Thema-avond

Vaak wordt op de donderdagavond, voorafgaand aan de dienst op de derde zondag een zogenaamde thema -avond gehouden . Het onderwerp van de dienst wordt dan ingeleid door de voorganger van die zondag. Ook op deze thema-avonden in de gemeentekamer van de kerk  is iedere belangstellende van harte welkom.
Onderwerpen die in het verleden aan de orde kwamen waren onder meer o.a. het levenseinde, zorg, het Johannesevangelie, liturgie, Lijdenstijd, Advent, kunst en religie, de spiritualiteit van Meester Eckhart.