Zondag 5 en 19 augustus 2018 om 10 uur

Al vele jaren hebben we in de zomer onze vaste gastvoorganger ds. Graddie Meijer. Ze gaat voor op de zondagen 5 en 19 augustus.

Zij is Doopsgezind predikant in de Gemeente Noordoostpolder, Meppel en Workum-Hindeloopen. U bent deze zondagen van harte welkom!

Na afloop wordt er koffie/thee aangeboden en vindt er een nagesprek plaats.

RAVENNA-weekend 12, 14 en 15 juli 2018

Wat hebben we een mooie prijs gewonnen als gemeente en predikant! De prijs van de lokale vier vrijheden: Vrijheid van Godsdienst. Daarom willen we trakteren op een Ravennaweekend! Ravenna is een prachtig stadje in Italië waar hele oude kerken zijn met wondermooie mozaïeken. Er zijn daar nog sporen van Arianen, een christelijke stroming uit de 3e eeuw, die later verboden werd. Ds. Leuny de Kam is vorig jaar in Ravenna geweest en laat een mooie presentatie zien. Het bijzondere van de stad Ravenna is dat je daar in contact komt met het vroege christendom.
Het zien van mozaïeken roept misschien het verlangen op om dit ook zelf te doen en dat kan! We bieden op zaterdagmorgen 14 juli een workshop ‘Mozaïek maken’ aan, geschikt voor iedereen! Een workshop van anderhalf uur, waarbij je zelf onder deskundige begeleiding stap-voor-stap zelf een mozaïek tegel maakt. Ook geschikt voor kinderen. Om deel te kunnen nemen moet je je wel even aanmelden!!
Daarna is er op zondagmorgen 15 juli  de kerkdienst waarbij we ons verbinden met die vroege christenen die hun geloof uitdrukten door middel van die kleurige mozaïeken.
Van harte welkom bij dit Ravennaweekend, neem vrienden en belangstellenden mee!

Praktische informatie:
donderdagavond 12 juli om 19.30 uur informatieavond met een powerpoint over de mozaïeken in Ravenna.
zaterdagmorgen 14 juli van 10 tot 11.30 uur de mogelijkheid om zelf een mozaïek te maken in een workshop. Hier wordt wel een bijdrage voor gevraagd van € 7,50. De heer Boomsma zal deze workshop leiden en is zeer deskundig op het gebied van mozaïek maken. De workshop zal plaats vinden in zijn atelier, Diodeweg 25 te Middelburg, waar voldoende parkeergelegenheid is. Geef je op bij Leuny de Kam (06-15622635).
zondagmorgen 15 juli om 10 uur is er een kerkdienst rond een mozaïek uit Ravenna, voorganger ds. Leuny de Kam. Op welke manier verbeeldden de eerste officiële christelijke gemeenschappen haar geloof? In Ravenna speelde de dochter van de keizer die het christendom tot staatsgodsdienst maakte een hoofdrol: Galla Placidia!

          
Mozaïek in Ravenna

zondag 1 juli 2018 Drempelviering om 10 uur

Op zondag 1 juli 2018 is er gelegenheid voor 12-jarigen om over de drempel van hun kinderjaren te springen, naar hun tienerjaren. Twee verhalen zullen ons die ochtend begeleiden: de vis die door schade en schande leerde om te delen en een mooi Bijbelverhaal over de moed om door te gaan!

Van harte welkom om erbij te zijn! Een zegen doorgeven aan de nieuwe generatie doen we samen als gemeente!

Voorganger ds. Leuny de Kam

Muziek: Bert Geleijnse

 

 

14 en 17 juni over: Wat is jouw erfgoed, tussen generaties.

Vaak regelen we ons materiële erfgoed met zorg. Maar hoe zit dat met ons niet-materiële erfgoed? Weten we eigenlijk wel wat we bezitten?
En op welke manier we dit hebben verzameld?
Op donderdag 14 juni 2018 om 19.30 uur een interactieve avond geïnspireerd door het gedachtengoed van Ivan Nagy o.l.v. ds. Leuny de Kam en op zondag 17 juni 2018 om 10 uur de kerkdienst met ds. Neeltje van Doorn rond dit thema.

Gesprek op zondagmorgen 13 mei met Hans Baljeu

Op de 2e en de 4e zondag van de maand is er ‘Gesprek op Zondag’, waarbij we rond de tafel zitten en iemand van binnen of van buiten de gemeente een inbreng heeft. Vervolgens is er gelegenheid om hier samen over in gesprek te gaan.
Op zondag 13 mei zal Hans Baljeu zijn inbreng houden.

Van harte welkom in de gemeentekamer achter de kerk. Eventueel ook via de zij-ingang te bereiken.

We beginnen om 10 uur.

1e donderdag van mei: Poëzie en schilderen rond de Liefde

Op de 1e donderdag van de maand is er meestal van alles te beleven in de Doopsgezinde Kerk.

Om 12 uur begint het Poëzie-uur. Deze keer (3 mei) met als thema ‘De Liefde’ of ‘Hooglied’. Ieder is welkom. Je mag zelf gedichten meebrengen en om de beurt lezen we elkaar onze meegebrachte gedichten voor.

Om 13.30 is er een Schilderworkshop, ook rond ‘Liefde’. Hoe verbeeld je Liefde? Welke kleuren en vormen gebruik je? Het geschilderde werk dient zondag 6 mei als decor voor de viering.

Tussendoor kun je soep, brood, koffie, thee en gezelligheid krijgen bij de Doperse Herberg, een collectebus voor een vrijwillige bijdrage staat op tafel.

‘Liefde als Levenskunst’ zondag 6 mei 2018

Iedereen verlangt ernaar om geliefd, gekend en geaccepteerd te zijn. Kwetsbaar durven zijn zonder angst en onzekerheid, gewoon er mogen zijn, geborgen in rust en overgave. Dit soort liefde is in alle eeuwen het kostbaarste dat een mens kan worden toebedeeld.

En soms raakt aards verlangen aan een hemels mysterie. Liefde van God voor de mens en andersom. Mystiek.

Zondag 6 mei 2018 om 10 uur ben je welkom voor een viering rond het bijbelboek Hooglied.

Bert Geleijnse zorgt voor de muzikale inbreng en ds. Leuny de Kam leidt de dienst. Decor in de kerk zijn de schilderijen die tijdens de schilderworkshop zijn gemaakt (donderdagmiddag 3 mei 2018 vanaf 13.30 uur).

Marc Chagall, hooglied

Requiem voor de bomen op zondag 29 april om 11 uur

Bomen doen er lang over om groot te worden.
Het doet pijn om ook dit voorjaar weer de kaalslag te zien van de boomkap in ons Zeeuwse land.
Daarom een “Requiem voor de bomen”. Een initiatief van de zanger broeder Dieleman, in samenwerking met de Doopsgezinde Kerk.
Ook Anja Kopmels zal liedjes laten horen en Marleen Blommaert vertolkt een column.
Leuny de Kam van de Doopsgezinde Kerk zal een wijze woorden zoeken die iets zeggen over ons rentmeesterschap t.o.v. de natuur.
Van harte welkom op zondagmorgen 29 april om 11 uur, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

En hier een stukje uit de dienst, opgenomen door Omroep Zeeland:https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/105416/Rouwen-in-de-kerk-Voor-al-het-omgehakte-groen