Verhuur kerk

Kerk en/of kerkenkamer kunnen worden gehuurd voor concerten of andere bijeenkomsten. Voor de tarieven klikt u  HIER
Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. Leuny de Kam, telefoon: 06 156 226 35 of mw Marian Bloks, telefoon 06 212 017 57  email: kerkenraad@dgwalcheren.nl

Zo huurt u de kerk:

  1. Ga op onderstaande agenda na of de kerk op de door u gewenste datum of data beschikbaar is
  2. Vul het AANVRAAGFORMULIER in en stuur het naar ons. U kunt via het formulier een reservering of een optie aanvragen.
  3. Wanneer u heeft aangegeven te willen reserveren, sturen wij u een huurovereenkomst en een factuur voor het reserveringsgeld
  4. Na ontvangst van het reserveringsgeld is de huurovereenkomst van kracht en de kerk voor u gereserveerd.
  5. U maakt met een van onze gastheren nadere praktische afspraken
    De gastheer is aanwezig tijdens de verhuur en is dan uw aanspreekpunt.
  6. Na afloop van de verhuur ontvangt u de factuur voor de overeengekomen huurprijs onder aftrek van het reserveringsgeld

Optie
Het is mogelijk om een optie te vragen. Wij houden dan een maand lang de kerk voor u beschikbaar op de door u gewenste datum. Daarna vervalt zonder tegenbericht de optie.
Als zich een andere huurder voor de betreffende datum meldt, vragen we u de optie in een reservering om te zetten of deze te laten vervallen. De optie vervalt ook, wanneer de kerk onvoorzien beschikbaar moet zijn voor een eigen activiteit van de gemeente.