RAVENNA-weekend 12, 14 en 15 juli 2018

Wat hebben we een mooie prijs gewonnen als gemeente en predikant! De prijs van de lokale vier vrijheden: Vrijheid van Godsdienst. Daarom willen we trakteren op een Ravennaweekend! Ravenna is een prachtig stadje in Italië waar hele oude kerken zijn met wondermooie mozaïeken. Er zijn daar nog sporen van Arianen, een christelijke stroming uit de 3e eeuw, die later verboden werd. Ds. Leuny de Kam is vorig jaar in Ravenna geweest en laat een mooie presentatie zien. Het bijzondere van de stad Ravenna is dat je daar in contact komt met het vroege christendom.
Het zien van mozaïeken roept misschien het verlangen op om dit ook zelf te doen en dat kan! We bieden op zaterdagmorgen 14 juli een workshop ‘Mozaïek maken’ aan, geschikt voor iedereen! Een workshop van anderhalf uur, waarbij je zelf onder deskundige begeleiding stap-voor-stap zelf een mozaïek tegel maakt. Ook geschikt voor kinderen. Om deel te kunnen nemen moet je je wel even aanmelden!!
Daarna is er op zondagmorgen 15 juli  de kerkdienst waarbij we ons verbinden met die vroege christenen die hun geloof uitdrukten door middel van die kleurige mozaïeken.
Van harte welkom bij dit Ravennaweekend, neem vrienden en belangstellenden mee!

Praktische informatie:
donderdagavond 12 juli om 19.30 uur informatieavond met een powerpoint over de mozaïeken in Ravenna.
zaterdagmorgen 14 juli van 10 tot 11.30 uur de mogelijkheid om zelf een mozaïek te maken in een workshop. Hier wordt wel een bijdrage voor gevraagd van € 7,50. De heer Boomsma zal deze workshop leiden en is zeer deskundig op het gebied van mozaïek maken. De workshop zal plaats vinden in zijn atelier, Diodeweg 25 te Middelburg, waar voldoende parkeergelegenheid is. Geef je op bij Leuny de Kam
zondagmorgen 15 juli om 10 uur is er een kerkdienst rond een mozaïek uit Ravenna, voorganger ds. Leuny de Kam

          
Mozaïek in Ravenna

14 en 17 juni over: Wat is jouw erfgoed, tussen generaties.

Vaak regelen we ons materiële erfgoed met zorg. Maar hoe zit dat met ons niet-materiële erfgoed? Weten we eigenlijk wel wat we bezitten?
En op welke manier we dit hebben verzameld?
Op donderdag 14 juni 2018 om 19.30 uur een interactieve avond geïnspireerd door het gedachtengoed van Ivan Nagy o.l.v. ds. Leuny de Kam en op zondag 17 juni 2018 om 10 uur de kerkdienst met ds. Neeltje van Doorn rond dit thema.

Waardering voor gemeente en predikant

Op 16 mei 2018 werden in Middelburg de Lokale Vier Vrijheden Awards uitgereikt aan Zeeuwen die iets bijzonders doen voor de Zeeuwse maatschappij. Daarbij ontvingen wij als gemeente en predikant de award “Vrijheid van Godsdienst”.
Uit het juryrapport:
De prijs voor Vrijheid van Godsdienst gaat naar dominee Leuny de Kam en Doopsgezinde Gemeente Walcheren. Zij slagen er op bijzondere wijze in om andere geluiden naar binnen te vragen. Ook leggen zij verbindingen met cultuur, politiek en natuur, bijvoorbeeld met diensten en lezingen rond kunst of in het Zeeuws Museum.”
Wij zijn erg blij en trots dat ons werk en onze inzet zo gewaardeerd worden door de samenleving, waarbinnen wij gemeente mogen zijn.

Fortissimo zingt bij ons tijdens “VOLkorendienst”

Een spirituele opmaat van tweede Volkorendag

dirigente Kristin Roland


Als een spirituele opmaat van de tweede dag  van VOLkoren Middelburg 2018 wordt op zondag 3 juni in de Doopsgezinde kerk een speciale kerkdienst gehouden, waaraan het mannenkoor Fortissimo uit Bergen op Zoom medewerking verleent. Fortissimo is een van de deelnemende koren aan VOLkoren Middelburg. Ook op twee andere plaatsen, de Koorkerk en het Abdijplein, wordt een dienst met medewerking van een of meer koren gehouden.
De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat begint om 10 uur. Menno Hofman uit Voorburg leidt de dienst en houdt een korte overdenking. Organist is Bert Geleijnse.
Fortissimo zal in de dienst onder meer spirituals en liturgische werken van Albert de Klerk zingen. Ook zal het koor een bijdrage leveren aan de gemeentezang. Dirigente van Fortissimo, dat dit jaar 60 jaar bestaat is Kristin Roland. Zij leidt niet alleen diverse koren, maar is ook actief als zangpedagoge en zangeres. |
Ieder, die deze speciale dienst wil meemaken, is van harte welkom.

