Huiskringen

In een klein groepje wordt bij iemand thuis op een ontspannen manier met elkaar van gedachten
gewisseld over een te voren gekozen onderwerp of tekst. De data worden in overleg met de
gastvrouwen / heren vastgesteld.