden klinken in deze dienst. Maartje Stroo zingt van Georg Philip Telemann ‘Schaut die Demut Palmen tragen’, en wordt begeleid door Petra Schot, viool en Bert Geleijnse, orgel. Ook zingt zij een paar koralen uit de Matteüs Passie van Bach.

WOENSDAG 17 APRIL, 19.30 uur de Stille Week beleven door kunst
Door de eeuwen heen is er zoveel mooie kunst gemaakt om het Passieverhaal van Jezus te verbeelden.
Van Michelangelo tot Aad de Haas, van Rembrandt tot Salvador Dali. Een avond voor iedereen, ook wanneer je er niet zoveel van af weet.
Aan de hand van kunst zal ook de liturgische traditie uitgelegd worden door ds. Leuny de Kam.

GOEDE VRIJDAG 19.30 uur
In Jezus liet God zichzelf zien. Waarom dan toch dat kruis? Waarom al het lijden in de wereld?
Op deze avond is alles stiller. Klinken er weinig woorden.
We delen brood en wijn, daarna wordt de kaars gedoofd….

PASEN 10 uur
Pasen: het feest dat Leven en Liefde sterker is dan dood en haat.
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”.
Paasliederen zingen, een kwartet van zangers zingt vierstemmige liederen. Het Paasevangelie klinkt!
Samen met de kinderen wordt dit feest gevierd. Zij zijn van harte welkom.

In bovenstaande diensten is ds. Leuny de Kam de voorganger en dhr. Bert Geleijnse de organist.

Kerkdienst in het Zeeuws Museum 31 maart 10 uur

Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie dat de Doopsgezinde Kerk een viering organiseert rond een item uit de collectie van het Zeeuws Museum. Komende zondagmorgen 31 maart staat de tentoonstelling van Jos de Putter ‘Landschappen’ centraal.

Het is overigens de laatste dag dat deze tentoonstelling nog te zien is. Jos de Putter heeft een serie videoportretten gemaakt

van boeren en landarbeiders die hun leven lang met de hand de aarde hebben bewerkt. Zij stellen ons de vraag: “Hou jij eigenlijk van de aarde? Weet je wel dat zij je draagt en je te eten geeft?”

Op de ochtend na het verzetten van de klok ben je welkom om deze viering bij te wonen. Gedichten, muziek en mooie teksten zullen klinken.

Na afloop is er gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. De viering begint om 10 uur en is gratis. Er is wel een collecte voor een goed ‘aards’ doel. Leuny de Kam zal het geheel leiden. Ger Kaland zingt een lied van Ralph Vaughan Williams en Bert Geleijnse begeleidt hem op het spinet.

Zondag 31 maart om 10 uur, Zeeuws Museum, Abdijplein 1-3, Middelburg. Reservering is nodig vanwege beperkt aantal plaatsen op 06-15622635 of leunydekam@zeelandnet.nl

 

Zingen uit het Liefste lied van overzee op 24 maart

De bekende theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries heeft de afgelopen jaren onder de titel HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE in 2 delen meer dan 120 vertalingen gemaakt van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie.
Een selectie van deze liederen zal klinken op de zangmiddag op zondag 24 maart a.s. in de Doopgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Sytze de Vries zelf zal op deze middag de liederen introduceren en toelichten.

De zangmiddag wordt georganiseerd door de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg en de Doopsgezinde Gemeente Walcheren. Hoewel de twee liedbundels al in 2015 zijn uitgegeven, zijn deze liederen binnen de Zeeuwse kerken nog weinig bekend. Daarom willen de beide gemeenten met deze zangmiddag deze waardevolle liederen meer onder de aandacht brengen. De kracht van de Engelse melodie, gecombineerd met poëzie in de moedertaal, nodigt namelijk uit tot enthousiast zingen.
De cantorij Hemelsbreed van de Nieuwe Kerkgemeente o.l.v. Christian Blaha zal medewerking verlenen. Organist is Bert Geleijnse.
In de koffiepauze is er gelegenheid om de liedbundels te kopen.
De zangmiddag begint om 14.30 u en wordt om 16.30 u afgesloten met een korte vesper, geleid door ds. Sytze de Vries. Ook dan zullen liederen uit ‘het liefste Lied van Overzee’ gezongen worden.
De toegang tot de zangmiddag is vrij, er is een collecte bij de uitgang ter dekking van de kosten.

Gesprek op de zondagmorgen met cineaste Fifi Visser

Op zondag 24 maart 2019 vindt weer het maandelijks Gesprek op de Zondagmorgen plaats in de gemeentekamer van de  Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 te Middelburg,
Gesprekspartner is ditmaal
Fifi Visser. Zij werkt als filmmaakster in het filmatelier Haak & Visser te Middelburg en is vrijwilligster bij vluchtelingenwerk in het AZC te  Middelburg.
Haar ervaringen met een familie die in het centrum verbleef, heeft zij gebruikt voor het vervaardigen van een documentaire met de naam “Tussentijd”. Zij bespreekt het proces van contact, de wederwaardigheden van een familie en het omzetten van verhalen naar film.
Aanvang 10 uur, de toegang is vrij.

Een kerk om te huilen….

Het Gouden Kalf, thema in kerkdienst 17 maart

Op donderdag 14 maart om 19.30 u is ds. Gert Jan Smit uit Middelburg de inleider op de maandelijkse gespreksavond. Ditmaal is het thema: ‘Een kerk om te huilen’.
Gert Jan Smit wil laten zien hoe de kerk steeds weer verzaakt en dezelfde vergissingen maakt, waarbij het instituut hoger gesteld wordt dan het Bijbels visioen. De kerk loopt eerder achter de feiten aan dan perspectief op de toekomst te zoeken. Gelukkig zijn dan ook steeds weer non-conformisten, die hun stem laten horen  zodat de Bijbelverhalen blijven klinken.
De avond in de gemeentekamer van Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 19.30 u. Iedereen, die over dit onderwerp mee wil denken en praten is van harte welkom.
Kerkdienst
Het thema van de gespreksavond komt ook terug in de kerkdienst van zondag 17 maart in de Doopsgezinde kerk met ds. Gert Jan Smit als voorganger. Hij zal spreken over Petrus, de eerste Paus, die Jezus liet vallen en over het Gouden Kalf, het verhaal uit het Oude Testament. De dienst begint om 10 uur.