zondag 24 januari 2021 Ringdag (online)

Als Doopsgezinde Gemeente Walcheren zijn we onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder het Ringverband van 11 Doopsgezinde Gemeenten in Zuid West Nederland.

Elk jaar houden we in dit Ringverband een Ringdag, eind januari. Helaas gaat die dit jaar niet door, daarom is er een filmpje gemaakt, samengesteld uit bijdrage van de 11 Doopsgezinde Gemeenten van de Ring Zuid West Nederland.

Zondagmorgen 24 januari vindt u hier de link naar dit filmpje:

 

 

 

 

kerkdienst 17 januari (online)

Op zondag 10 januari zou normaal gezien de Gespreksdienst plaatsvinden.

In plaats daarvan organiseren we een Skype-uurtje voor onderlinge uitwisseling en een gesprek over het Jaarthema: Thuis op aarde.

Op zondag 17 januari kunt u op deze pagina de link vinden naar de online viering van die zondag, gemaakt door ds. Leuny de Kam over Psalm 1, groei en jaarringen van bomen:

https://www.youtube.com/watch?v=m_h0JS6zIsg

Helaas geen diensten in de kerk, wel online

Door de coronamaatregelen kunnen wij helaas geen diensten in de kerk houden. Maar we proberen dat gemis zo goed mogelijk op te vangen door  ‘online – kerkdiensten’ te maken. Zo kunt u door hier te klikken de ‘kerkdienst’ van 22 november nog terugkijken-en luisteren.
Ook zullen we een online dienst verzorgen op de kerstavond en de zondagen in januari van het nieuwe jaar. Al deze diensten kunt u via onze site meemaken. We wensen u zinvolle, fijne kerstdagen en een goed 2021 toe.

24 december 2020 om 19.30 uur de online Kerstavondviering

Hieronder de link naar de Kerstavondviering.

https://www.youtube.com/watch?v=AsxBzfPGx-8

 

Een voorproefje:

 

 

Onze decembervieringen-op-een-andere -wijze

Het was op zondag 20 december een feestelijke ochtend in onze kerk, met steeds weer andere kinderen die langs kwamen.

Dank voor jullie bezoek!

Kinderkerstfeest op een andere manier: zondagmorgen 20 december

Helaas kunnen we door de coronamaatregelen het Kinderkerstfeest niet houden zoals we gepland hebben.
Maar de kerk is wel open van 11-12.30 uur.
Loop gewoon binnen, je hoort vrolijke kerstmuziek en je mag overal in de kerk rondkijken

Zou je een liedje durven zingen door de microfoon op de preekstoel?
Of wil je een engel in de kerstboom hangen?
Of zelf te verkleden als engel?

In een hoekje van de kerk kun je op een scherm bekijken hoe een engel eruit ziet (of hoe mensen denken dat hij/zij eruit ziet!) en leren hoe je zelf een Kerstengel kunt worden!
Of vind je het leuk om het Kerstkindje te groeten en een lichtje aan te steken?

Je bent welkom tussen 11 en 12.30 uur aanstaande zondagmorgen 20 december!
(Opa of oma, papa of mama mag ook wel even mee naar binnen, maar er mogen niet te veel grote mensen tegelijk in de kerk!)

Kerstavond 24 december

Ook de Kerstavondviering in de kerk kan niet doorgaan.
In plaats daarvan komt een digitale dienst , die u op kerstavond kunt meebeleven via deze site.

