Contact

Zo kunt u met ons in contact komen:

predikant:        vacant
kerkenraad:  kerkenraad@dgwalcheren.nl
organist:  vacant
boekhouder: dhr. Hans Baljeu, tel.06 53193301 boekhouder@dgwalcheren.nl
verhuur kerk: mw. Marian Bloks-Wouters, tel.06 10293814   verhuur@dgwalcheren.nl 
adres kerk : Lange Noordstraat 62 4331 CE Middelburg

Bankrekeningnummer Doopsgezinde Gemeente Walcheren: NL79 INGB 0000 1465 23