Tentoonstelling ‘De zege in zicht’ van 5-31 augustus 2019

Fototentoonstelling in de kerk ‘De zege in zicht’ tijdens de maand augustus

Deze foto’s gaan over Nederlandse Kampioenschappen: van sjoelen tot wok-sleeën en van komkommers sorteren tot dogdance. Fotograaf Gerrit de Heus reed een jaar lang door het land en bracht niet-alledaagse Nederlandse kampioenschappen in beeld. Zijn foto’s geven een beeld van de passie van de deelnemers: de sporter, hobbyist of vakman die er alles voor over heeft om mee te mogen doen. Waar voor de één meedoen al geweldig is, wil de ander gewoon de beste zijn en kampioen worden. De fotoserie is ook een ode aan de organisatoren, de scheidsrechters, de juryleden, aan de enthousiaste en gedreven vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. Al met al een ontroerend kijkje in een voor velen onbekend stukje Nederland.
Van 5-31 augustus 2019 zijn deze bijzondere foto’s te zien als tentoonstelling in onze kerk.

Openingstijden op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14-17 uur.

Op zondag 18 augustus zal de kerkdienst aan dit thema gewijd zijn.

Viering rond tentoonstelling ‘De zege in zicht’, zondag 18 augustus 2019

Tijdens de maand augustus hangen de foto’s van de tentoonstelling ‘De zege in zicht’ in onze kerk. Fotograaf Gerrit de Heus reed een jaar lang door het land en fotografeerde allerlei niet-alledaagse kampioenschappen.  Op zondagmorgen 18 augustus is fotograaf Gerrit de Heus in Middelburg, op de tentoonstelling aanwezig. Tijdens de wekelijks viering van de Doopsgezinde Kerk, zal hij vertellen over zijn ervaringen bij het maken van deze foto’s en waarom hij hiertoe is gekomen. Ds. Leuny de Kam zal vervolgens ingaan op de vragen die deze fototentoonstelling oproept: Waar ga jij voor? Waar ligt jouw passie? Op welke manier kun jij jouw talenten ontplooien? Wat doe je met verlies? Welke rol speelt jouw geloof hierbij? De tentoonstelling is vervolgens ook de bekijken en er kan in gesprek gegaan worden met de fotograaf.

Zondag 30 juni: Viering rond gedichten met als thema ‘Natuur’

De Poëziekring die elke 1e donderdag om 12 uur bij elkaar komt (van oktober-mei) om een uurtje gedichten met elkaar te lezen, organiseert aanstaande zondagmorgen (30 juni 2019 om 10 uur) een bijzondere bijeenkomst rond Natuurgedichten. Verschillende mensen zorgen voor een bijdrage. Piet de Widt zal op de piano zijn verstilde muziek laten horen. Leuny de Kam zal de bijeenkomst leiden en ruimte geven voor bijdragen.

Kom gewoon maar mee genieten van mooie woorden en wendingen, gedichten, muziek en elkaar!

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
’t lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft:
blâren van de bomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stromen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heilige voet,
talen en vertolken
’t diep gedoken woord zo zoet..
als de ziele luistert!

Guido Gezelle

 

Zondag 16 juni om 10 uur: ‘Munch en melancholie’

Ziek kind

Na de thema-avond op 13 juni, nu ook de zondagmorgen rond Edvard Munch. Geen kunst-uiteenzetting, maar meer reflectie aan de hand van een paar schilderijen en een Bijbeltekst. Veel schilderijen van Edvard Munch zijn ontstaan vanuit ervaringen in zijn kindertijd. Het overlijden van zijn moeder en later van zijn zusje. Eigenlijk bleef hij kijken door de ogen van zijn kinderjaren.

Aan ons de vraag hoe wij pijn en kwetsuren van vroeger een plaats kunnen geven, kunnen verwerken, zodat deze ervaringen zich niet steeds herhalen. Daarbij kan de spirituele dimensie van het leven zeer helpend zijn.

Zondag 16 juni 2019 om 10 uur, voorganger ds. Leuny de Kam. Muzikale begeleiding door Bert Geleijnse.

Edvard Munch stelde zijn schilderijen bloot aan allerlei weersinvloeden

 

 

Thema-avond rond Edvard Munch 13 juni om 19.30 uur

Wanneer je de hoofdstad van Noorwegen bezoekt, ligt het voor de hand om het Munchmuseum te gaan bezoeken. Ds. Leuny de Kam is daar recent geweest en heeft zich verdiept in het leven en de kunst van Edvard Munch. Bijna iedereen herkent het schilderij ‘De Schreeuw’, maar veel verder komt men vaak niet.

de schreeuw, E. Munch

Toch is Edvard Munch de moeite waard om je in te verdiepen. Zijn werk ademt vaak een wat melancholische sfeer en nodigt uit tot zelfreflectie. Hij was een tijdgenoot van Vincent van Gogh en deze twee kunstenaars hebben zeker overeenkomsten.

Donderdagavond 13 juni zal Leuny de Kam je meenemen naar de wereld van Edvard Munch. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de zaal achter Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Gesprek over oude wijsheid en moderne wetenschap

Is de aloude spirituele wijsheid van stromingen als soefisme en advaita vedanta te verbinden met nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap? Kan dat leiden tot een andere kijk op ons leven en de mensen om ons heen? De Middelburger Piet Beijer denkt van wel. Hij is te gast in het Gesprek op de Zondagmorgen, dat op 23 juni om 10 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg wordt gehouden. Zijn inleiding heeft daarbij als titel: ‘Zorg voor elkaar: oude wijsheid en moderne wetenschap geven een antwoord’.

