Pinksterdienst met dr.Egbert Rooze


A.s. zondag 10 uur bent u welkom in onze Pinksterdienst. Een dienst met eigentijdse teksten en gebeden rond Pinksteren en feestelijke muziek door Theo de Jonge, cornet en Bert Geleijnse, orgel. Ze spelen werken van o.a. Purcell, Clarke, Mendelssohn en Haydn, Voorganger is dr.Egbert Rooze uit Antwerpen, die ongetwijfeld een inspirerende uitleg bij het Pinksterverhaal zal geven.

Gesprek op zondagmorgen 13 mei met Hans Baljeu

Op de 2e en de 4e zondag van de maand is er ‘Gesprek op Zondag’, waarbij we rond de tafel zitten en iemand van binnen of van buiten de gemeente een inbreng heeft. Vervolgens is er gelegenheid om hier samen over in gesprek te gaan.
Op zondag 13 mei zal Hans Baljeu zijn inbreng houden.

Van harte welkom in de gemeentekamer achter de kerk. Eventueel ook via de zij-ingang te bereiken.

We beginnen om 10 uur.

1e donderdag van mei: Poëzie en schilderen rond de Liefde

Op de 1e donderdag van de maand is er meestal van alles te beleven in de Doopsgezinde Kerk.

Om 12 uur begint het Poëzie-uur. Deze keer (3 mei) met als thema ‘De Liefde’ of ‘Hooglied’. Ieder is welkom. Je mag zelf gedichten meebrengen en om de beurt lezen we elkaar onze meegebrachte gedichten voor.

Om 13.30 is er een Schilderworkshop, ook rond ‘Liefde’. Hoe verbeeld je Liefde? Welke kleuren en vormen gebruik je? Het geschilderde werk dient zondag 6 mei als decor voor de viering.

Tussendoor kun je soep, brood, koffie, thee en gezelligheid krijgen bij de Doperse Herberg, een collectebus voor een vrijwillige bijdrage staat op tafel.

‘Liefde als Levenskunst’ zondag 6 mei 2018

Iedereen verlangt ernaar om geliefd, gekend en geaccepteerd te zijn. Kwetsbaar durven zijn zonder angst en onzekerheid, gewoon er mogen zijn, geborgen in rust en overgave. Dit soort liefde is in alle eeuwen het kostbaarste dat een mens kan worden toebedeeld.

En soms raakt aards verlangen aan een hemels mysterie. Liefde van God voor de mens en andersom. Mystiek.

Zondag 6 mei 2018 om 10 uur ben je welkom voor een viering rond het bijbelboek Hooglied.

Bert Geleijnse zorgt voor de muzikale inbreng en ds. Leuny de Kam leidt de dienst. Decor in de kerk zijn de schilderijen die tijdens de schilderworkshop zijn gemaakt (donderdagmiddag 3 mei 2018 vanaf 13.30 uur).

Marc Chagall, hooglied

Requiem voor de bomen op zondag 29 april om 11 uur

Bomen doen er lang over om groot te worden.
Het doet pijn om ook dit voorjaar weer de kaalslag te zien van de boomkap in ons Zeeuwse land.
Daarom een “Requiem voor de bomen”. Een initiatief van de zanger broeder Dieleman, in samenwerking met de Doopsgezinde Kerk.
Ook Anja Kopmels zal liedjes laten horen en Marleen Blommaert vertolkt een column.
Leuny de Kam van de Doopsgezinde Kerk zal een wijze woorden zoeken die iets zeggen over ons rentmeesterschap t.o.v. de natuur.
Van harte welkom op zondagmorgen 29 april om 11 uur, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

En hier een stukje uit de dienst, opgenomen door Omroep Zeeland:https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/105416/Rouwen-in-de-kerk-Voor-al-het-omgehakte-groen

Thema-avond rond Etty Hillesum op maandag 9 april 2018

De maandelijkse thema-avond op maandag 9 april verzorgd door ds. Gert Jan Smit.
Hij zal vertellen op welke manier de biografische gegevens van Etty Hillesum haar denken hebben beïnvloed. Een mooi avond om (opnieuw) kennis te maken met het leven en denken van deze bijzondere vrouw, Etty Hillesum. Hieronder een citaat uit haar dagboek:
“Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aan komt: een stukje van jou in onszelf, God.”

De avond begint om 19.30 uur, graag een bijdrage in de onkosten. Aanmelding is niet nodig.

Feestelijke Paasdienst met cantorij en jongeren

Zondagmorgen 1 april 2018 om 10 uur: Welkom voor de Paasdienst!
Een feest om samen te vieren dat het Licht sterker is dan de duisternis.
Vòòr in de kerk is een tuin gemaakt, met een schaal met doopwater en de nieuwe Paaskaars.
Kinderen lezen verhalen over de tuin waar je veilig bent, waar je kunt groeien en bloeien. Maar ook verhalen over verloren lopen, dwars door het water moeten gaan.
En natuurlijk ook het Opstandingsverhaal wat ook in de tuin plaats heeft.
De cantorij heeft haar best gedaan op de mooiste Paasliederen en een kwartet zingt het bijzondere ‘You raise me up’.
Muzikale begeleiding door Bert Geleijnse, ds. Leuny de Kam is de voorganger.

 

Witte Donderdag 29 maart om 19.30 uur, ingetogen viering

Bij Witte Donderdag hoort het verhaal over de voetwassing. De Engelse kunstenares Dinah Roe Kendall heeft dit verhaal op een bijzondere wijze verbeeld, een groep mensen in een Engelse pub, met Jezus als een soort stevige wasvrouw.

Wat wil zij ons hiermee vertellen?

Het tweede verhaal wat centraal staat is Jezus’ delen van brood en wijn, wat wij met elkaar in navolging ook willen doen: ‘Ubi caritas’!

Ds. Leuny de Kam is de voorganger. Muziek wordt gemaakt door Bert Geleijnse op het orgel en Annemarie Hoekman met de blokfluit.

Zowel Händel als Bach worden gespeeld.

Van harte welkom, we beginnen om 19.30 uur.

Palmzondag 25 maart 2018 om 10 uur: Aria’s en Koralen uit de Matteüs Passion

Op Palmzondag klinkt het Passieverhaal van Jezus. Aanstaande zondag zal de sopraan Maartje Stroo aria’s en koralen zingen uit de Matteüs Passion. We volgen de lijn die Bach heeft uitgezet. Tussen de koralen en aria’s klinkt een deel het verhaal uit Matteüs 26 en 27. De Matteüs Passion is ontstaan vanuit de lutherse traditie, maar heeft ook sporen van middeleeuwse mystiek. Ds. Leuny de Kam zal deze mystieke perspectieven in de aria’s en koralen duiden. Het belooft een mooie, muzikale en ingetogen viering te worden.

Zondagmorgen 25 maart 2018 om 10 uur

Sopraan Maartje Stroo