Adventsmiddag zondag 17 december om 15 uur

Op 17 december zal ds. Herman Heijn aandacht besteden aan de zogenaamde Ara Pacis.

Dit met het oog op het kerstverhaal in Lucas 2, waarin keizer Augustus met name genoemd wordt. De Ara Pacis, het vredesaltaar,
wordt gezien als meesterwerk van Romeinse beeldhouwkunst en architectuur. De reliëfs zijn
buitengewoon precies gehouwen.
De betekenis van de Ara Pacis als propaganda mag niet onderschat worden. De locatie die
Augustus kiest lijkt op het eerste oog onbeduidend, maar deze locatie ligt aan een belangrijke
weg, de Via Flaminia, die duizenden dagelijks nemen. De Via Flaminia werd door iedere Romein
geassocieerd met het glorieuze verleden.
Het thema van het monument is, zoals de naam al aangeeft, “Vrede”. Door een serie subtiele
en minder subtiele hints maakt Augustus duidelijk aan wie deze vrede te danken is, door welke
keizerlijke familie (de Julii) en wat de redenen zijn om juist dit huis te eren om zijn grootsheid.
Op welke wijze Lucas Jezus opvoert als alternatief voor Augustus als vredesvorst hoop ik
duidelijk te maken.

Annelies zal zorgen voor lekkere hapjes en een drankje. Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere Adventsmiddag!

Kerkdienst op zondag 3 december 2023 met Jan Meeusen

Van harte welkom om op zondag 3 december aanwezig te zijn bij de kerkdienst die geleid wordt door Jan Meeusen uit Goes.

Ad te Levavi

Op zondag 3 december begint de periode van Advent. De zondag heet zondag Levavi naar aanleiding van een psalmtekst.

Deze tekst wordt in de katholieke traditie bij aanvang van de kerkdienst gezongen. https://youtu.be/cu-ifRTfueY

De strekking van de tekst gaat ons allen aan.

Een tekst van geloof en overgave, van verwachting en vertrouwen in moeilijke, duistere tijden.

De verwachting van verlossing, van de komst van de Messias.

We staan stil bij de ‘ verwachting ‘ zoals de evangelist Marcus die beschrijft;

‘ Wees waakzaam want gij weet dag noch uur’.

Een spannend begin van Advent kunnen we zeggen …..

Zondag 29 oktober 2023 “Wat is het eigene van Doopsgezinden?”

In deze dienst zou dhr. Franck Ploum voorgaan, maar helaas is hij verhinderd. Daarom zal onze vroegere predikant, ds. Leuny de Kam, hem vervangen.

Zij zal het die zondag hebben over de zgn. Fundamententekst uit 1 Korinthe 3:  11 “Er is maar één fundament, dat is Jezus Christus”.

Deze tekst was voor Menno Simons een hele belangrijke tekst en deze staat dan ook op zijn monument in Witmarsum.

Monument Menno Simons in Witmarsum

In deze dienst horen we waarom deze tekst zo belangrijk was en welke invloed dit heeft gehad voor de ontwikkeling van de Doperse traditie en waarin zij zich onderscheiden van de andere stromingen van de reformatie.

Zondag 29 oktober om 10 uur, voorganger ds. Leuny de Kam, organist is Martin van der Bent.

Van harte welkom!