Maandblad

“Over en Weer” is het maandblad voor Doopsgezind Zeeland.
Het wordt toegezonden aan leden en vrienden van de drie Doopsgezinde gemeenten in Zeeland.
De abonnementsprijs is € 25,- per jaar.
Op aanvraag stuurt de eindredacteur u graag een exemplaar ter kennismaking toe.
Kopij inleveren voor of op de 15e van de maand.

Eindredactie:
dhr. A. van Aartse
tel: (0118)582217
overenweer@dgwalcheren.nl