Vertegenwoordigingen

De gemeente is vertegenwoordigd in:

 • Het Centraal Beleidsorgaan van de doopsgezinde gemeenten in Zeeland (CBZ)
 • De Zuidhollands-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten;
 • De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (te Amsterdam);
 • Het Adoptiefonds van de Zeeuwse Doopsgezinde Gemeenten;
 • De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland;
 • De Raad van Kerken in Middelburg;
 • De Raad van Kerken in Vlissingen;
 • Het Interkerkelijk Ziekenhuispastoraat Walcheren;
 • Het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS),
 • De Commissie voor de Wereldgebedsdag;
 • De vereniging Noodfonds Middelburg;