Maandblad

“Zinvol Zeeuws” is het maandblad voor Doopsgezind Zeeland.
Het wordt digitaal of gedrukt toegezonden aan leden en vrienden van de drie Doopsgezinde gemeenten in Zeeland.
De abonnementsprijs  is € 5 per jaar voor de digitale en  € 15,- per jaar voor de gedrukte versie
Op aanvraag sturen wij u graag een exemplaar ter kennismaking toe.
Kopij inleveren voor of op de 15e van de maand.

Eindredactie voor DG Walcheren:
ds. L. de Kam
tel: (0118)586648
zinvolzeeuws@dgwalcheren.nl