Maandblad

“Zinvol Zeeuws” is het maandblad voor Doopsgezind Zeeland.
Het wordt digitale of op papier toegezonden aan leden en vrienden van de drie Doopsgezinde gemeenten in Zeeland.
De abonnementsprijs digitaal is € 5 per jaar en een papieren versie is € 15,- per jaar.
Op aanvraag stuurt de eindredacteur u graag een exemplaar ter kennismaking toe.
Kopij inleveren voor of op de 15e van de maand.

Eindredactie voor DG Walcheren:
ds. L. de Kam
tel: (0118)586648
overenweer@dgwalcheren.nl