Adventsmiddag zondag 17 december om 15 uur

Op 17 december zal ds. Herman Heijn aandacht besteden aan de zogenaamde Ara Pacis.

Dit met het oog op het kerstverhaal in Lucas 2, waarin keizer Augustus met name genoemd wordt. De Ara Pacis, het vredesaltaar,
wordt gezien als meesterwerk van Romeinse beeldhouwkunst en architectuur. De reliëfs zijn
buitengewoon precies gehouwen.
De betekenis van de Ara Pacis als propaganda mag niet onderschat worden. De locatie die
Augustus kiest lijkt op het eerste oog onbeduidend, maar deze locatie ligt aan een belangrijke
weg, de Via Flaminia, die duizenden dagelijks nemen. De Via Flaminia werd door iedere Romein
geassocieerd met het glorieuze verleden.
Het thema van het monument is, zoals de naam al aangeeft, “Vrede”. Door een serie subtiele
en minder subtiele hints maakt Augustus duidelijk aan wie deze vrede te danken is, door welke
keizerlijke familie (de Julii) en wat de redenen zijn om juist dit huis te eren om zijn grootsheid.
Op welke wijze Lucas Jezus opvoert als alternatief voor Augustus als vredesvorst hoop ik
duidelijk te maken.

Annelies zal zorgen voor lekkere hapjes en een drankje. Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere Adventsmiddag!

Kerkdienst op zondag 3 december 2023 met Jan Meeusen

Van harte welkom om op zondag 3 december aanwezig te zijn bij de kerkdienst die geleid wordt door Jan Meeusen uit Goes.

Ad te Levavi

Op zondag 3 december begint de periode van Advent. De zondag heet zondag Levavi naar aanleiding van een psalmtekst.

Deze tekst wordt in de katholieke traditie bij aanvang van de kerkdienst gezongen. https://youtu.be/cu-ifRTfueY

De strekking van de tekst gaat ons allen aan.

Een tekst van geloof en overgave, van verwachting en vertrouwen in moeilijke, duistere tijden.

De verwachting van verlossing, van de komst van de Messias.

We staan stil bij de ‘ verwachting ‘ zoals de evangelist Marcus die beschrijft;

‘ Wees waakzaam want gij weet dag noch uur’.

Een spannend begin van Advent kunnen we zeggen …..

Zondag 29 oktober 2023 “Wat is het eigene van Doopsgezinden?”

In deze dienst zou dhr. Franck Ploum voorgaan, maar helaas is hij verhinderd. Daarom zal onze vroegere predikant, ds. Leuny de Kam, hem vervangen.

Zij zal het die zondag hebben over de zgn. Fundamententekst uit 1 Korinthe 3:  11 “Er is maar één fundament, dat is Jezus Christus”.

Deze tekst was voor Menno Simons een hele belangrijke tekst en deze staat dan ook op zijn monument in Witmarsum.

Monument Menno Simons in Witmarsum

In deze dienst horen we waarom deze tekst zo belangrijk was en welke invloed dit heeft gehad voor de ontwikkeling van de Doperse traditie en waarin zij zich onderscheiden van de andere stromingen van de reformatie.

Zondag 29 oktober om 10 uur, voorganger ds. Leuny de Kam, organist is Martin van der Bent.

Van harte welkom!

Zondag 15 oktober : Dienst met ds.Tom Rijken

Komende zondag 15 oktober 10 uur:
kerkdienst met ds. Tom Rijken, oud predikant van onze gemeente.
Thema: “Een groene psalm” ofwel wat kunnen wij aan Groene lessen uit de psalmen leren.
Organist is Cees Sanderse en hij speelt muziek van Bach, Mendelssohn en Guilmant.
Na de dienst praten we na bij de koffie

Hartelijk welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg
Klik hier voor de orde van dienst.

Zondag 1 oktober in de Doopsgezinde kerk met ds. Marga Haas

Aanstaande zondag 1 oktober is ds.Marga Haas voorganger in onze Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.
Marga Haas is geestelijk verzorger in het hospice te Middelburg en publiciste.
‘Hoe vind je je weg’ is het thema van haar overdenking en naar dat  thema verwijst ook de afbeelding.
Er is orgelmuziek van Georg Franck, Johann Caspar Simon en  Christian Friedrich Ruppe,
Na de dienst drinken we met elkaar koffie en praten we nog na over het thema.
De dienst begint om 10 uur en u bent van harte welkom.

A.s.zondag: ds. Gert Jan Smit over de barmhartige Samaritaan

Aanstaande zondag 17 september is ds.Gert Jan Smit voorganger in onze Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.
Op bijgaande pentekening van Rembrandt van Rijn uit ca. 1648 is een scene uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan te zien. En daarover gaat het dan ook in deze dienst.
Gert Jan Smit is regelmatig gastvoorganger bij ons . Ongetwijfeld zal hij ook dit keer het bekende bijbelverhaal in een verrassend actueel perspectief zetten. Er is orgelmuziek van  Alexandre Pierre François Boëly, Elias Oechsler en Franz Tunder.
De dienst begint om 10 uur en u bent van harte welkom.