Gesprek op de Zondagmorgen met filosoof Aldo Houterman

Op zondag 28 oktober om 10 uur is filosoof Aldo Houterman (1981) de gast in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Thema van het gesprek is “Zorg”, zowel als maatschappelijke voorziening als kenmerk van menselijke relaties. Houterman is namelijk van mening dat de zorg in Nederland staat of valt met een goed begrip van wat zorg is. Daarnaast ziet hij hoe de ‘medische blik’ doorsijpelt in  ons dagelijks leven en de omgang met elkaar. Beide gezichtspunten zullen aan bod komen naast de onderwerpen, die de deelnemers aan het gesprek kunnen inbrengen.

De geboren Walchenaar Aldo Houterman (1981) studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert Ethiek en Filosofie bij Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en bij Fysiotherapie aan  de Hogeschool Utrecht. Hij werkt aan een populair boek over de filosofie van sport en beweging en doet promotie-onderzoek naar de betekenis van ons lichaam voor ons zelf- en wereldbeeld. Volgens hem is het lichaam geen instrument van het brein of de geest, maar geeft het actief vorm aan ons bestaan en dagelijkse ervaring.
In het Gesprek op de Zondagmorgen, dat elke vierde zondag van de maand in de Doopsgezinde kerk wordt gehouden, komen onderwerpen aan bod op het snijvlak van levensbeschouwing, ethiek en samenleving. Iedereen met belangstelling daarvoor, is van harte welkom om aan het gesprek deel te nemen, actief of als luisteraar. |
De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten is zeer welkom.

Thema-avond met Alain Verheij op 18 oktober a.s.

Op donderdagavond 18 oktober spreekt theoloog en schrijver Alain Verheij in de Doopsgezinde kerk van Middelburg over zijn dit
jaar 
verschenen boek “God en ik” Dit boek heeft als ondertitel ‘wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’ en beschrijft de omzwervingen van Verheij door kerken en bijbel.

Persoonlijk en kritisch
Alain Verheij behoort tot een nieuwe generatie kritische theologen. Hij noemt zichzelf onafhankelijk en publiek theoloog. De spraakmakende Verheij is regelmatig in de media te vinden onder meer als huistheoloog bij het radioprogramma De Ochtend op Radio Een en als lid van het Theologisch Elftal in dagblad Trouw. Alain Verheij is blogger en maakt intensief gebruik van Facebook en Twitter om zijn gedachten te delen over de plaats van religie in deze seculiere samenleving. In ‘God en ik’ schrijft hij persoonlijk en kritisch over zijn geloof en zijn omzwerving door de kerken, waarvan hij nu min of meer los is komen testaan. Hij analyseert onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Aan de hand van deze oude verhalen werpt zijn boek licht op hedendaagse levensvragen.

Kerkdienst
Belangstellenden zijn op 18 oktober om 19.30 u van harte welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de avond is zeer welkom. Het thema van het boek zal ook centraal staan de in de dienst van zondag 21oktober, waarin Alain Verheij voorgaat. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 10 uur.