Predikant

ds. Leuny de Kam
Duinweg 36
4356 AS Oostkapelle
tel. 0118 586648
e-mail: leunydekam@zeelandnet.nl

Sinds 2011 ben ik predikant van de gemeente. Eerder was ik verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg. Mijn theologiestudie heb ik genoten in Brussel, een opleiding waar het kritisch lezen van de bijbel een belangrijk element is.

Zoals u hierboven ziet woon ik in Oostkapelle, tevens mijn geboortedorp. Na de middelbare school heb ik eerst een opleiding in de zorgverlening gedaan en een achttal jaar gewerkt in de begeleiding van kinderen met een beperking. Daarna heb ik een jaar in de oecumenische gemeenschap van Taizé (Frankrijk) gewoond. Deze tijd is van blijvende invloed geweest op mijn manier van geloven: open, zoekend, ruimdenkend met respect voor de ander.  Tijdens de periode dat ik op de West Bank, vlakbij Ramallah, woonde en werkte, werd ik mij er scherp van bewust hoe politieke beslissingen het leven van mensen verregaand bepalen, maar ook hoe mensen voor elkaar een bron van hoop kunnen zijn.

De vierjarige opleiding Contextuele Hulpverlening die ik recent heb gevolgd, heeft mij een schat aan kennis en inzicht gegeven om in het pastorale werk mensen te kunnen begeleiden. Nog steeds vind ik het bijzonder om namens de gemeente te mogen zeggen: je mag een beroep op mij doen wanneer je behoefte hebt aan een gesprek. Het leven vraagt soms heel moeilijke dingen van een mens! Een stukje meelopen en meeluisteren kan een beetje licht in het donker brengen.

Predikant zijn in deze tijd is geen vanzelfsprekendheid. Het is elke keer weer een zoektocht naar woorden en beelden om iets uit te drukken van het geheim, wat geloven in God voor mij is. De Bijbelse verhalen blijken iedere keer weer inspirerende verhalen om in te wonen. Verhalen die troosten, hoop bieden, verlangen aanwakkeren, kritiek geven, stil maken, vertrouwen geven ……:                                                                    

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild.
Laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand   (Liedboek nr. 920)