Activiteiten

Naast de (kerk)diensten – de belangrijkste activiteit binnen de gemeente- worden diverse andere activiteiten georganiseerd
op het gebied van:
ontmoeting en contact ( zusterkring, Doperse herberg, openstelling kerk,Maandblad)
bezinning (thema-avonden)
kunst en cultuur (poëzieuur, concerten)
dienstverlening (diakonale projecten)

N.B.Wanneer voor een activiteit (onverhoopt) gereserveerd moet worden, kunt u dat hier doen.