Concerten

Van september tot en met  juni vindt maandelijks meestal op de zondagmiddagen een concert plaats, verzorgd door jonge professionele musici of ervaren amateurs. De concerten worden georganiseerd door de Stichting Kerk biedt Podium. De naam geeft aan dat de optredende musici de kerk aangeboden krijgen als podium om ervaring op te doen en naamsbekendheid te vergroten. De concerten van Stichting Kerk biedt Podium zijn weliswaar niet te beschouwen als een formele activiteit van de gemeente, maar worden wel door ons ondersteund. Onze gemeente stelt onder meer het kerkgebouw ter beschikking voor de concerten. Meer informatie is te vinden op de site van  Kerk biedt Podium .