Pinksterzondag in de Doopsgezinde kerk van Middelburg

Ook komende zondag is Richard van der Keur uit Rotterdam gastvoorganger in onze dienst.
Vorige week zondag hield hij een boeiende toespraak over Hemelvaart, aanleiding voor een geanimeerd gesprek met hem bij de koffie na afloop van de dienst.
Dit keer- op Pinksterzondag- is de titel van zijn overdenking” in de Geest van beweging” , ongetwijfeld weer met verrassende gedachten.
Met: pinksterliederen uit het Nieuwe Liedboek en pinkster-orgelmuziek van Johann Gottfried Walther,  Andreas Armsdorff en Johann Christian Kittel.
De dienst aan de Lange Noordstraat 62 begint om 10 uur en u bent van harte welkom!

Zondag 4 juni: afscheidsdienst van ds. Leuny de Kam

Na ruim 12 jaar predikant geweest te zijn van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren gaat onze predikant, ds. Leuny de Kam met emeritaat. Op zondag 4 juni om 9.30 uur zal  in een bijzondere dienst afscheid van haar als predikant genomen worden.

De dienst heeft als thema ‘Hineni’, wat Hebreeuws is voor ‘Hier ben ik’. Er zijn meerdere verhalen in de Bijbel waarin dit zinnetje terugkomt, zoals bij Abraham, Mozes, Samuël en Maria. En het is altijd een antwoord op een vraag of een antwoord op iemand die je naam roept.

En dat is ook wat samen gemeente-zijn is: je hoeft het niet zelf te bedenken, je hoeft alleen antwoord te geven.

In deze dienst geen preek. Verschillende gemeenteleden lezen teksten uit de bijbel, afgewisseld met bijpassende liederen en gedichten. De Bijbel legt zichzelf deze ochtend uit!

Muzikale medewerking wordt  verleend door Bert Geleijnse, orgel , Petra Schot, viool en Els de Kam, fluit. Er wordt muziek gespeeld van Bach en Corelli

Van harte welkom.

Hebreeuwse letters ‘Hineni’, = Hier ben ik

 

Komende zondag ‘Hemelstaren’ met Richard van der Keur in Doopsgezinde kerk Middelburg

Zondag 21 mei  gaat Richard van der Keur voor in onze dienst. Hij is voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen en vanaf 1 mei 2023 ook van de geloofsgemeenschap Vrijzinningen Schiedam-Rotterdam
Het thema van zijn overdenking  is “Hemelstaren”  of zoals hij zelf zegt: “een meditatie over zien wat verborgen is.”
Van der Keur is naast voorganger tekstschrijver, zanger en liedschrijver. Zijn teksten, overwegingen en korte schetsen liggen op het vlak van levensbeschouwing en spiritualiteit, zowel in taal als in beeld. Altijd vanuit een zekere verwondering voor de diepere dimensie van het bestaan, met respect voor mens, dier en natuur.
Het is de eerste keer dat Richard van der Keur voorgaat in onze gemeente. We heten hem welkom en wensen elkaar een zinvolle dienst toe.
Organist is Bert Geleijnse . Hij speelt muziek van Simon Lohet, Hendrik van ’t Kruijs en Georg Philip Telemann. De dienst begint om 10 uur. Welkom!

Komende zondag 7 mei: dienst met Marianne Zandbergen

Komende zondag, 7  mei om 10 uur gaat Marianne Zandbergen voor in onze dienst. Het thema van haar overdenking is: ” de weg naar bevrijding begint…. bij jezelf”

Organist is Bert Geleijnse. Verder verleent violiste Astrid van Waas medewerking. Zij speelt muziek van Bach, Vivaldi en Ravel.

Van harte welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.

 

 

 

30 april 10 uur, Kerkdienst rond Kunst uit het museum

Vier keer per jaar is er een vijfde zondag in de maand.
Elke vijfde zondag is er ruimte voor experimentele vormen!
De plannen voor de Museumdienst zijn veranderd en de dienst op zondag 30 april is gewoon in onze eigen kerk.
U hoeft dus niet meer aan te melden!
Het thema is: “Ode aan het Paeremes, of: hoe versier je het gewone leven”.
Met het boek Prediker, een mooie psalm en liederen van Oosterhuis, zoals het lied “Lieve Boetseerder, trek me uit de klei….” wat je hoort bij het onderstaande filmpje!
Van harte welkom!

 

Kerkdienst op zondag 16 april met dhr. Frans van der Heijde

Zondag 16 april ben je om 10 uur van harte welkom voor de kerkdienst die verzorgd wordt door dhr. Frans van der Heijde.

Hij zal ons mee laten kijken met Thomas, de leerling van Jezus die zo twijfelde aan de opstanding van Jezus. We zingen een paar mooie liederen en ook de Zeeuwse taal zal klinken! Bert Geleijnse begeleidt de liederen op het orgel en speelt passende orgelmuziek.

Hieronder een mooie verbeelding van Thomas die zijn vinger in de wonden van Jezus steekt, uit de 11e eeuw (Spanje).

Woensdag 19 april om 18 uur Soep met brood en info over Taizé

Op woensdagavond 19 april zijn liefhebbers om 18 uur welkom voor soep, brood en gezelligheid.

Tegelijkertijd zullen we ook praten over het Franse dorpje Taizé en plannen maken om daar deze zomer naar toe te gaan in de week van 16 juli.

Maar ook als je zelf geen plannen hebt om naar Frankrijk te gaan, ben je van harte welkom!

Je komt er veel te weten over die bijzondere christelijke gemeenschap in dat kleine dorpje.

Kosten voor een verblijf daar, van een week (met de maaltijden inbegrepen) zijn: € 25-30 per dag, dat is voor 7 dagen rond de € 200.

We ronden de avond (om ongeveer 19.15 uur) af met een kort Taizégebed in de kerk (zorg voor een trui of jas!)