Zondag 21 januari 2018

Zondag 21 januari 2018 zal ds. Leuny de Kam vertellen over haar studieverlof:

‘Wat doen we op zondagmorgen?’ Wat is het eigene van een kerkdienst? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat doen we en waarom? Kan hetzelfde ook op een andere manier? Van harte welkom op het gewone tijdstip om 10 uur. We komen bij elkaar in de Gemeentekamer, omdat het samenzijn meer het karakter van een leerhuis heeft dan van een kerkdienst.

Kerstavonddienst met mooie, oude liederen

In de kerstavonddienst op 24 december zullen we in onze kerk in hoofdzaak oude kerstliederen zingen en spelen. Dit om tegemoet te komen aan de wens van diverse kanten om juist op de kerstavond de oude en vertrouwde liederen te zingen. Ook vorig jaar gebeurde dat in een druk bezochte kerkdienst en de reacties hierop waren positief
De samenzang zal dit jaar begeleid worden door de twee trompettisten, Jinty Kleinepier en Peter Slabber en organist Bert Geleijnse.
Trompetten en orgel zullen ook te horen zijn in werken van Arcangelo Corelli en Georg Böhm, componisten uit de 17e eeuw en in een compositie van organist Jan.J.van den Berg.
Ds. Leuny de Kam, predikant van onze gemeente, leidt de dienst met het thema: “Ook Jozef reisde naar Bethlehem”. Wat weten we eigenlijk over Jozef? Welke rol speelt hij in het Kerstverhaal? En heeft hij iets te maken met een ander verhaal over Jozef, in het Oude Testament? We kijken tijdens de dienst ook naar het (moderne) schilderij van Joost Gevaert ‘De droom van Jozef’ waar die beide verhalen heel mooi worden verbeeld.

De dienst in de kerk aan de Lange Noordstraat begint om 19.30 u. De aanwezigen worden uitgenodigd om na afloop met elkaar nog een glas glühwein te drinken.

Eerste Adventszondag

Het donker mag geen reden zijn om niet in het licht te geloven.
Deze uitspraak van A.Valentin is het thema van de dienst op de Eerste Adventzondag, 3 december om 10 uur. Annelies Breugem is de voorganger en het orgel wordt bespeeld door Bert Geleijnse. De liturgie van de dienst is te vinden op de pagina Komende dienst van de website.

26 november : Gesprek op de zondag met Jan Schuurman Hess

 

Op zondag 26 november om 10 uur wordt weer het maandelijks “gesprek op de zondagochtend” gehouden in onze kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Inleider is ditmaal Jan Schuurman Hess, onder meer bekend van zijn voettocht naar het hart van het land en het boek dat hij daarover geschreven heeft.
Zijn inleiding zal gaan over vergeten geschiedenissen, verhalen van nu, macht en onmacht. “Uiteindelijk komt alles te samen” volgens de inleider.
Op deze gespreksochtend is naast de leden en vrienden van de Doopsgezinde gemeente iedereen welkom met belangstelling voor dit onderwerp. De toegang is vrij.

Inleiding over Luther en Karlstadt op 16 november

foto: Andreas Arnstadt

Theoloog Dick Stap uit Terneuzen houdt op donderdag 16 november om 19.30 uur in gemeentekamer van onze  kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg een inleiding over Maarten Luther en zijn relatie met een tijdgenoot en andere hervormer, de hoogleraar Andreas Karlstadt.
Dit jaar wordt 500 jaar Reformatie herdacht met veel aandacht voor leven en leer van de belangrijkste hervormer Maarten Luther. Dick Stap kiest voor zijn inleiding de invalshoek: de haat-liefde verhouding tussen Luther en Andreas Karlstadt. De discussie tussen beide theologen geeft een helder beeld van het gedachtegoed van Maarten Luther als kind van zijn tijd.
Er is volop gelegenheid tot gesprek. De toegang is vrij en er is een collecte ter dekking van de kosten.

Gedachtenisdienst zondag 19 november 2017 om 10 uur

Op zondag 19 november kijken we terug en noemen we de namen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Bij het noemen van hun namen ontsteken we een kaars aan de Paaskaars. Het troost ons dat we onze dierbaren geborgen mogen weten in Gods liefde. We omringen hun namen met goede woorden, met mooie muziek en met gebeden. Ieder die dat wenst kan ook voor een persoonlijk verlies een kaarsje aansteken.

Ds. Leuny de Kam is de voorganger en de muziek wordt verzorgd op het orgel door Bert Geleijnse en op de viool door Petra Schot.  Zij spelen muziek van Bach, Bononcini en Rheinberger. Het wordt een mooie en ingetogen viering.

U hoeft geen lid van de gemeente te zijn om hierbij aanwezig te zijn en een kaarsje aan te steken. Het kan steunend zijn om op deze manier uiting te geven aan verdriet.

 

zondag 29 oktober: dienst in het Zeeuws Museum

foto: broeder Dieleman zingt in de Museumdienst

Aanstaande zondagmorgen om 10 uur houden we de dienst in het Zeeuws Museum aan het Abdijplein te Middelburg. De aanleiding van deze viering is de recent vernieuwde permanente collectie in het Zeeuws Museum ‘Dit is Zeeland’, wat tevens het thema is van de dienst. Ds. Leuny de Kam, predikant van de Doopsgezinde Kerk, zal in deze dienst voorgaan en dit thema rond identiteit verder uitwerken. Bijzonder is dat broeder Dieleman de muziek zal verzorgen. Deze Zeeuwse troubadour kan als geen ander iets van de ‘Zeeuwse ziel’ verwoorden met zijn muziek en liedjes. Na de dienst is het mogelijk om de vernieuwde permanente collectie o.l.v. een gids te bezoeken. Vanwege beperkt aantal plaatsen aanmelden bij kerk of museum (tel. 06-15622635). Heb je een museumjaarkaart, breng die dan mee en laat hem voor de dienst bij de balie scannen.

Gesprek op 22 oktober met huisarts Albers over vragen rond het levenseinde

In de gespreksdienst van zondag 22 oktober a.s. is huisarts Albers uit Middelburg de inleider.Hij gaat in op vragen rond voltooid leven, euthanasie en palliatieve zorg. De bijeenkomst begint om 10 uur en wordt gehouden in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.  Belangstellenden van harte welkom.