Alles is een eenheid.
Twintig jaar geleden kwam Piet Beijer in aanraking met de Soefibeweging, een oude mystieke traditie binnen de Islam. Hij werd geboeid door de wereldbeschouwing van het soefisme en met name het idee van een bestaan-in-harmonie. Door gesprekken met anderen en het lezen van de nodige boeken verdiepte hij voortdurend zijn inzicht met name in het non-dualisme, zoals dat in de filosofische stroming Advaita naar voren komt.
In dit non-dualisme worden de grenzen en scheidingen tussen mij en de ander, lichaam en geest, de micro- en macrokosmos, subject en object, mens en God – beschouwd als aangeleerd en betrekkelijk. In wezen bestaan tegenstellingen niet en is alles een eenheid.
Dingen zijn – net als de polen van een magneet – nooit in conflict met elkaar. Dingen kunnen wel polen van elkaar zijn: het tegenovergestelde van elkaar.

Zorg en mededogen
Deze filosofie van het non-dualisme wordt ook ondersteund door nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap. Piet Beijer verwijst daarbij onder meer naar het boek ‘Wij zijn ons brein’ van prof.dr Dick Swaab.
Beijer zal vertellen hoe het idee van non-dualisme hem helpt beter inzicht te krijgen in zichzelf en in mensen om hem heen, maar ook hoe het kan leiden tot meer zorg en mededogen voor elkaar.
Het Gesprek op Zondagmorgen wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk, ingang Blindenhoek. Iedereen, die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten. De toegang is vrij.

Pinksteren kleurt rood op zondag 9 juni 10 uur in Doopsgezinde kerk M’burg

Predikant in de dienst op Pinksterzondag om 10 uur in onze kerk is dr. Egbert Rooze uit Antwerpen.Hij koos als thema: de kleur van Pinksteren is rood.
Egbert Rooze staat bekend om zijn verrassende benadering van bijbelteksten. Door gedegen bronnenonderzoek slaagt hij erin om de bijbelboeken te plaatsen in de politieke en maatschappelijke context van de tijd waarin zij zijn ontstaan.
Rooze (1948) werkte dertig jaar als predikant in België en Nederland en is docent Theologie bij leergangen en opleidingen in Nederland, België, Duitsland en Zuid-Afrika.
Hij promoveerde op het onderwerp ‘Geweld in het Oude testament’ en heeft diverse spraakmakende boeken over de evangeliën geschreven.

 

Zondag 2 juni om 10 uur, Kom meezingen!

Dit weekend bruist de stad Middelburg vanwege ‘Middelburg VOLkoren. Op zondagmorgen zwijgen de koren nog even, maar bij ons in de kerk kun je volop meezingen!

We zingen tijdens deze viering alleen liederen van Huub Oosterhuis. Lekkere meezingers, zoals ‘Wonen overal nergens heen’ maar ook het onbekende ‘Gegaan nog eer ik wist waarheen’, op een melodie van John Dowland.

Vòòr de dienst zullen we één en ander oefenen, kom dus op tijd!

Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren met de vraag: Hoe ga je verder wanneer het/de liefste je ontvalt, wanneer je je bron niet langer kunt vinden? Misschien is muziek het antwoord…….

Voorganger is ds. Leuny de Kam, muziek is in handen van Bert Geleijnse.

https://www.youtube.com/watch?v=p2_T2ixH_Mo&list=PLxdRJaa-M5g17GdFsRTMh73bC0U2bcV47&index=11

Van harte welkom!

Marian Geurtsen over liefde in verwarring

‘ Liefde in tijden van verwarring’ is het thema van de ontmoetingsavond met theologe Marian Geurtsen op donderdag 16 mei om 19.30 u in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg, ingang Blindenhoek. Marian Geurtsen zal ook voorgaan in de dienst op zondagmorgen 19 mei.
Dat menselijke liefde periodes van grote verwarring en onzekerheid kan kennen, weet Marian Geurtsen uit eigen ervaring. Haar wereld stond op zijn kop, toen haar man na 17 jaar huwelijk vertelde verder te willen leven als vrouw . Ondanks de zware tijd die ze beiden doormaakten, bleek hun liefde sterker en hield hun relatie stand.
Het heeft bij Marian bovendien tot een dieper inzicht in en beleving van de liefde geleid, ook van de manier waarop mensen in liefde kunnen groeien. Zelf spreekt ze graag van ‘liefde als een spirituele weg’ . Daarbij past ook dat je zekerheden op durft te geven en tot een onvoorwaardelijke acceptatie van anderen en anders-zijn mag komen. Ze wil daarover op 16 mei graag in gesprek met de aanwezigen.  Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is vrij.

Liturgie en rituelen
Marian Geurtsen  is van huis uit vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze studeerde theologie in Heerlen en Utrecht, is geïnspireerd door de oecumenische vrouwenbeweging en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Ook volgde ze opleidingen koordirectie en zang en verdiepte zich in christelijke meditatie. Als freelancer is ze beschikbaar voor cursuswerk en voor advies en projectontwikkeling op het gebied van liturgie, rituelen, christelijke tradities, zingeving en religie. Binnenkort hoopt ze te promoveren.

Hooglied
Ook in de dienst op zondagmorgen 19 mei in de Doopsgezinde kerk zal het thema ‘liefde centraal staan. Dan zal Marian Geurtsen spreken over het bijbelboek Hooglied.
Het Hooglied is een getuigenis van de liefde tussen twee personen, waarbij hunkering, verlangen en liefde – zowel de hartstochtelijke als de tere, kwetsbare kant ervan – een plaats hebben. De gezongen liederen en de gespeelde muziek zullen verwijzen naar dit bijzondere bijbelboek. De dienst begint om 10 uur. Ook nu is ieder van harte welkom.