Composities over Stabat Mater op 11 oktober in de Doopsgezinde kerk

Op woensdag 11 oktober organiseren twee Middelburgse kerkelijke gemeenten t.w. de Koorkerkgemeente en de Doopsgezinde gemeente samen een muziekavond rond het Stabat Mater. Op de tekst van dit beroemde middeleeuws -Latijnse gedicht zijn veel composities gemaakt. Een aantal daarvan, waaronder het geliefde Stabat Mater van Pergolesi zal uitgevoerd worden door sopraan Esther Kronenburg, countertenor Peter van Wolferen en organist Cees-Willem van Vliet. De avond begint om 20 uur. Naast leden en vrienden van de beide kerkelijke gemeenten zijn andere belangstellenden hartelijk welkom. De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het Stabat Mater is gebaseerd op het bijbelverhaal over de treurende Maria, staande onder het kruis waaraan haar zoon Jezus hangt. De tekst van het gedicht spreekt zeer tot de verbeelding en is door veel componisten op muziek gezet. Op 11 oktober klinkt het Stabat Mater in composities van Pergolesi, Tartini en Vivaldi en in twee anonieme versies uit de 16e eeuw in volkstaal (Italiaans en Spaans). Het Amar a Dios per Dios van de 17e eeuwse componist Domenico Mazzocchi en Cruxifixus van Vivaldi complementeren het programma. De musici zullen ook iets vertellen over de muziek en de achtergronden van het Stabat Mater.

De uitvoerenden
De vocalisten Esther Kronenburg en Peter van Wolferen specialiseerden zich tijdens hun studie aan het conservatorium te Tilburg in het vertolken van Oude Muziek
Zij zijn betrokken geweest bij diverse concerten en festivals in binnen-en buitenland.
Organist en dirigent
Cees- Willem van Vliet behaalde met grootste onderscheiding zijn masterexamen orgel aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij is werkzaam als cantor-organist in Amersfoort en als concertgever. Hij heeft een voorliefde voor het uitvoeren van oude muziek in de originele context. Zo reconstrueerde hij met succes een Noord-Duitse orgelvesper uit de vroege 17e eeuw.

zondag 1 oktober: Luther en Menno Simons in gesprek

 

Wereldwijd wordt dit jaar de Reformatie van 1517 herdacht. Vooral de naam van Luther wordt hiermee verbonden. Maar er waren in die tijd veel meer stemmen die klonken. Eén daarvan is Menno Simons. Hij werd de leider van de Mennonieten, die in Nederland de Doopsgezinden genoemd worden. Zondagmorgen 1 oktober zal in de Doopsgezinde Kerk aandacht zijn voor het gesprek tussen Luther en Menno. Waar ging hun gesprek over en is dat voor ons nu nog van belang? Ook in de muziek en de liederen zal de Reformatie terug te vinden zijn.   Zondagmorgen 1 oktober 2017 om 10 uur. Voorganger is ds. Leuny de Kam, organist is Bert Geleijnse.

Op Monumentendag is ook onze kerk open

A.s.zaterdag 9 september is ook onze fraaie Doopsgezinde kerk te bezichtigen van 10 – 13.30 u met
– drie orgelbespelingen om 10.15 u, 11, 30 u en 12.30 u
– een dialoog over het thema “verdraagzaamheid” om 11 uur
De kerk heeft een neo-renaissance interieur uit de 19e eeuw, Het monumentale orgel heeft nog pijpwerk uit de 18e eeuw.

In de kerk is ook een kopie van een oorkonde te zien van Willem de Zwijger uit 1577 waarin hij het stadsbestuur van Middelburg tolerantie gelast ten aanzien van de weigering door doopsgezinde burgers om de burgereed af te leggen.

Hartelijk welkom!

 

Startzondag over “Doperse vrijheid”

A.s. zondag 3 september: gezamenlijke startzondag van het nieuwe seizoen door de drie Doopsgezinde gemeenten in Zeeland. Het thema is “Doperse vrijheid”. Op het voor Doopgezinden zo vertrouwde blauwe bord in de gemeentekamer van de kerk staat de regel “Vrij in het Christelijk geloven” . Wat zijn de consequenties hiervan voor het handelen en geloven zowel in het verleden als het heden?
Het thema zal centraal staan zowel in de kerkdienst als in het middagprogramma. De dienst, die om 10.30 u begint wordt geleid door de beide Doopsgezinde predikanten in Zeeland,  ds, Leuny de Kam en ds. Marijn Vermet. Het thema zal ook terug te vinden zijn in de te zingen liederen.
In de middag zal op een luchtige wijze het thema aangesneden worden met een optreden van Zeeuwse Sien. ” onvervalst Zeeuws en recht voor de raap
U bent van harte welkom. Wilt u de gehele dag meemaken, dan graag u opgeven bij ds. De Kam, leunydekam@zeelandnet.nl

16 juli: dienst rond de kunst van Omer Gielliet

Zondag 16 juli 2017 is onze jaarlijkse dienst in de kerk rond kunst. Deze keer is dat de kunst van de onlangs overleden Breskense priester-beeldhouwer Omer Gielliet. In de houten beelden die hij maakte is zijn grote compassie en gevoel voor rechtvaardigheid te zien. Ook zijn gedichten en andere teksten zijn gebundeld en zullen klinken bij de beelden. Voorganger is ds. Leuny de Kam, organist Bert Geleijnse.

Kerk open voor bezichtiging

In de maanden juli en augustus is de Doopsgezinde kerk op donderdagmiddag open voor publiek . Het eenvoudige, maar fraaie en sfeervolle 19e eeuwse interieur is dan te bezichtigen. Ook is het monumentale orgel te beluisteren. Vrijwilligers uit de gemeente zijn aanwezig om desgevraagd iets over de kerk en de gemeente te vertellen. De kerk is op de donderdag open van 13.45 – 15.30 u.CRT_15885
foto: Kees Tempelaar

Wie helpt ons?

Wie helpt onze kleine gemeente als vrijwilliger-beheerder van ons  prachtige kerkgebouw?
In dat gebouw gebeurt veel: kerkdiensten, gespreksgroepen, lezingen, concerten, exposities….
We kunnen echter  niet meer beschikken over een enthousiaste en energieke beheerder. Bent u dat misschien?
Lees meer op http://www.welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk/vacatures/vrijwillige-beheerder-kerkgebouw