 

6 december weer kerkdienst met Marianne Zandbergen

In november konden wij geen diensten houden in onze kerk. Gelukkig gaan de deuren op zondag 6 december om 10 uur weer open voor de kerkdienst. Voorganger is dan Marianne Zandbergen. Zij is geestelijk verzorger in het ziekenhuis in Goes geweest en sinds kort met pensioen. Inmiddels is ze bij ons een gewaardeerd gastvoorganger.
Het thema van de dienst is ‘en de vis bracht Jona aan land’
Marianne Zandbergen zegt hierover: We hebben onze buik nu wel vol van Covid 19. Het liefst zou je er vandoor willen gaan, zoals Jona naar Tarsis. En dan pas terugkomen, als alles weer ‘normaal’ is. Maar reizen wordt ontmoedigd in deze tijd. En belangrijker nog is dat problemen nooit vanzelf weggaan. Vanochtend houden we ons bezig met Jona die gered werd door een vis, tijd kreeg om na te denken en vervolgens zijn taak op zich nam.”
De lezingen zijn uit Jona, de zanggroep zingt enkele liederen en organist Bert Geleijnse speelt als muzikaal intermezzo de bekende Canon van Pachelbel. I.v.m.de coronamaatregelen kunnen max.30 personen aan de dienst deelnemen. Graag opgave vooraf door een mailtje naar kerkenraad@dgwalcheren.nl

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Kerkdienst op zondag 1 november 2020 om 10 uur

Aanstaande zondag zou een viering zijn van Schrift en Tafel, waarbij we brood en wijn met elkaar zouden delen.

Avondmaalskleed gemaakt door Anne Marie van der Wilt

Vanwege alle preventieve maatregelen tegen corona delen we geen brood en wijn, maar is er wel aandacht voor.
Mèt een prachtig Tafellied van Huub Oosterhuis, gezongen en gespeeld door ons muzikale viertal: Bert, Corrie, Alex en Hans!
Voorganger is ds. Leuny de Kam.
Het thema is: ‘Het verborgene in het alledaagse’.
We lezen het verhaal uit Markus 8, en leggen het boek van Egbert Rooze er naast.

U BENT VAN HARTE WELKOM, AANMELDING IS NIET NODIG.

We nemen alle voorzorgsmaatregelen, zodat de dienst Coronaproof is. Toch moeten we weer extra alert zijn! Laten we ook voor en na de dienst voor een veilige omgeving zorgen voor elkaar door:

  • Handen ontsmetten bij binnenkomen en weggaan
  • Jas bij je houden
  • Mondkapje op, vooral bij binnenkomen en weggaan (is niet verplicht, maar wordt door onze overheid geadviseerd in openbare gebouwen)
  • Zo weinig mogelijk heen en weer geloop, ook niet voor de dienst

Gesprek op de Zondagmorgen: de zee als voedingsbron


Op zondag 25 oktober om 10 uur is
Jouke Heringa gastspreker in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is “ het belang van de zee als voedingsbron voor ons mensen en de bedreigingen van die voedingsbron”

Aquacultuur
Jouke Heringa is sinds 1995 werkzaam bij de opleiding Water Management – Aquatische Ecotechnologie van de Hogeschool Zeeland. Zijn hoofdwerkzaamheden zijn onderzoeken en adviseren van de projectmedewerkers en onderzoekers, het onderhouden van het externe netwerk van toegepast aquacultuur onderzoek en het verbinden van initiatieven in de Zuidwestelijke Delta regio.  Hij is betrokken bij de start van diverse projecten met aquacultuur (schelpdieren en wier)

Duurzame samenleving
Het Gesprek op de Zondagmorgen met een gastspreker wordt maandelijks gehouden in de Doopsgezinde kerk. Dit seizoen gaat het over de actuele noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Het thema wordt van verschillende kanten door gastsprekers belicht. Iedereen met belangstelling voor het thema is van harte welkom. De toegang is vrij, een bijdrage ter dekking van de onkosten is zeer welkom. Om de passende corona-maatregelen te kunnen hanteren worden de bijeenkomsten in de kerkzaal gehouden. Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Van Eyck en het Lam Gods opnieuw onder de aandacht

Van Eyck en het Lam Gods op donderdag 8 oktober!

Heel veel wordt nu afgeblazen vanwege Corona…. Deze avond gaat wel door: met een kleine groep mensen op anderhalve meter afstand, in een grote ruimte, eventueel mondkapje op, geen interactie, en kijken naar mooie beelden.

