Diensten

Onze bijeenkomsten op de zondag kennen onderstaande vormen. Klik hier voor de actuele data.

 1. De ‘klassieke’ kerkdienst
  Deze worden elke eerste en derde zondag van de maand gehouden in de kerkruimte volgens onze basisliturgie met de elementen: woord van welkom -inleidend orgelspel – bemoediging en groet- gebed – bijbellezing – zingen uit het Nieuwe Liedboek – overdenking door de predikant n.a.v. het gelezen Bijbelgedeelte-  collecte – wegzending.
  Deze elementen komen in  elke dienst terug. Een liturgie mag echter geen strak keurslijf zijn: er moet  ruimte zijn voor andere vormen, als deze het doel van de dienst ondersteunen.
  Het thema van de diensten op de derde zondag zal doorgaans de week daarvoor aan de orde zijn gekomen in een thema-avond.
 2. De Gespreksdienst
  In de gemeentekamer van de kerk vindt elke tweede zondag van de maand een gespreksdienst plaats. Deze wordt geleid  door een van de leden of vrienden van de gemeente. In een korte inleiding vertelt deze wat hem of haar aanspreekt in een bepaalde bijbeltekst, gedicht, muziekstuk of tekst uit de actualiteit. In het gesprek met elkaar zal het dan gaan over de vraag wat dit voor ons als gemeente (leden) kan betekenen.
  Het is de vrijheid  van de inleider om thema en  vorm van deze gespreksdienst te bepalen. De gespreksdiensten hebben een meer informeel karakter
 3. Gesprek op Zondag
  In de gespreksdienst op de vierde zondag van de maand zal een thema besproken worden in het kader van klimaat en milieu. Ook worden hele praktische plannen gemaakt om hier concreet mee bezig te zijn.  Ook deze bijeenkomst wordt gehouden in de gemeentekamer.
 4. Open kerkdienst
  Ongeveer viermaal per jaar wordt op de vijfde zondag van de maand een speciale kerkdienst gehouden. Een kerkdienst met een specifiek thema en een vrijere liturgische vorm en muzikale invulling. Een overzicht van de diensten in deze maand vindt u in de Agenda.

  N.B. Wanneer reservering voor een kerkdienst (onverhoopt) weer nodig is, kunt u dat hier doen.