Aanstaande zondag kerkdienst met ds. Tom Rijken. Thema: “Loslaten”

Aanstaande zondag, 17 oktober om 10 uur, is ds.Tom Rijken onze gastvoorganger. Tom Rijken is bij ons, maar ook op Walcheren geen onbekende: Tien jaar lang was hij predikant van onze gemeente.
Het thema van zijn overdenking is “Loslaten om te groeien: wat houd(t) je vast ?”
Daarbij zal ook het gedicht “Kinderen“ uit “de Profeet” van Kahlil Gibran gelezen worden.
Na de overdenking is er gelegenheid om te reageren op het thema, waarbij we ons de vraag kunnen stellen “Wat nemen wij als belangrijkste dingen mee in onze rugzak ?”
Van harte welkom.

Zondag 3 oktober 2021 om 10 uur

Deze zondagmorgen staat in het teken van het delen van brood en wijn. Het verhaal over de profeet Elia die uitgeblust onder een bremstruik ligt en het wel gehad heeft met alles wat het leven van hem vraagt. Een ‘boodschapper’ tikt hem op de schouder en nodigt hem uit wat te eten en te drinken ‘want de weg is nog lang’!

Een mooi tafellied klinkt rond lied 390, waarbij organist Bert Geleijnse een compositie speelt van Albert de Klerk.

Elia van Sieger Köder

U bent van harte welkom in de kring!

Voorganger is ds. Leuny de Kam

Donderdag 23 september Avond over Geweldloos Communiceren en Mediation, 19.30 uur

Conflicten en verschil van mening zullen er altijd blijven. De vraag is op welke manier je hiermee om gaat.

De Doperse traditie kent al sinds de 16 eeuw de keuze voor een geweldloze levenshouding. Niet omdat het gemakkelijk is. In tegendeel. Altijd weer is het nodig om je hierin te oefenen, steeds opnieuw scholen. Daarom tijdens de Vredesweek ook dit jaar een avond rond Geweldloos Communiceren en Mediation.

Dit jaar kijken we naar materiaal uit de traditie van de Mediation. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een standpunt en een belang. Of het verschil tussen algemeen belang en persoonlijk belang. Hoe kun je in de kluwen van een conflict de draad vinden?

Van harte welkom op donderdag 23 september 2021 om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk, Noordstraat 62 te Middelburg.

De inleiding wordt verzorgd door ds. Leuny de Kam, doopsgezinde predikant.

(alle doopsgezinde predikanten worden geschoold in Mediation!)

 

Monumentendag in Doopsgezinde kerk: geweldloosheid, muziek, expositie

Het thema van de komende Monumentendag op Walcheren is: De slag om de Schelde. Bij veel monumenten zal op 11 september aandacht zijn voor deze gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg staat die dag niet oorlog maar geweldloosheid als andere weg naar vrede centraal. Er is een kleine expositie ingericht en bezoekers kunnen deelnemen aan een korte workshop. Ook worden twee miniconcerten gegeven. De kerk is open van 10 uur tot 16.30 uur.

Expositie en workshop
De expositie gaat over het werk van het ruim 100-jarige Mennonite Central Committee (MCC) Het MCC is de hulpwerkorganisatie van de doopsgezinden in Noord-Amerika, maar heeft altijd samengewerkt met doopsgezinde hulpwerk- en vredesorganisaties in Europa. De werkwijze en houding van het MCC worden bepaald door geweldloosheid, een belangrijk element in de Doopsgezinde traditie.
Over geweldloosheid en de vraag hoe je dat kunt toepassen in het leven van alle dag houdt Leuny de Kam, predikante van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren, een workshop van 15 minuten. Dit gebeurt om 14, 15 en 16 uur.

Muziek
Om 11 uur en 15.30 u geven de violisten Michelle Pritchard en Marco van Pagee een miniconcert met werken van o.a. Bach en Vivaldi. Medewerking verleent Bert Geleijnse, organist van de Doopsgezinde kerk. Marco van Pagee emigreerde in 1976 van Middelburg naar Australië en speelde daar in vele grote orkesten als eerste violist. Sinds 2018 woont hij weer in Middelburg met zijn partner, Michelle Pritchard. Zij hoopt begin volgend jaar haar masterdiploma te halen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
De in neo-renaissancestijl ontworpen kerk en het orgel zijn rijksmonument en dateren uit de 19e eeuw. In de kerk is behalve het fraaie interieur ook
textielwerk van Laura Ottenhof en keramiek van Marjan Barkhuijsen be bezichtigen.

Zondag 5 september Startzondag

Al vele jaren zoeken de drie Zeeuwse Doopsgezinde Gemeenten elkaar op

Jopie Huisman

om op de 1e zondag van september gezamenlijk
een Startzondag te houden.
Dit jaar is de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
(Weststraat 37) de gastvrouw.

Iedereen wordt ontvangen met koffie/thee en lekkers,
maar ook meteen aan het ‘werk’ gezet!
De viering begint om 11.15 uur waar de beide Doopsgezinde voorgangers
Johanne Boot en Leuny de Kam de dienst leiden.

Vervolgens is er gelegenheid om je (zelf meegebrachte!)
lunchpakketje op te eten.
De Aardenburgers zorgen voor soep en een kroket!

Van 13.30 – 14.30 uur is er nog een kort middagprogramma
om het thema verder uit te diepen.
Na de thee zwaaien de Aardenburgers de Walcherse
en Zuid-Bevelandse gasten uit!

Het thema van deze Startzondag sluit aan bij het Doperse Jaarthema ‘Vasthouden en loslaten’.
Wat zou je graag achter je willen laten?
Welke levensles had je niet willen missen?
Welke spullen zijn overbodig geworden in je huis?
Welk lied draagt je door de tijden?
Welk oud gebruik uit het verleden koester je?

Graag aanmelden bij leunydekam@zeelandnet.nl

Zondag 29 augustus 10 uur: dienst met Franck Ploum

Zondag 29 augustus a.s. om 10 uur is Franck Ploum de voorganger in onze kerkdienst. Het thema is Psalm 139. Zelf zegt Franck daarover :
Psalm 139 is een geliefde psalm. Een lied of gedicht vol geborgenheid en intimiteit: ‘uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend’. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat ‘geliefd en gekend zijn’ je gaan en staan in het leven beïnvloed. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?
Franck Ploum is theoloog, tekstschrijver en auteur. Sinds 2007 is hij directeur/eigenaar van Bureau Mamre en sinds 2010 voorganger en theologisch inspirator van de Ekklesia Breda, een zelfstandige gemeente die samenkomt rond Schrift en Tafel, en het bijbehorende Leerhuis Zinsverband. Hij studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast Journalistiek&Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.
Franck is een zeer gewaardeerde gastpredikant bij onze gemeente. Dit vanwege zijn heldere wijze van spreken en de vaak verrassende invalshoeken, waarmee hij de waarde en actualiteit van teksten uit de Bijbel belicht.