Wat dit voorjaar de grootste Van Eyck-tentoonstelling in Gent had moeten worden, is helaas door de Coronacrisis in het water gevallen. Velen hebben de tentoonstelling niet kunnen bezoeken. Daarom wordt de lezing, die afgelopen januari, toen ter voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling, gehouden werd, nog een keer herhaald.

Wat ‘de Nachtwacht’ is voor Nederland, is het schilderij ‘Het Lam Gods’ voor België.  Wellicht is dit het meest invloedrijke schilderij ooit gemaakt en het is ook nog eens het meest gestolen kunstwerk aller tijden!

Gemaakt door Jan van Eyck in 1432 voor een kapel in de St. Baafskerk te Gent. Het bijzondere is dat men dit schilderij sinds 2012 aan het restaureren is en dat de restauratie zijn voltooiing nadert. België heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot Jan van Eyckjaar en in Gent was er dus een grote expositie georganiseerd, die helaas maar een paar weken open geweest is.

Op donderdag 8 oktober 2020 geeft Leuny de Kam een avond over deze grote kunstenaar. Zij heeft zich al jaren verdiept in kunst en nu in het bijzonder in de achtergronden van Jan van Eyck en dit schilderij. Zij zegt: ‘Een kunstwerk gaat pas voor je leven als je het verhaal er achter kent. Wat heeft de kunstenaar ermee willen zeggen? In welke tijd is het gemaakt?’ Met veel foto’s en beelden wordt het een avond om van te genieten.

Op zondagmorgen is het (rekening houdend met de strenge, pas aangescherpte regels) toegestaan om in de Doopsgezinde Kerk 30 mensen te ontvangen, met anderhalve meter afstand. Deze avond is dan ook toegankelijk voor maximaal 30 personen. Reservering is dus noodzakelijk. De toegang is € 5, leden en vrienden van de kerk gratis. Alle preventieve maatregelen worden gerespecteerd (handen ontsmetten bij binnenkomst en vertrek, eventueel mondkapje dragen, geen heen en weer geloop, anderhalve meter afstand), en er zal om die reden dan ook geen koffie of thee worden geschonken. De verwarming wordt net voor het begin van de lezing uitgezet, om luchtcirculatie te vermijden. Het zal dus aan het eind van de avond wat kouder worden in de kerk, hou hier dus rekening mee met uw kledingkeuze!

Van harte welkom op donderdag 8 oktober 2020 om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Reservering: leunydekam@zeelandnet.nl of 06-15622635.

Expositie “Twisted” in de kerk van 1 t/m 31 oktober

Van 1 t/m 31 oktober kunt u in onze kerk  de expositie TWISTED bezoeken met werk van Inge de Belder en Corine Kisling. Te zien zijn fotoprints van houtskooltekeningen en computercollages evenals originele tekeningen van Inge de Belder. De expositie is geopend op donderdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is vrij. Dit zegt Corine Kisling over de expositie:
“Hoewel we een totaal verschillende achtergrond hebben (Inge is beeldhouwer en grafisch kunstenaar en ik oorspronkelijk auteur en vertaler), hebben we wederom een gemene deler gevonden, een gemeenschappelijke inspiratiebron: deze keer is dat de grillige structuur van bomen, schorsen en wortels.
Interessant daarbij is dat we er elk een totaal andere invulling aan geven. Inge maakt houtskooltekeningen op papier. Ik “hertaal” foto’s tot wonderlijke computercollages.
Maar niet alleen onze techniek verschilt, ook de uitwerking, de interpretatie. Inge streeft niet naar herkenbaarheid, maar naar mogelijkheid. Bij mij is het precies andersom. Mijn vervreemdende computercollages dragen juist wel een duiding mee, een herkenning of symboliek.Ik ben per slot van rekening een verhalenverteller, een beeldenvertaler.
De expositie bestaat uit professionele fotoprints van de houtskooltekeningen en de computercollages. Ook zullen er enkele van de grote originele tekeningen van Inge te zien zijn. Zo bereikt deze expositie een grote “eenheid in verschil”, een eenheid met een “twist”.