Kerkenraad

De kerkenraad wordt door en uit de leden gekozen. De raad voert als dagelijks bestuur uit, wat de leden met elkaar in een Algemene Ledenvergadering hebben besloten en legt daarover verantwoording af in de ledenvergadering. De predikant treedt op als adviseur van de kerkenraad.

contactpersoon:

mevrouw Marian Bloks-Wouters
kerkenraad@dgwalcheren.nl