zondag 17 februari Viering rond Van Gogh

De creativiteit rond het werk van de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh lijkt onuitputtelijk. Zijn schilderijen zijn te zien in musea over de hele wereld. In Nederland vooral in het Van Goghmuseum te Amsterdam en het Kröller-Müller Museum op de Veluwe.

Wat niet te zien is, zelfs nooit, zijn de vier enige overgebleven schetsboekjes die Vincent bij zich droeg om snel even wat te tekenen of te schetsen. Ze zijn er te kwetsbaar voor en liggen in de kluis van het Van Goghmuseum. In samenwerking met dit museum zijn deze schetsboekjes nu op een bijzondere manier nagemaakt. Vier schetsboekjes, drie cahiers, enkele losse schetsen en een prachtige catalogus met uitleg. Dit alles kan opgeborgen worden in een mooie kubus van walnotenhout.

Een pronkstuk, maar natuurlijk veel te duur voor de gewone burger om te kopen. Maar gedurende drie weken is deze kubus met de schetsboekjes aanwezig in boekhandel De Drukkery te Middelburg en op vraag te bekijken. Prachtig gemaakt materiaal, handmatig, zodat het originele boekje met het gerafelde lint ook bij de kopie een gerafeld lint heeft. Op zondagmorgen 17 februari wordt deze kubus uitgeleend aan de Doopsgezinde Kerk.

Die zondagmorgen zal er in plaats van een gewone kerkdienst een bijzondere viering zijn. Dominee Leuny de Kam heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het leven en werk van Vincent van Gogh. Zij zal door middel van een monoloog iets van de inspiratie van de schilder overbrengen. De schetsboekjes spelen daar natuurlijk een belangrijke rol bij. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden. Zondag 17 februari 2019 van 10-11 uur, aansluitend koffie/thee met een nabespreking. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Avond over Frans van der Lugt, pater te Homs, Syrië, 4 februari, 17.30 uur

Van der Lugt kwam  tijdens de woelingen in Syrië in 2014 in het wereldnieuws. Homs was de stad waar hij woonde. Toen zijn wijk in Homs was omsingeld ene mensen er stierven van honger plaatste hij op You Tube een oproep aan de wereld  om de mensen in de stad Homs niet te laten verhongeren. Hij werd kort nadien in het klooster waar hij verbleef
vermoord. Zijn laatste woorden:

Frans van der Lugt - Wikipedia
Pater Frans van der Lugt

“We bereiden ons voor op Het Feest…het feest van de overgang van de dood naar het leven…het leven ontspringt uit een donkere afgrond en zij die in het duister zijn zien een schitterend licht…wij wensen deze verrijzenis voor Syrië …ilal amam,vooruit! 

Pater Frans van der Lugt s.j. heeft 50 jaar als priester en psychotherapeut in Syrië gewerkt. Hij was daar beroemd vanwege de wandeltochten die hij organiseerde.  Hij heeft drie boekjes geschreven in het arabisch over de werking van Gods liefde in de mens.

Cilia ter Horst (1979) houdt op 4 februari 2019 een lezing over Frans van der Lugt in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62, Middelburg, aanvang 17.30 uur. Ter Horst studeerde Religiestudies en Arabisch aan de UVA  (Amsterdam). In 2004 nam zij in Syrië deel aan wandeltochten en meditatieweekeinden met pater Frans van der Lugt. Cilia ter Horst heeft in 2004 voor het eerst Van der Lugt ontmoet. Zij heeft de boekjes van Van der Lugt in het Nederlands vertaald. Het werk met de titel Wie ben jij o liefde? zal zij  op 4 februari a.s. inleiden. Met ingang van 5 februari a.s. is het boek in de boekhandel verkrijgbaar.


Nieuwjaarsdienst 6 jan 16 u

Een nieuw begin

Welkom aanstaande zondagmiddag voor de Nieuwjaarsdienst.
2019 is voor ons allemaal weer ‘een nieuw begin’.
Omdat het zondag 6 januari is, precies het feest van de drie koningen/wijzen, zullen we dat verhaal ook met elkaar lezen (en natuurlijk zijn er ook Driekoningen-verkleedkleren aanwezig!). Voorganger is ds. Leuny de Kam.
We zijn allemaal over de drempel van 2018 naar 2019 gestapt, maar zondag zal een 12-jarige nog over een andere drempel stappen!
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar ‘nieuwjaar te wensen’
bij een glaasje.

La grande famille van René Magritte

Kinderkerstviering 23 december om 11 uur

Speciaal voor kinderen is deze viering, ook zij hebben behoefte aan spiritualiteit. De kerk is prachtig versierd, de lichtjes in de kerstboom branden en de kerstliedjes wachten om gezongen te worden. 

Wanneer kinderen zin hebben om mee te doen met een klein toneelspel, kunnen ze zaterdagmorgen 22 december naar de kerk komen om van 10 tot 11 uur te oefenen.

Iedereen is van harte welkom bij de Kinderkerstviering!

Gedachtenisdienst zondag 18 november 2018

We kijken terug en noemen de namen van hen die ons ontvielen.

Woorden van Kris Gelaude klinken:

Beel van A. György

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven
met verdriet
en wachten,
zeer geduldig,
tot je weer
schoonheid ziet
en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn
in je ziel,
dat die zere plekken
kunnen overgroeien.

De jonge harpiste Dagmar Vollenberg zal spelen tijdens de dienst.

Voorganger is ds. Leuny de Kam, organist is dhr. Bert Geleijnse.

Zondag 4 november: 50 jaar Karl Barth door ds. Gert Jan Smit

Karl Barth, 1886-1968

Toen de ‘rooie dominee’ aan het begin van de Eerste Wereldoorlog zag hoe nationalisme en populisme huishielden, wist hij dat het tijd was voor nieuwe theologie. Hij ging te rade bij Paulus, net zo’n ontmaskeraar als hijzelf.
En zo ontstond een theologie die groeide tot verzet tegen het fascisme.
Karl Barth, want over hem gaat het, werd daardoor een fenomeen, een boegbeeld.
Zijn denken en invloed groeiden, ook na de Tweede Wereldoorlog.
Hij stond aan de wieg van de Wereldraad van Kerken, zijn denken gaf de stoot tot bevrijdingstheologie, ook tot feministische theologie.
Maar de feministen vonden hem te patriarchaal, de bevrijdingstheologen vonden hem te veel horen bij het establishment en de Wereldraad sloeg snel andere wegen in. Zo moest hij aan den lijve ervaren hoe zijn denken werd genoemd: dialectische theologie, een benadering van twee kanten, van enerzijds en anderzijds.
50 jaar geleden overleed hij en liet een enorm oeuvre na. Met veel krenten in de pap, die ook vandaag nog gloeiend actueel zijn.

Welkom op zondagmorgen om 10 uur, kerkdienst met ds. Gert Jan Smit.