Pinksterdienst met dr.Egbert Rooze


A.s. zondag 10 uur bent u welkom in onze Pinksterdienst. Een dienst met eigentijdse teksten en gebeden rond Pinksteren en feestelijke muziek door Theo de Jonge, cornet en Bert Geleijnse, orgel. Ze spelen werken van o.a. Purcell, Clarke, Mendelssohn en Haydn, Voorganger is dr.Egbert Rooze uit Antwerpen, die ongetwijfeld een inspirerende uitleg bij het Pinksterverhaal zal geven.

Gesprek op zondagmorgen 13 mei met Hans Baljeu

Op de 2e en de 4e zondag van de maand is er ‘Gesprek op Zondag’, waarbij we rond de tafel zitten en iemand van binnen of van buiten de gemeente een inbreng heeft. Vervolgens is er gelegenheid om hier samen over in gesprek te gaan.
Op zondag 13 mei zal Hans Baljeu zijn inbreng houden.

Van harte welkom in de gemeentekamer achter de kerk. Eventueel ook via de zij-ingang te bereiken.

We beginnen om 10 uur.

1e donderdag van mei: Poëzie en schilderen rond de Liefde

Op de 1e donderdag van de maand is er meestal van alles te beleven in de Doopsgezinde Kerk.

Om 12 uur begint het Poëzie-uur. Deze keer (3 mei) met als thema ‘De Liefde’ of ‘Hooglied’. Ieder is welkom. Je mag zelf gedichten meebrengen en om de beurt lezen we elkaar onze meegebrachte gedichten voor.

Om 13.30 is er een Schilderworkshop, ook rond ‘Liefde’. Hoe verbeeld je Liefde? Welke kleuren en vormen gebruik je? Het geschilderde werk dient zondag 6 mei als decor voor de viering.

Tussendoor kun je soep, brood, koffie, thee en gezelligheid krijgen bij de Doperse Herberg, een collectebus voor een vrijwillige bijdrage staat op tafel.

‘Liefde als Levenskunst’ zondag 6 mei 2018

Iedereen verlangt ernaar om geliefd, gekend en geaccepteerd te zijn. Kwetsbaar durven zijn zonder angst en onzekerheid, gewoon er mogen zijn, geborgen in rust en overgave. Dit soort liefde is in alle eeuwen het kostbaarste dat een mens kan worden toebedeeld.

En soms raakt aards verlangen aan een hemels mysterie. Liefde van God voor de mens en andersom. Mystiek.

Zondag 6 mei 2018 om 10 uur ben je welkom voor een viering rond het bijbelboek Hooglied.

Bert Geleijnse zorgt voor de muzikale inbreng en ds. Leuny de Kam leidt de dienst. Decor in de kerk zijn de schilderijen die tijdens de schilderworkshop zijn gemaakt (donderdagmiddag 3 mei 2018 vanaf 13.30 uur).

Marc Chagall, hooglied

Requiem voor de bomen op zondag 29 april om 11 uur

Bomen doen er lang over om groot te worden.
Het doet pijn om ook dit voorjaar weer de kaalslag te zien van de boomkap in ons Zeeuwse land.
Daarom een “Requiem voor de bomen”. Een initiatief van de zanger broeder Dieleman, in samenwerking met de Doopsgezinde Kerk.
Ook Anja Kopmels zal liedjes laten horen en Marleen Blommaert vertolkt een column.
Leuny de Kam van de Doopsgezinde Kerk zal een wijze woorden zoeken die iets zeggen over ons rentmeesterschap t.o.v. de natuur.
Van harte welkom op zondagmorgen 29 april om 11 uur, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

En hier een stukje uit de dienst, opgenomen door Omroep Zeeland:https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/105416/Rouwen-in-de-kerk-Voor-al-het-omgehakte-groen