Zondag 2 oktober om 10 uur, kerkdienst met Tafelviering

Mozaïekvloer bij het meer van Galilea uit de 5e eeuw

Zondagmorgen 2 oktober bent u welkom voor een stille viering met twee mooie bijbellezingen over de profeet Elia die depressief onder een struik ligt te slapen en niet meer weet hoe het verder moet. Hij wordt wakker gemaakt en ziet brood klaar staan: “Sta op en eet”.

Ook in de 2e bijbellezing gaat het over het delen van brood. In het tweede deel van de viering delen we ook brood en wijn met elkaar. Als een teken van eenheid en verbondenheid met elkaar en met onze Bron, God, zo zichtbaar in het leven van Jezus.

Voorganger is ds. Leuny de Kam en organist Bert Geleijnse zorgt voor de muzikale begeleiding. Aarzel niet om te komen, we zijn een kleine groep en iedereen is welkom, ook als je niet gewend bent om naar een kerk te komen!

Zondag 11 september Gespreksdienst om 10 uur

Het nieuwe kerkelijke seizoen gaat weer van start, dus ook de Gespreksdiensten op de 2e zondag beginnen weer! Op deze zondagen bereid één van de leden/vrienden een inleiding voor waar vervolgens rond de tafel bij een kop koffie of thee over gesproken wordt.

Deze zondag verzorgt Marian Bloks de inleiding. Zij koos voor ‘Engelen, verder is het een kwestie van geduld’. Een mooi onderwerp om het seizoen mee te starten.

Van harte welkom!!

Engel van geborgenheid van Andreas Felger

Startzondag op 4 september in Goes

Elk jaar op de 1e zondag van september houden we met de drie Zeeuwse Doopsgezinde Gemeenten een gezamenlijk Startzondag. Dit jaar is iedereen welkom bij de Doopsgezinde Gemeente in Goes.

Het landelijke jaarthema is ‘een wereld van verschil’. We hebben steeds weer opnieuw mensen nodig die het verschil maken in onze samenleving. Ook wijzelf mogen zulke mensen zijn, maar dan is het fijn om voorbeelden te hebben!

Omdat de Startzondag dit jaar in Goed gehouden wordt, sluiten we aan bij het feest van de stad Goes van dit jaar: het Maria Magalenajaar!

Programma:

  • Inloop vanaf 10 uur
  • Kerkdienst begint om 10.30 uur, door Johanne Boot en Leuny de Kam
  • Aansluitend een sapje, met daarna de lunch. Breng zelf een lunchpakket mee, voor soep wordt gezorgd.
  • 13 uur: Keuze uit een stadswandeling of een uurtje kunst en Maria Magdalena.
  • 14.30 uur Afsluiting met thee
Maria Magdalena op de schommel en Jezus die haar een zetje geeft…. van Chantal Breukers

Zondag 31 juli 10 uur ‘De Schreeuw van de Aarde’ met Broeder Dieleman

Op zondagmorgen 31 juli staat als thema centraal ‘De Schreeuw van de Aarde’. Als in de maatschappij de roep om verandering vanwege de opwarming en de vervuiling van de aarde niet sterk genoeg klinkt, dan moet de kerk haar stem laten horen. Dat doen we op deze zondagmorgen. Ds. Leuny de Kam zal één van de profeten laten horen die zijn aanklacht de wereld inroept.

Verder zal broeder Dieleman uit Middelburg zijn prachtige liederen laten klinken. Heel bijzonder dat hij toegezegd heeft om hier aan mee te doen!

Ook Elizabeth Beukenhorst uit Potsdam zal vertellen over haar ervaringen in de klimaatbeweging in Berlijn.

IEDEREEN is hier van harte welkom! Het zou fantastisch zijn om allen die zich in Middelburg en omstreken inzetten voor een serieuze verandering van levenskeuzes, elkaar hier deze morgen zouden kunnen ontmoeten.

Zondag 3 juli 10 uur, bezoek van Menno Simons!

Menno Simons

Soms is het goed om te luisteren naar mensen van een ver verleden. Mensen op wiens schouders wij staan. Voor onze traditie is dat Menno Simons, de leider van de Doperse beweging hier in de Lage Landen.

Wat bewoog hem? Wat was belangrijk voor hem? Hij was een eenvoudige dorpspastoor, waarom stond hij op en verliet zijn veilige bestaan?

Hij schreef veel brieven en één van die brieven zullen we zondag voorlezen.

Onze organist is Cocky Klaver en de voorganger is ds. Leuny de Kam

Iedereen is van harte welkom!

Zondag 19 juni dienst met Marian Geurtsen

Op zondag 19 juni is de voorganger in onze dienst Marian Geurtsen. Het thema van de dienst is “Dans om de Wijsheid van God”

Marian zegt over dit thema ” In deze dienst gaan we nog even verder met de ontdekking van Pinksteren: nu wij vervuld zijn van de Geest, verkennen we wat het mysterie van God-in-drievoud betekent. In Spreuken 8 horen we hoe de Wijsheid betrokken is op God de Schepper vanaf het begin van de tijden. Wat heeft Vrouwe Wijsheid te maken met de toespraak die Johannes Jezus in de mond legt, over hoe de leerlingen met elkaar om moeten blijven gaan? We zingen,we luisteren, we verkennen de Wijsheid als bron van plezier.”

Over Marian Geurtsen
Van huis uit is Marian Geurtsen vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze heeft theologie gestudeerd in Heerlen en Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Voor veel mensen is de christelijke traditie met daarin een schat aan wijsheid een gesloten kist met vreemde schatten die ze niet kunnen plaatsen. In dat verband zegt Marian “Mijn beroep is schatgraver. Mijn passie is het verborgen en vergeten schatten op te diepen en te bekijken hoe deze – afgestoft en in een nieuw raamwerk geplaatst – in de huidige tijd mensen kunnen helpen om hun eigen weg te vinden in het leven. Om zo steeds meer de mens te worden zoals God hen bedoeld heeft.” www.mariangeurtsen.nl

De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg begint om 10 uur. Van harte welkom.