Zondag 29 januari 10 uur over Jakob en Chagall

Zondagmorgen bent u van harte welkom in de kerkdienst waarin onze eigen predikant voorgaat, ds. Leuny de Kam

We lezen het verhaal over Jakob die op de vlucht is en onderweg een bijzondere droom heeft.

De kunstenaar Marc Chagall  maakte hier een schilderij van wat we met elkaar zullen bekijken.

Ook mogen we een nieuw lid begroeten in onze gemeente. Het wordt een feestelijk dienst!

Chagall, de droom van Jakob

Woensdag 22 februari 2023: Interview met Jean-Jacques Suurmond

Elk mens een mysticus…

Interview met Jean-Jacques Suurmond

‘Mystieke inspiratie is het geheim van creativiteit op geestelijk, artistiek en wetenschappelijk gebied.’

Mystiekkenner en therapeut Jean-Jacques Suurmond vertaalde het klassieke boek Mystiek van Evelyn Underhill en is kenner van haar werk. Mystieke inspiratie blijkt het geheim van creativiteit op geestelijk, artistiek en wetenschappelijk gebeid.  Ingegaan wordt op de spirituele of mystieke weg: ontwaken, loutering, verlichting, de donkere nacht van de ziel en eenwording met God. Ook aspecten als meditatie, contemplatie, stemmen en visioenen krijgen aandacht. Jan de Vlieger zal Suurmond interviewen.

Mystiek, Hoe God werkt in de mens, is de eerste Nederlandse vertaling van deze klassieker op het terrein van de spiritualiteit. Het boek inspireerde bekende schrijvers als C.S. Lewis, T.S. Eliot, Thomas Merton, Alan Watts en Richard Rohr.

Datum: Woensdagavond 22 februari 2023 om 19.30 uur

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Aanmelding via ticketing De Drvkkery, kaarten a € 5,00 (inlcusief koffie/thee)

Info: leunydekam@zeelandnet.nl

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel De Drvkkery en uitgeverij Skandalon en

Entre 5 euro

Koffie/thee gratis

Boekentafel Drukkery

Jan de Vlieger (oud-directeur van de Drukkery) verzorgt het interview.

Kerstavond 24 december 2022 om 19.30 uur, welkom!

https://www.youtube.com/watch?v=K7-VXmyN1wU

Voor het eerst sinds de coronatijd weer een dienst op Kerstavond! Het wordt natuurlijk een feestelijke dienst en we verwachten weer een volle kerk, zoals vóór corona!

Organist Bert Geleijnse heeft een dubbelkwartet bij elkaar gezocht met prachtige stemmen. Zij gaan meerstemmige Kerstmuziek ten gehore brengen. En dit jaar wordt zelfs het Kerstevangelie gezongen, in een bewerking van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen.

 

Ds. Leuny de Kam zoekt inspiratie bij de Zeeuwse kunstenaar Jan Heyse (zijn werk was dit voorjaar te zien bij het Zeeuws Museum). Hij heeft vaak Maria met kind geportretteerd in zijn schilderijen en tekeningen en diverse keren afgebeeld in Zeeuwse dracht. Daarmee landt het Kerstverhaal in onze eigen context!

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 24 december om 19.30 uur in onze kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg!

Na afloop is er voor iedereen een glaasje glühwein!

Woensdag 9 november Bijeenkomst rond boek Rochus Zuurmond, let wel: 17 uur!!

De laatste avond in een serie van drie rond het boekje van Rochus Zuurmond ‘Niet te geloven’. We beginnen om 17 uur in plaats van 17.30 omdat de kerk vanaf 19 uur verhuurd is.

Afgelopen keer hebben we het uitgebreid gehad op welke manier je het woord almacht met betrekking tot God zou kunnen duiden. Op woensdag 9 november nemen we nog een paar ‘hete hangijzers’ bij de kop: opstanding en eeuwig leven….. Ben je ook nieuwsgierig geworden, je kunt nog aanschuiven. Meestal is er soep genoeg!

Jan Meeusen over ‘Tegenspraak’ in kerkdienst van zondag 6 november.


Op zondag 6 november om 10 uur is de heer Jan Meeusen uit Goes voorganger in onze dienst. Jan Meeusen heeft een jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in een ziekenhuis en was daar betrokken bij patientenbegeleiding, pastoraat en vieringen.
Bij het Centrum voor het Katholiek Vormingsonderwijs in het openbaar primair onderwijs is hij adviseur en geeft hij begeleiding aan docenten.
Het thema van de dienst is “Tegenspraak”. De bijbellezing is uit Lucas 20 en er is orgelmuziek van Joh.Seb.Bach, Adolph Hesse en César Franck.
illustratie: Wordle Tegenspraak, Peter van Lonkhuyzen, 2015