A.s. zondag: gesprek op de zondagmorgen

A.s. zondagmorgen 11 maart houden weer ons ‘gesprek op de zondagmorgen’ Ditmaal is de aangever dhr. Alex Verstegen, lid van de Doopsgezinde gemeente. Hij reikt zijn gedachte aan over een onderwerp op het snijvlak van kerk, religie en samenleving. Daarna praten we daarover, gezeten om de tafel van de gemeentekamer in de Doopsgezinde kerk. Wilt u meedoen aan dit gesprek , u bent welkom om 10 uur bij de koffie.

Dick Wursten in kerkdienst van 18 maart

Op zondagmorgen 18 maart hebben wij een speciale kerkdienst. In deze dienst zal de nadruk liggen op de zelfstandige liturgische functie van muziek als weg naar verdieping en concentratie.Voorganger is de bekende theoloog en publicist dr. Dick Wursten uit Antwerpen.
Dick Wursten studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang
predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur, waarbij de ontwikkeling van religieuze muziek ten tijde van Renaissance en Reformatie zijn speciale belangstelling heeft.
Medewerking aan de dienst verleent het ensemble Tredici uit Antwerpen, dat muziek zal spelen van Purcell, Bach en Gabrieli. Organist is Bert Geleijnse. De dienst begint om 10 uur en iedereen is van harte welkom.
Publicaties van Dick Wursten zijn te vinden op
www.dick.wursten.be

Zondag 4 maart met Marianne Zandbergen

In de komende dienst van 4 maart gaat Marianne Zandbergen voor. Zij is pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis. De dienst in de Doopsgezinde kerk aan  de Lange Noordstraat 62 begint om 10 uur.  De liturgie is te lezen op de pagina Komende dienst van de site
Het thema is “Wie luistert, wordt wijzer”. Daarover zegt Marianne Zandbergen: “Er wordt veel geklaagd over anderen, over onrecht, te hoge werkdruk, of over de gezondheid. Merkwaardig is, dat als we zelf een klacht hebben, dat we die klacht dan onderdrukken. Daar wordt een mens niet beter van.Vanmorgen gaat het over de onrechtvaardige rechter, die niet bereid was om te luisteren.En het gaat over de wijsheid van Winnie de Poeh”.
U bent hartelijk welkom!

 

 

Hein Stufkens en ” De vrede in je hart” op zondag 18 februari

Zondagmorgen 18 februari spreekt schrijver en filosoof Hein Stufkens in onze dienst in de kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.
Thema is “Het vinden van vrede in je hart”. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Hein Stufkens (1947), filosoof, schrijver, dichter, leraar, werd bekend als auteur van boeken over zingeving en spiritualiteit door zijn werk voor radio en televisie en door lezingen en workshop.

Zijn inspiratie vindt hij naast de christelijke mystiek onder meer in het zen-boeddhisme. Samen met zijn echtgenote Brigitte Stufkens-Geerlings richtte hij het spiritueel bezinningscentrum ‘La Cordelle’ te Cadzand op.
In de dienst van 18 februari zal Hein Stufkens ingaan op de begrippen ‘overgave’ en ‘mededogen’ als wegen om innerlijke vrede te vinden. Begrippen die niet alleen in de Bijbel, maar ook in de Christelijke mystiek een grote rol spelen, met name bij Franciscus van Assisi. Deze beroemde heilige uit het begin van de 13e eeuw is voor Stufkens een belangrijke inspiratiebon bij zijn werk in “La Cordelle”.
Na de dienst, die om 10 uur begint, is er ruimschoots de gelegenheid om met Hein Stufkens van gedachten te wisselen.Meer over hem en zijn werk op www.lacordelle.nl

Gespreksavond over Franciscus van Assisi
Als aanloop naar de dienst op 18 februari is er op maandag 12 februari om 19.30 u in de gemeentekamer van de kerk een thema-avond over de levenswijsheid van Franciscus van Assisi. Ds. Leuny de Kam zal hierover vertellen en beelden laten zien van Assisi , de woonplaats van Franciscus. Ook op deze avond is iedereen van harte welkom.